Anope 1.8.9.3131 - ChanServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	ChanServ stelt je in staat om kanalen te registreren en er
  	verschillende opties van in te stellen. ChanServ kan vaak
  	voorkomen dat boosaardig gebruikers een kanaal "overnemen"
  	door te limiteren wie er op het kanaal operator mag zijn.
  	Beschikbare commando's staan hier beneden; om ze te gebruiken
  	type je /msg ChanServ commando. Voor meer informatie over een
  	specifiek commando type je /msg ChanServ HELP commando.
  
  
  
 • EXPIRES
  
  	Onthoud dat elk kanaal wat %d dagen ongebruikt is (dwz dat
  	er geen gebruiker die op de toegangslijst staat in die periode
  	het kanaal binnen is gekomen) automatisch zal worden verwijderd.
  
  
 • REGISTER
  	Gebruik: REGISTER kanaal wachtwoord beschrijving
  
  	Registreert een kanaal in de ChanServ database. Om dit commando te
  	gebruiken moet je eerst een operator op het kanaal zijn dat
  	je wil registreren. Het wachtwoord wordt gebruikt met het
  	IDENTIFY commando dat anderen in staat stelt om later
  	wijzigingen aan de kanaalinstellingen door te voeren. Het
  	laatste paramenter, die moet worden opgegeven, is een
  	algemene beschrijving van het doel van het kanaal.
  
  	Wanneer je een kanaal registreert wordt je de "stichter"
  	van het kanaal. De kanaalstichter mag alle instellingen
  	van het kanaal veranderen. ChanServ zal ook de stichter automatisch
  	stichterrechten geven wanneer deze het kanaal binnenkomt.
  	Zie het ACCESS commando (/msg ChanServ HELP ACCESS) voor meer
  	informatie over het geven van rechten aan andere kanaalgebruikers.
  
  	OPMERKING: Om een kanaal te registreren moet je je nick
  	eerst geregistreerd hebben. Als je dit niet gedaan hebt
  	bekijk dan /msg ChanServ HELP voor informatie over hoe je
  	dit kunt doen.
  
  
 • IDENTIFY
  	Gebruik: IDENTIFY kanaal wachtwoord
  
  	Identificeert je bij ChanServ als de stichter van het gegeven
  	kanaal. Veel commando's verplichten je dit commando te
  	gebruiken voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet
  	identiek zijn aan degene verstuurd met het REGISTER
  	commando.
  
  
 • LOGOUT
  	Gebruik: LOGOUT kanaal nick
  
  	Dit commando zorgt ervoor dat de opgegeven nick niet meer
  	geidentificeerd is voor het opgegeven kanaal
  
  	Als je de stichter van het kanaal bent kan je iedereen
  	uitloggen, anders alleen jezelf.
  
  
 • DROP
  	Gebruik: DROP kanaal
  
  	Heft de registratie van het gegeven kanaal op. Kan alleen
  	gebruik wordt door de kanaalstichter, die eerst het
  	IDENTIFY commando moet gebruiken.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET kanaal optie parameters
  
  	Stelt de kanaalstichter in staat om verschillende kanaal-
  	opties en andere informatie in te stellen.
  
  	Beschikbare opties:
  
  	  FOUNDER    Stelt de stichter van het kanaal in
  	  SUCCESSOR   Stelt de opvolger van het kanaal in
  	  PASSWORD   Stelt het stichterwachtwoord in
  	  DESC     Stelt de kanaalbeschrijving in
  	  URL      Associeer een URL met het kanaal
  	  EMAIL     Associate een E-mail adres met het kanaal
  	  ENTRYMSG   Stel een bericht in dat naar de gebruikers
  	          wordt gestuurd zodra ze het kanaal binnekomen
  	  BANTYPE    Stelt in hoe Services bans op het kanaal maken
  	  MLOCK     Zet kanaal modes vast aan of uit
  	  KEEPTOPIC   Onthoud het topic zoland het kanaal niet in
  	          gebruik is
  	  OPNOTICE   Stuur een notice wanneer de OP/DEOP commando's
  	          worden gebruikt.
  	  PEACE     Reguleer het gebruik van kritieke commando's
  	  PRIVATE    Verberg een kanaal van het LIST commando
  	  RESTRICTED  Limiteer toegang tot het kanaal
  	  SECURE    Activeer ChanServ veiligheidsopties
  	  SECUREOPS   Sterkere controle van de kanaalop status
  	  SECUREFOUNDER Sterkere controle van de stichter status
  	  SIGNKICK   Onderteken kicks die worden uitgevoerd met het
  	          KICK commando
  	  TOPICLOCK   Topic kan alleen veranderd worden met TOPIC
  	  XOP      Schakel het gebruikersprivilegesysteem om
  
  	Type /msg ChanServ HELP option voor meer informatie over een
  	specifieke optie.
  
  
 • SET FOUNDER
  	Gebruik: SET kanaal FOUNDER nick
  
  	Veranderd de stichter van een kanaal. De nieuwe nick moet
  	een geregistreerde nick zijn.
  
  
 • SET SUCCESSOR
  	Gebruik: SET kanaal SUCCESSOR nick
  
  	Veranderd de opvolger van een kanaal. Als de nick van de
  	stichter verloopt of de registratie ervan wordt geannuleerd
  	zolang het kanaal nog geregistreerd is wordt de opvolger
  	de nieuwe stichter van het kanaal, behalve als de opvolger
  	als te veel kanalen (%d) geregistreerd heeft: dan wordt de
  	registratie van het kanaal geannuleerd, wat ook gebeurt als
  	er geen opvolger is ingesteld. De nieuwe nick moet een
  	geregistreerde nick zijn.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Gebruik: SET kanaal PASSWORD wachtwoord
  
  	Stelt het wachtwoord in dat gebruikt wordt om de stichter
  	van het kanaal te identificeren.
  
  
 • SET DESC
  	Gebruik: SET kanaal DESC beschrijving
  
  	Stelt de beschrijving van een kanaal in, die weergegeven
  	wordt door de LIST en INFO commando's.
  
  
 • SET URL
  	Gebruik: SET kanaal URL [url]
  
  	Associeer de gegeven URL met het kanaal. Deze URL zal worden
  	weergegeven wanneer iemand informatie over het kanaal op-
  	vraagt met het INFO commando. Als er geen paramenter wordt
  	wordt de URL voor het kanaal verwijderd.
  
  
 • SET EMAIL
  	Gebruik: SET kanaal EMAIL [adres]
  
  	Associeer het gegeven e-mail adres met het kanaal. Dit adres
  	zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over het
  	kanaal opvraagt met het INFO commando. Als er geen para-
  	menter wordt gegeven wordt het e-mail adres voor het kanaal
  	verwijderd.
  
  
 • SET ENTRYMSG
  	Gebruik: SET kanaal ENTRYMSG [bericht]
  
  	Stelt het bericht in dat via /notice zal worden verstuurd
  	aan gebruikers die het kanaal binnenkomen. Als er geen
  	paramenter wordt gegeven wordt er geen bericht verstuurd
  	als iemand het kanaal binnenkomt.
  
  
 • SET BANTYPE
  	Gebruik: SET kanaal BANTYPE bantype
  
  	Stelt het bantype in dat gebruikt zal worden door services
  	wanneer ze een ban moet zetten op je kanaal.
  
  	bantype is een nummer tussen 0 en 3 dat betekent:
  
  	0: ban in het formaat *!gebruiker@host
  	1: ban in het formaat *!*gebruiker@host
  	2: ban in het formaat *!*@host
  	3: ban in het formaat *!*gebruiker@*.domein
  
  
 • SET KEEPTOPIC
  	Gebruik: SET kanaal KEEPTOPIC {ON | OFF}
  
  	Zet de topicbehoud optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer topicbehoud aan staat zal het topic van het
  	kanaal onthouden worden door ChanServ, zelfs nadat de laatste
  	gebruiker het kanaal heeft verlaten. Het topic zal wanneer
  	de volgende gebruiker het kanaal binnenkomt worden
  	teruggezet.
  
  
 • SET TOPICLOCK
  	Gebruik: SET kanaal TOPICLOCK {ON | OFF}
  
  	Zet de topicslot optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer topicslot aan staat zal ChanServ het niet toestaan om
  	het topic van het kanaal te veranderen. Het topic kan dan
  	alleen veranderd worden met het TOPIC commando.
  
  
 • SET MLOCK
  	Gebruik: SET kanaal MLOCK modes
  
  	Stelt de mode-slot paramenter in voor het kanaal. ChanServ
  	staat je toe om verschillen kanaalmodes altijd aan of uit
  	te laten staan, of om het mogelijk te maken deze aan of uit
  	te zetten met het /MODE commando.
  
  	De modes paramenter wordt precies hetzelfde opgebouwd als
  	in een /MODE commando: modes achter een + zijn altijd aan,
  	en modes achter een - zijn altijd uit. Merk wel op dat, in
  	tegenstelling tot het /MODE commando, alleen opgegeven modes
  	geforceerd worden door SET MLOCK; het mode-slot wordt eerst
  	leeggemaakt voor de nieuwe modes erin worden gezet!
  
  	Waarschuwing: Als je het mode-slot gebruikt om een wachtwoord
  	op het kanaal te zette moet je, zoals in het 2e voorbeeld, ook
  	de optie RESTRICTED aanzette (zie HELP SET RESTRICTED), of
  	iedereen die het kanaal binnenkomt als het leeg is kan het
  	wachtwoord zien!
  
  	Voorbeelden:
  
  	  SET #channel MLOCK +nt-iklps
  	    Foreert modes n en t aan, en modes i, k, l, p, en s
  	    uit. Mode m kan aan of uit gezet worden met /MODE.
  
  	  SET #channel MLOCK +knst-ilmp wachtwoord
  	    Forceert modes k, n, s, en t aan, en modes i, l, m,
  	    en p uit. Forceert ook dat het kanaalwachtwoord
  	    "wachtwoord" is.
  
  	  SET #channel MLOCK +
  	    Verwijderd het mode-slot; alle kanaalmodes kunnen
  	    vrij ingesteld worden met /MODE.
  
  
 • SET PEACE
  	Gebruik: SET kanaal PEACE {ON | OFF}
  
  	Zet de vrede optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer
  	vrede aanstaat kan een gebruiker niemand kicken, bannen,
  	of iemand's kanaal status wijzigen/verwijderen van een
  	gebruiker met een gelijkwaardig of hoger level dan die
  	van zichzelf via de ChanServ commando's.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Gebruik: SET kanaal PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Zet de prive optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer
  	de prive optie aan staat zal /msg ChanServ LIST het kanaal
  	in geen enkele lijst weergeven.
  
  
 • SET RESTRICTED
  	Gebruik: SET kanaal RESTRICTED {ON | OFF}
  
  	Enables or disables the restricted access option for a
  	channel. When restricted access is set, users not on
  	the access list will instead be kicked and banned from the channel.
  
  
 • SET SECURE
  	Gebruik: SET kanaal SECURE {ON | OFF}
  
  	Zet ChanServ's veiligheidsfuncties aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer SECURE aan staat zullen alleen gebruikers die
  	hun nicks met ChanServ geregistreerd hebben en geidentificeerd
  	zijn met hun wachtwoord toegang krijgen tot het kanaal,
  	zoals geregeld door de toegangslijst.
  
  
 • SET SECUREOPS
  	Gebruik: SET kanaal SECUREOPS {ON | OFF}
  
  	Zet de veilige ops optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer veilige ops aan staat mogen gebruikers die niet
  	op de toegangslijst staan geen kanaalop status krijgen.
  
  
 • SET SECUREFOUNDER
  	Gebruik: SET kanaal SECUREFOUNDER {ON | OFF}
  
  	Zet de veilige stichter optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer veilige stichter aan staat zal alleen de echte
  	stichter een kanaal kunnen annuleren en het wachtwoord, de
  	stichter en de opvolger kunnen veranderen, en niet degenen
  	die alleen geidentificeerd zijn met ChanServ.
  
  
 • SET SIGNKICK
  	Gebruik: SET kanaal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
  
  	Zet ondertekende kicks aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer SIGNKICK aan staat zullen kicks die uitgevoerd
  	worden dmv het ChanServ KICK commando de nick van degene die
  	het commando uitgevoerd heeft de nick in de reden hebben.
  
  	Als je LEVEL gebruikt zullen degenen die een niveau hebben
  	gelijk aan of hoger dan het SIGNKICK niveau op het kanaal
  	hun nick niet toegevoegd hebben aan de kicks.
  	Zie /msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.
  
  
 • SET XOP
  	Gebruik: SET kanaal XOP {ON | OFF}
  
  	Zet het xOP lijsten systeem aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer XOP aan staat moet je de AOP/SOP/VOP
  	commando's gebruiken om kanaalprivileges aan gebruikers
  	te geven, anders moet je het ACCESS command gebruiken.
  
  	Technische Opmerking: Als je van toegangslijsten naar xOP
  	lijsten overschakeld zullen je level beschrijvingen en
  	gebruikersniveaus worden aangepast. Je zult ze dus niet met
  	dezelfde waarden terugvinden als je terugschakelt naar het
  	toegangslijsten systeem!
  
  	Je moet ook goed opletten of de gebruikers in de goede xOP
  	lijst staan als je overschakelt, omdat de gok niet altijd
  	perfect is... het is zelfs niet aangeraden om de xOP lijsten
  	te gebruiken als je niveaubeschrijvingen hebt veranderd
  	met het LEVELS commando.
  
  	Het overschakelen van xOP lijsten naar het toegangslijsten
  	systeem brengt echter geen problemen met zich mee.
  
  
 • SET OPNOTICE
  	Gebruik: SET kanaal OPNOTICE {ON | OFF}
  
  	Zet de op-notificatie optie aan of uit voor een kanaal.
  	Wanneer op-notificatie aan staat zal ChanServ een notice naar
  	het kanaal sturen wanneer de OP of DEOP commando's worden
  	gebruikt voor een gebruiker in het kanaal.
  
  
 • AOP
  	Gebruik: AOP kanaal ADD nick
  	     AOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     AOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     AOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de AOP (AutoOP) lijst voor een kanaal. De AOP
  	lijst geeft gebruikers het recht om automatisch operator te
  	worden op het kanaal, zichzelf te unbannen of uit te nodigen
  	als dat nodig is, hun groetbericht weer te geven als ze het
  	kanaal binnenkomen, enzovoorts.
  
  	Het AOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	AOP lijst.
  
  	Het AOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	AOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het AOP LIST commando geeft de AOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de AOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  AOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het AOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de
  	AOP lijst.
  
  	De AOP ADD en AOP DEL commando's zijn gelimiteerd tot
  	SOP's of hoger. AOP CLEAR can alleen gebruikt worden door
  	de kanaalstichter. Elke gebruiker op de AOP lijst mag
  	echter AOP LIST gebruiken.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • HOP
  	Gebruik: HOP kanaal ADD nick
  	     HOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     HOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     HOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhound de HOP (HalfOP) lijst voor een kanaal. De
  	HOP lijst geeft gebruikers de rechten om automatisch
  	half-operator te worden op het kanaal.
  
  	Het HOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	HOP lijst.
  
  	Het HOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	HOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het HOP LIST commando geeft de HOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de HOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  HOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het HOP CLEAR commando verwijderd alle HOP's van de
  	HOP lijst.
  
  	De HOP ADD, HOP DEL en HOP LIST commando's zijn
  	gelimiteerd tot AOP's en hoger. Het HOP CLEAR commando
  	mag alleen door de kanaalstichter gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • SOP
  	Gebruik: SOP kanaal ADD nick
  	     SOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     SOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     SOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de SOP (SuperOP) lijst voor een kanaal. De
  	SOP lijst geeft gebruikers alle rechten van die van de AOP
  	lijst, en voegt de vereiste rechten toe om de AutoKick en
  	SlechteWoorden lijst te onderhouden, kanaalmemo's te ver-
  	struen en te lezen, enzovoorts.
  
  	Het SOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	SOP lijst.
  
  	Het SOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	SOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het SOP LIST commando geeft de SOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de SOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  SOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft SOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het SOP CLEAR commando verwijderd alle SOP's van de
  	SOP lijst.
  
  	De SOP ADD, SOP DEL en SOP CLEAR commando's zijn
  	gelimiteerd tot de kanaalstichter. SOP LIST mag door
  	elke gebruiker op de AOP lijst gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • VOP
  	Gebruik: VOP kanaal ADD nick
  	     VOP kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     VOP kanaal LIST [mask | lijst]
  	     VOP kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de VOP (VOicePeople) lijst voor een kanaal.
  	De VOP lijst geeft gebruikers het recht om automatisch
  	voice te worden op het kanaal en zichzelf voice te geven
  	als ze die niet hebben.
  
  	Het VOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	VOP lijst.
  
  	Het VOP DEL commando verwijderd de gegeven nick van de
  	VOP lijst. Als een lijst van entry-nummers is opgegeven
  	worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder)
  
  	Het VOP LIST commando geeft de VOP lijst weer. Als er
  	een mask is gegeven worden alleen de de VOP's die over-
  	eenkomen met het opgegeven mask weergegeven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven, worden alleen die weer-
  	gegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  VOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft VOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het VOP CLEAR commando verwijderd alle AOP's van de
  	VOP lijst.
  
  	De VOP ADD, VOP DEL en VOP LIST commando's zijn
  	gelimiteerd tot AOPs en hoger. VOP CLEAR kan alleen
  	door de kanaalstichter gebruikt worden.
  
  	Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal, en in
  	dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie
  	/msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-
  	lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP om te weten te komen
  	hoe je tussen toegangslijsten en xOP-lijsten schakelt.
  
  
 • ACCESS
  	Gebruik: ACCESS kanaal ADD nick niveau
  	     ACCESS kanaal DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     ACCESS kanaal LIST [mask | lijst]
  	     ACCESS kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de toegangslijst voor een kanaal. De toegangs-
  	lijst specificeert welke gebruikers toestemming hebben om
  	kanaal operator te worden, of om ChanServ commando's te gebruiken
  	op het kanaal. Verschillende gebruikersniveaus maken het
  	mogelijk om verschillende sets met privileges te maken.
  	/msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS voor meer informatie hierover.
  	Elke gebruiker die niet op de toegangslijst staat heeft een
  	gebruikersniveau van 0.
  
  	Het ACCESS ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de
  	toegangslijst met het gegeven gebruikersniveau. Als de nick
  	al op de lijst staat wordt het toegangsniveau veranderd in
  	het niveau gespecificeerd in het commando. Het niveau dat
  	gespecificeerd is moet minder zijn dan de gebruiker die het
  	commando invoert, en als nick al op de toegangslijst
  	bestaat moet het huidige toegangsniveau van die nick lager
  	zijn dan die van degene die het commando uitvoert.
  
  	Het ACCESS DEL commando verwijderd de opgegeven nick van
  	de toegangslijst. Als een lijst met entry-nummers is
  	gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld voor
  	LIST hier onder)
  
  	Het ACCESS LIST commando geeft de toegangslijst weer. Als
  	een wildcard mask is opgegeven worden alleen de overeen-
  	komsten weergegeven. Als een lijst van entry-nummers ie
  	gegeven wordt alleen die weergegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
  	   Geeft gebruikers 2 t/m 5 en 7 t/m 9 van de
  	   toegangslijst weer.
  
  	Het ACCESS CLEAR commando maakt de toegangslijst leeg.
  
  
 • ACCESS LEVELS
  	Gebruikerstoegangslevels
  
  	Standaard zijn de volgende toegangslevels gedefineerd:
  
  	  Founder  Volledige rechten tot de ChanServ functies;
  	          automatisch op worden bij het binnenkomen
  	          van een kanaal. Merk op dat maar een
  	          persoon stichterstatus kan hebben (het
  	          kan niet worden gegeven met het ACCESS
  	          commando).
  	    10  Toegang tot het AKICK commando; automatisch op.
  	     5  Automatisch op.
  	     3  Automatisch voice.
  	     0  Geen speciale privileges; kan op status krijgen
  	          door andere ops (tenzij secure-ops aan is).
  	    <0  Mag geen op worden.
  
  	Deze niveaus kunnen worden veranderd, en er kunnen nieuwe
  	worden toegevoegd dmv het LEVELS commando; type
  	/msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.
  
  
 • AKICK
  	Gebruik: AKICK channel ADD {nick | mask} [reden]
  	     AKICK channel STICK mask
  	     AKICK channel UNSTICK mask
  	     AKICK channel DEL {nick | mask | entry-num | lijst}
  	     AKICK channel LIST [mask | entry-num | lijst]
  	     AKICK channel VIEW [mask | entry-num | lijst]
  	     AKICK kanaal ENFORCE
  	     AKICK kanaal CLEAR
  
  	Onderhoud de AutoKick lijst voor een kanaal. Als een
  	gebruiker op de AutoKick lijst het kanaal binnen probeert
  	te komen zal ChanServ die gebruiker automatisch worden bannen
  	en kicken van het kanaal.
  
  	Het AKICK ADD commando voegt de gegeven nick of gebruikers-
  	mask toe aan de AutoKick lijst. Als er een reden is gegeven
  	met het commando zal die reden gebruikt worden om de gebruiker
  	te kicken; zo niet is de reden "You have been banned from the
  	channel".
  	Als een geregistreerde nick wordt toegevoegd, wordt de nickserv
  	account toegevoegd in plaats van de mask. Alle gebruikers binnen
  	deze groep zullen automatisch worden gekicked.
  
  	Het AKICK STICK commando bant het gegeven mask permanent
  	op het kanaal. Als iemand de ban probeert te verwijderen
  	zal ChanServ de ban automatisch opnieu toevoegen.
  	Deze functie kan niet op geregistreerde nicks gebruikt worden.
  
  	Het AKICK UNSTICK commando annuleert het effect van het
  	AKICK STICK commando, zodat je de ban weer weg kan halen
  	van het kanaal.
  
  	Het AKICK DEL commando verwijderd de gegeven nick of mask
  	van de AutoKick lijst. Het verwijderd echter geen ban die
  	is geplaatst door een AutoKick; die moeten handmatig
  	verwijderd worden.
  
  	Het AKICK LIST commando geeft de AutoKick lijst weer, of
  	optioneel alleen de AutoKick's die overeenkomen met het
  	opgegeven mask.
  
  	Het AKICK VIEW commando is een woordenrijkere versie
  	van het AKICK LIST commando.
  
  	Het AKICK ENFORCE commando zorgt ervoor dat ChanServ de
  	huidige AKICK lijst forceert door het verwijderen van
  	gebruikers die overeenkomen met een AKICK mask.
  
  	The AKICK CLEAR commando maakt de AutoKick lijst leeg.
  
  
 • LEVELS
  	Gebruik: LEVELS kanaal SET type niveau
  	     LEVELS kanaal {DIS | DISABLE} type
  	     LEVELS kanaal LIST
  	     LEVELS kanaal RESET
  
  	Het LEVELS commando staat precieze controle toe over de
  	betekenis van de numerieke toegangsniveaus die worden
  	gebruikt voor kanalen. Met dit commando kan je de toegangs-
  	niveaus defineren die benodigd zijn voor de meeste functies
  	van ChanServ. (De SET FOUNDER en SET PASSWORD commando's zijn,
  	evenals dit commando, altijd gelimiteerd tot de stichter.)
  
  	LEVELS SET staat toe om de toegangsniveaus voor functies
  	of een groep functies te veranderen. LEVELS DISABLE (of
  	kortweg DIS) schakelt een automatische functie uit, of
  	staat gebruik van de functie niet toe door iemand anders
  	dan de stichter.
  
  	LEVELS LIST geeft de huidige levels voor elke functie of
  	groep van functies weer. LEVELS RESET stelt de niveaus in
  	op de standaardwaarden van een nieuw kanaal (zie
  	HELP ACCESS LEVELS).
  
  	Voor een list van de opties en functies waarvan de niveaus
  	kunnen worden aangepast, zie HELP LEVELS DESC.
  
  
 • INFO
  	Gebruik: INFO kanaal [ALL]
  
  	Geeft informatie weer over het gegeven geregistreerde
  	kanaal, zoals de stichter, registratietijd, tijd van
  	laatste gebruik, beschrijving, en mode-slot indien aan-
  	wezig. Als ALL is gespecificeerd zullen het groetbericht
  	en de opvolger ook worden weergegeven.
  
  	Standaard is de ALL optie gelimiteerd tot degenen met
  	stichter-toegang tot het kanaal.
  
  
 • LIST
  	Gebruik: LIST trefbeeld
  
  	Geeft alle geregistreerde kanalen weer die overeen komen
  	met het trefbeeld. (Kanalen met de PRIVATE optie aan
  	worden niet weergegeven.)
  
  
 • OP
  	Gebruik: OP [#kanaal [nick]]
  
  	Geeft de gegeven nick op-status op een kanaal. Als er geen
  	nick is gegeven zal je zelf op-status krijgen. Als er geen
  	kanaal en nick zijn gegeven zal je op-status krijgen op
  	alle kanalen waar je die rechten hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • DEOP
  	Gebruik: DEOP [#kanaal [nick]]
  
  	Verwijderd de op status van de gegeven nick op een kanaal.
  	Als er geen nick is gegeven zal je zelf je opstatus kwijt
  	raken. Als er geen kanaal en nick zijn gegeveen zal je
  	je op status kwijtraken op alle kanalen waar je momenteel
  	bent waar je die rechten hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • VOICE
  	Gebruik: VOICE [#kanaal [nick]]
  
  	Geeft de geselecteerde nick voice status op een kanaal. Als
  	er geen nick gegeven is zal je zelf voice status krijgen.
  	Als er geen kanaal en geen nick gegeven zijn zal je op alle
  	kanalen waar je momenteel bent en de rechten daartoe hebt
  	voice status krijgen.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal, of tot VOPs of degenen met niveau
  	3 of hoger voor het voice status geven van zichzelf.
  
  
 • DEVOICE
  	Gebruik: DEVOICE [#kanaal [nick]]
  
  	Verwijdert de voice status van de gegeven nick op een kanaal.
  	Als er geen nick is gegeven zal je zelf je voice status
  	kwijtraken. Als er geen kanaal en nick gegeven zijn zal je
  	zelf je voice status kwijtraken op alle kanalen waar je
  	momenteel bent en de rechten ervoor hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal, of tot VOPs of degenen met niveau
  	3 of hoger voor het voice status geven van zichzelf.
  
  
 • HALFOP
  	Gebruik: HALFOP [#kanaal [nick]]
  
  	Geeft de geselecteerde nick halfop status op een kanaal. Als
  	er geen nick is gegeven zul je zelf halfop status krijgen.
  	Als er geen kanaal en geen nick gegeven zijn zul je op alle
  	kanalen waar je momenteel bent halfop krijgen, mits je daar
  	rechten toe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal, of tot HOPs of degenen met niveau
  	4 of hoger voor het halfop status geven van zichzelf.
  
  
 • DEHALFOP
  	Gebruik: DEHALFOP [#kanaal [nick]]
  
  	Verwijdert de halfop status van de gegeven nick op een kanaal.
  	Als er geen nick is gegeven zal je zelf je halfop status
  	kwijtraken. Als er geen nick en geen kanaal zijn gegeven zal
  	je zelf je halfop status kwijt raken op alle kanalen waar je
  	momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met niveau
  	5 of hoger op het kanaal, of tot HOPs of degenen met niveau
  	4 of hoger voor het halfop status geven van zichzelf.
  
  
 • PROTECT
  	Gebruik: PROTECT [#kanaal [nick]]
  
  	Beschermt de geselecteerde nick op een kanaal. Als nick niet
  	is gegeven, zal je zelf beschermd worden. Als kanaal en nick
  	beiden niet zijn gegeven, zal je zelf op alle kanalen waar
  	je momenteel bent beschermd worden, mits je de rechten
  	daartoe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot de oprichter, SOPs, of
  	degenen met een niveau van 10 of hoger op het kanaal voor
  	zelf-protectie.
  
  
 • DEPROTECT
  	Gebruik: DEPROTECT [#kanaal [nick]]
  
  	Heft de bescherming van de gegeven nick op een kanaal op.
  	Als nick niet is gegeven, zal de beschermen van jezelf
  	opgeheven worden. Als kanaal en nick niet zijn gegeven,
  	zal de bescherming van jezelf op alle kanalen waar je
  	momenteel bent worden opgeheven, mits je de rechten
  	daartoe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot de stichter, SOPs, of
  	degenen met een niveau van 10 of hoger op het kanaal voor
  	zelf-protectie.
  
  
 • OWNER
  	Gebruik: OWNER [#kanaal]
  
  	Geeft je eigenaar status op kanaal. Als kanaal niet is
  	gegeven krijg je eigenaar status op alle kanalen waar je
  	momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
  
  	Gelimiteerd tot degenen met stichter-rechten op het kanaal.
  
  
 • DEOWNER
  	Gebruik: DEOWNER [#kanaal]
  
  	Verwijdert je eigenaar status op channel. Als kanaal niet
  	is gegeven wordt je eigenaar status op alle kanalen waar je
  	momenteel bent verwijderd, mits je de rechten daartoe hebt.
  
  	Gelimiteerd tot degenen met stichter-rechten op het kanaal.
  
  
 • INVITE
  	Gebruik: INVITE kanaal
  
  	Laat ChanServ je uitnodigen in een gegeven kanaal.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met
  	niveau 5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • UNBAN
  	Gebruik: UNBAN kanaal
  
  	Zorgt ervoor dat ChanServ alle bans verwijdert die je ervan
  	belemmeren het gegeven kanaal te joinen.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met
  	niveau 5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • KICK
  	Gebruik: KICK [#kanaal [nick [reden]]]
  
  	Kickt de gegeven nick van het gegeven kanaal. Als nick niet
  	is gegeven wordt je zelf gekicked. Als kanaal en nick niet
  	zijn gegeven wordt je zelf gekicked op alle kanalen waar je
  	bent, mits je de rechten daartoe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met
  	niveau 5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • BAN
  	Gebruik: BAN [#kanaal [nick [reden]]]
  
  	Bant de gegeven nick op het gegeven kanaal. Als nick niet
  	is gegeven wordt je zelf gebanned. Als kanaal en nick niet
  	zijn gegeven wordt je zelf gebanned op alle kanalen waar je
  	momenteel bent, mits je de rechten daartoe hebt.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot AOPs of degenen met
  	niveau 5 of hoger op het kanaal.
  
  
 • TOPIC
  	Gebruik: TOPIC kanaal [topic]
  
  	Zorgt ervoor dat ChanServ het kanaal topic verandert in het
  	gegeven topic. Als topic niet is gegeven wordt het topic
  	leeg gemaakt. Dit commando is het meest bruikbaar in
  	samenwerking met SET TOPICLOCK. Zie ook /msg ChanServ HELP SET
  	TOPICLOCK voor meer informatie.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot degenen met stichter-toegang
  	op het kanaal.
  
  
 • CLEAR
  	Gebruik: CLEAR kanaal wat
  
  	Zorgt ervoor dat ChanServ bepaalde instellingen van het kanaal
  	verwijdert. wat kan zijn:
  
  	   MODES  Verwijder alle modes op het kanaal (verwijdert
  	         modes i,k,l,m,n,p,s,t).
  	   BANS   Verwijder alle bans op het kanaal.
  	   EXCEPTS Clears all excepts on the channel.
  	   INVITES Clears all invites on the channel.
  	   OPS   Verwijder kanaal-operator status (mode +o) van
  	         alle kanaal-operators.
  	   HOPS   Verwijder kanaal-halfoperator status (mode +h)
  	         van alle kanaal-halfoperators, indien deze
  			 mode ondersteund wordt.
  	   VOICES  Verwijder "voice" status (mode +v) van iedereen
  	         met "voice" status op het kanaal.
  	   USERS  Verwijder (kick) alle gebruikers van het kanaal.
  
  	Standaard is dit gelimiteerd tot degenen met stichter-toegang
  	op het kanaal.
  
  
 • GETKEY
  	Gebruik: GETKEY kanaal
  
  	Geef de key van het gegeven kanaal terug. Dit is een
  	commando wat vooral bedoeld is voor gebruik door bots of
  	scripts, dus is de output in het volgende formaat:
  
  	KEY 
  
  	key is "NO KEY" als er geen key is ingesteld.
  
  
 • SENDPASS
  	Gebruik: SENDPASS kanaal
  
  	Stuur het wachtwoord van het gegeven kanaal naar het email
  	adres gespecificeerd in NickServ voor de stichter van het
  	kanaal. Dit commando is erg bruikbaar om verloren wacht-
  	woorden terug te halen.
  
  	Kan gelimiteerd zijn tot IRC operators op sommige netwerken.
  
  	Dit commando is onbeschikbaar wanneer encryptie is ingeschakeld.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  
  	Services administrators kunnen ook elk kanaal dropped zonder dat
  	ze hoeven te indentificeren via een wachtwoord, en kunnen de
  	toegangs-, AKICK-, en niveau-lijsten bekijken voor elk kanaal.
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Gebruik: LOGOUT kanaal [nick]
  
  	Dit kanaal zorgt ervoor dat de gegeven nick niet meer
  	geidentificeerd is voor het gegeven kanaal.
  
  	Als je de stichter van het kanaal bent kun je iedereen
  	uitloggen, anders kun je alleen jezelf uitloggen.
  
  	Als je een Services adminstrator bent kun je iedereen
  	uitloggen van elke kanaal zonder daar stichter-rechten te
  	hebben. Je kan ook het nick-paramenter weglaten: dit
  	zorgt ervoor dat iedereen uitgelogd zal worden.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Gebruik: DROP kanaal
  
  	Zegt de registratie van het gegeven kanaal op. Alleen
  	Services admins kunnen elk kanaal droppen, ook al zijn
  	ze niet voor het betreffende kanaal geindtificeerd.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Services adminstrators kunnen ook de NOEXPIRE optie
  	instellen, waarmee kanalen niet kunnen verlopen. Ook
  	kunnen ze elke optie voor elk kanaal zet zonder zich te
  	identificeren met het wachtwoord voor het kanaal.
  
  
 • SERVADMIN SET NOEXPIRE
  	Gebruik: SET kanaal NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Stelt in of het gegeven kanaal zal verlopen. Door deze optie
  	AAN te zetten kun je verhinderen dan het kanaal verloopt.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Services adminstrators kunnen het ALL parameter gebruiken
  	bij elk kanaal.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Gebruik: LIST trefbeeld [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
  
  	Geeft alle geregistreerde kanalen weer die overeen komen met
  	het gegeven tgrefbeeld. Kanalen met de PRIVATE optie aan
  	worden alleen weergegeven aan Services administrators.
  	Kanalen met de NOEXPIRE aan zullen een ! voor de kanaal-
  	naam hebben voor Services administrators.
  
  	Als de FORBIDDEN, SUSPENDED of NOEXPIRE opties zijn gegeven
  	worden alleen kanalen die, respectievelijk, verboden,
  	tijdelijk buiten werken gesteld zijn, of als niet-verlopen
  	gemarkeerd zijn weergegeven. Als er meerdere opties worden
  	gegeven worden alle gevraagde types weergegeven. Deze opties
  	zijn gelimiteerd tot Services adminstrators.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Gebruik: GETPASS kanaal
  
  	Geeft het wachtwoord voor het gegeven kanaal terug.
  	Let op: wanneer je dit commando gebruikt zal er een bericht
  	waarin staat wie het commando op welk kanaal heeft gebruikt
  	worden gelogged en verstuurd als WALLOPS/GLOBOPS.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Gebruik: FORBID kanaal [reden]
  
  	Verbied iedereen van het registreren of gebruiken van het
  	gegeven kanaal. Kan ongedaan gemaakt worden door het
  	droppen van het kanaal.
  
  	Reden kan verplicht zijn op sommige netwerken.
  
  
 • SERVADMIN SUSPEND
  	Gebruik: SUSPEND kanaal [reden]
  
  	Verbied iedereen van het registreren of gebruiken van het
  	gegeven kanaal. Kan ongedaan gemaakt worden door middel van
  	het UNSUSPEND commando om alle vorige kanaal data en
  	instellingen te behouden.
  
  	Op sommige netwerken is een reden verplicht.
  
  
 • SERVADMIN UNSUSPEND
  	Gebruik: /msg ChanServ UNSUSPEND channel
   
  	Syntax: UNSUSPEND channel
  
  	Stelt een buiten werking gesteld kanaal weer in werking.
  	Alle data en instellingen worden teruggeven van voor de
  	buitenwerkingstelling.
  	Releases a suspended channel. All data and settings
  	are preserved from before the suspention.
  
  
 • SERVADMIN STATUS
  	Gebruik: STATUS kanaal nick
  
  	Geeft het huidige toegangsniveau van de gegeven nick op het
  	gegeven kanaal weer. Het antwoord is in het formaat:
  
  	  STATUS kanaal nick toegangsniveau
  
  	Als er een fout optreed zal het antwoord zijn in het formaat:
  
  	  STATUS ERROR fout-bericht