Anope 1.8.9.3131 - BotServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	BotServ stelt je in staat een bot op je eigen kanaal te hebben.
  	Het is gemaakt voor gebruikers die geen eigen bot kunnen
  	hosten of configureren, of voor gebruik op netwerken die
  	geen bots van gebruikers toestaan. Beschikbare commando's
  	worden hieronder weergegeven. Om ze te gebruiken moet je
  	/msg BotServ commando typen. Voor meer informatie over een
  	specifiek commando moet je /msg BotServ HELP command typen.
  
  
 • BOTLIST
  	Gebruik: BOTLIST
  
  	Geeft alle beschikbare bots op dit netwerk weer.
  
  
 • ASSIGN
  	Gebruik: ASSIGN kanaal nick
  
  	Wijst een bot met de nick nick toe aan kanaal kanaal.
  	Hierna kun je de bot voor het kanaal instellen zoals je
  	wil.
  
  
 • UNASSIGN
  	Gebruik: UNASSIGN kanaal
  
  	Verwijdert een bot van een kanaal. Wanneer je dit commando
  	gebruikt zal de bot niet meer in het kanaal komen. De
  	configuratie van de bot voor het kanaal wordt wel behouden,
  	zodat je later de bot altijd opnieuw aan het kanaal kun
  	toewijzen zonder dat je deze opnieuw hoeft te configureren.
  
  
 • INFO
  	Gebruik: INFO {kanaal | nick}
  
  	Stelt je in staat BotServ informatie te zien over een kanaal
  	of een bot. Als het paramenter een kanaal is krijg je bijvoorbeeld
  	informatie over kickers. Als het paramenter een nick is krijg
  	je informatie over een bot, bijvoorbeeld de tijd waarop deze
  	gemaakt is of op hoeveel kanalen deze is.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET kanaal optie parameters
  
  	Stel bot opties in. optie kan zijn:
  
  	  DONTKICKOPS   Om ops te beschermen tegen bot kicks
  	  DONTKICKVOICES  Om voices te beschermen tegen bot kicks
  	  GREET      Zet groet-berichten aan
  	  FANTASY     Zet fantasie-commando's aan
  	  SYMBIOSIS    Stel de bot in staat te handelen als een
  	             echte bot.
  
  	Type /msg BotServ HELP SET optie voor meer informatie over een
  	specifieke optie.
  
  	Let op: toegang tot dit commando wordt geregeld via het
  	niveau SET commando.
  
  
 • SET DONTKICKOPS
  	Gebruik: SET kanaal DONTKICKOPS {ON|OFF}
  
  	(De)activeer ops protectie mode op een kanaal.
  	Wanneer deze geactiveerd is zullen ops niet door de bot
  	gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen
  	met het NOKICK niveau.
  
  
 • SET DONTKICKVOICES
  	Gebruik: SET kanaal DONTKICKVOICES {ON|OFF}
  
  	(De)activeer voices protectie mode op een kanaal.
  	Wanneer deze geactiveerd is zullen voices niet door de bot
  	gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen
  	met het NOKICK niveau.
  
  
 • SET FANTASY
  	Gebruik: SET kanaal FANTASY {ON|OFF}
  
  	(De)activeert fantasie mode op een kanaal.
  	Wanner het geactiveerd is zullen users de !op, !deop,
  	!voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, en !seen commando's
  	op een kanaal kunnen gebruiken (ontdek hoe je ze moet
  	gebruiken; probeer ze allemaal met een nick, en misschien
  	sommigen met een reden?).
  
  	Let op dat de gebruikers die de fantasie-commando's willen
  	gebruiken een hoog genoeg niveau MOETEN hebben voor zowel
  	de FANTASIA en het niveau voor het commando indien vereisd.
  	Bijvoorbeeld: om !op te mogen gebruiken moet een gebruiken
  	genoeg rechten voor het OPDEOP niveau hebben.
  
  
 • SET GREET
  	Gebruik: SET kanaal GREET {ON|OFF}
  
  	(De)activeert greet mode op een kanaal.
  	Wanneer deze geactiveerd is zal de bot de groetberichten
  	van de gebruikers die het kanaal joinen weergegeven, mits
  	ze hiertoe rechten hebben op het kanaal.
  
  
 • SET SYMBIOSIS
  	Gebruik: SET kanaal SYMBIOSIS {ON|OFF}
  
  	(De)activeert symbiosis mode op een kanaal.
  	Wanneer dit is geactiveerd zal de bot alles doen wat normaal
  	foor BotServ wordt gedaan bij kanalen, zoals MODEs, KICKs, en
  	zelfs het welkomstbericht.
  
  
 • KICK
  	Gebruik: KICK kanaal optie parameters
  
  	Configureer bot kickers. optie kan zijn:
  
  	  BOLDS     Stelt in of de bot kickt op vet
  	  BADWORDS   Stelt in of de bot kickt op slechte woorden
  	  CAPS     Stelt in of de bot kickt op hoofdletters
  	  COLORS    Stelt in of de bot kicks op kleuren
  	  FLOOD     Stelt in of de bot floodende gebruikers kickt
  	  REPEAT    Stelt in of de bot gebruikers kickt die
  	            zichzelf herhalen
  	  REVERSES   Stelt in of de bot kickt op inverteringen
  	  UNDERLINES  Stelt in of de bot kickt op onderstrepingen
  
  	Type /msg BotServ HELP KICK optie voor meer informatie over
  	een specifieke optie.
  
  	Let op: toegang tot dit commando wordt gecontroleerd door
  	het niveau SET commando.
  
  
 • KICK BOLDS
  	Gebruik: KICK kanaal BOLDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Zet de vet-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal
  	de bot gebruikers kicken die vet gebruiken.
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK COLORS
  	Gebruik: KICK kanaal COLORS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Zet de kleuren-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat
  	zal de bot gebruikers kicken die kleuren gebruiken.
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK REVERSES
  	Gebruik: KICK kanaal REVERSES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Zet de inverteringen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan
  	staat zal de bot gebruikers kicken die inverteringen
  	gebruiken.
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK UNDERLINES
  	Gebruik: KICK kanaal UNDERLINES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Zet de onderstrepingen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan
  	staat zal de bot gebruikers kicken die onderstrepingen
  	gebruiken.
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK CAPS
  	Gebruik: KICK kanaal CAPS {ON|OFF} [ttb [min [procent]]]
  
  	Zet de hoofdletter-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat
  	zal de bot gebruikers kicken die HOOFDLETTERS gebruiken.
  
  	De bot kickt alleen als er minstens min hoofdletters in
  	de zin staan en deze minstens procent%% van de totale
  	regel bevatten (indien niet gegeven, staat dit standaard op
  	10 hoofdletters en 25%%).
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK FLOOD
  	Gebruik: KICK kanaal FLOOD {ON|OFF} [ttb [regels [seconden]]]
  
  	Zet de flood-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal
  	de bot gebruikers kicken die het kanaal flooden met minstens
  	regels regels in seconden seconden.	(indien niet gegeven,
  	staat dit standaard op 6 regels in 10 seconden).
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK REPEAT
  	Gebruik: KICK kanaal REPEAT {ON|OFF} [ttb [nr]]
  
  	Zet de herhalings-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat
  	zal de bot gebruikers kicken die zichzelf nr keer herhalen
  	(als nr niet is gegeven staat die standaard op 3).
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • KICK BADWORDS
  	Gebruik: KICK kanaal BADWORDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Zet de slechte-woorden-kicker aan of uit. Wanneer deze aan
  	staat zal de bot gebruikers kicken die bepaald slechte
  	woorden op het kanaal zeggen.
  
  	Je kan de slechte woorden voor je kanaal instellen met het
  	BADWORDS commando. Type /msg BotServ HELP BADWORDS voor
  	meer informatie.
  
  	ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan
  	worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het
  	ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.
  
  
 • BADWORDS
  	Gebruik: BADWORDS kanaal ADD woord [SINGLE | START | END]
  	     BADWORDS kanaal DEL {woord | entry-nr | lijst}
  	     BADWORDS kanaal LIST [mask | lijst]
  	     BADWORDS kanaal CLEAR
  
  	Beheert de slechte woorden lijst voor een kanaal. De
  	slechte woorden lijst bepaalt voor welke woorden wordt
  	gekicked als de slechte-woorden-kicker aan staat. Voor
  	meer informatie, type /msg BotServ HELP KICK BADWORDS.
  
  	Het BADWORDS ADD commando voegt het gegeven woord toe aan
  	de slechte woorden lijst. Als SINGLE is gespecificeerd zal
  	alleen worden gekicked als de gebruiker het gehele woord zegt.
  	Als START is gespecificeerd zal allen gekicked worden als de
  	gebruiker een woord zegt dat begint met woord. Als END is
  	gespecificeerd zal alleen gekicked worden als de gebruiker
  	een woord zegt dat eindigt op woord. Als er niks
  	gespecificeerd is zal er elke keer dat woord gezegd wordt
  	door een gebruiker gekicked worden.
  
  	Het BADWORDS DEL commando verwijdert het gegeven woord van
  	de slechte woorden lijst. Als een lijst van entry-nummers is
  	gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld bij LIST
  	hier onder.)
  
  	Het BADWORDS LIST commando geeft de slechte woorden lijst
  	weer. Als een mask met een * is gegeven worden alleen de
  	slechte woorden die overeenkomen met het mask weergegeven.
  	Als een lijst van entry-nummers is gegeven worden alleen
  	die weergegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  BADWORDS #kanaa; LIST 2-5,7-9
  	   Geeft slechte woorden 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het BADWORDS CLEAR commando maakt de slechte woorden
  	lijst leeg.
  
  
 • SAY
  	Gebruik: SAY kanaal tekst
  
  	Laat de bot de gegeven tekst op het gegeven kanaal zeggen.
  
  
 • ACT
  	Gebruik: ACT kanaal tekst
  
  	Laat de bot een "/me" commando doen op het gegeven kanaal
  	met de gegeven tekst.
  
  
 • SERVADMIN BOT
  	Gebruik: BOT ADD nick gebruiker host echte naam
  	     BOT CHANGE oldnick newnick [gebruiker [host [echte naam]]]
  	     BOT DEL nick
  
  	Stelt Services administrators in staat om bots te maken,
  	wijzigen en verwijderen die gebruikers op hun eigen kanaal
  	kunnen gebruiken.
  
  	BOT ADD voegt een bot toe met de gegeven nickname,
  	gebruikersnaam, host en echte naam. De paramenters worden
  	niet nagekeken of ze correct zijn, dus pas op.
  	BOT CHANGE kan de nick, gebruikersnaam, host of echte
  	naam van een bot veranderen zonder deze (en de date die
  	met de bot geassocieerd is) te verwijderen.
  	BOT DEL verwijdert de gegeven bot van de bot lijst.
  
  	Let op: Als je een bot maakt die een nick heeft die momenteel
  	in gebruiker is zal de betreffende gebruiker worden gekilled.
  	Als de nick geregistreerd is, wordt deze gedropped.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Deze opties zijn gereserveerd voor Services administrators:
  
  	  NOBOT      Zorg dat een bot niet aan een kanaal kan
  	            worden toegevoegd
  	  PRIVATE     Zorg dat een bot alleen door IRC operators
  	            kan worden toegevoegd
  
  
 • SERVADMIN SET NOBOT
  	Gebruik: SET kanaal NOBOT {ON|OFF}
  
  	Deze optie zorgt ervoor dat een kanaal geen bot kan hebben.
  	Als er al een bot aan het kanaal is toegewezen wordt deze
  	automatisch van het kanaal gehaald wanneer je deze optie
  	aan zet.
  
  
 • SERVADMIN SET PRIVATE
  	Gebruik: SET bot-nick PRIVATE {ON|OFF}
  
  	Deze optie szorgt ervoor dat een bot niet kan worden
  	toegewezen aan een kanaal door gebruikers die geen
  	IRC operator zijn.