Anope 1.8.9.3131 - HostServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	HostServ commando'ss:
  
  
 • OPER HELP
  	not used.
  
  
 • ADMIN HELP
  	not used.
  
  
 • ON
  	Gebruik: ON
  
  	Activeert de vhost die momenteel toegewezen is aan de nick
  	die je gebruikt. Als je dit commando uitvoert zal elke
  	gebruiker die een /whois op je doet de vhost zien in plaats
  	van je echte hostname.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET .
  
  	Stelt de vhost voor de gegeven nick in op de vhost die je
  	meegegeven heeft. Als de IRCD vIdent's ondersteund kun je
  	ook SET @ gebruiken om de ident
  	voor een gebruiker aan te passen gelijk met de hostname.
  
  
 • SETALL
  	Gebruik: SETALL .
  
  	Stelt de vhost voor alle nicks in dezelfde groep als de
  	gegeven nick in. Als de IRCD vIdent's ondersteund kun je
  	ook SET @ gebruiken om de ident
  	voor gebruikers aan te passen gelijk met de hostname.
  
  	* LET OP, dit wijzigt niet de vhost voor elke nick lid
  	wordt van de groep nadat dit commando is gebruikt.
  
  
 • OFF
  	Gebruik: OFF
  
  	Deactiveert de vhost die moementeel toegewezen is aan de nick
  	die je gebruikt. Als je dit commando uitvoert zal elke
  	gebruiker die een /whois op je doet je echte hostname zien
  	in plaats van je vhost.
  
  
 • DEL
  	Gebruik: DEL 
  
  	Verwijdert de vhost die toegewezen is aan de gegeven nick
  	uit de database.
  
  
 • DELALL
  	Gebruik: /msg HostServ DELALL .
   
  	Syntax: DELALL .
  
  	Verwijderd de vhost voor alle nick's in dezelfde groep
  	als de gegeven nick.
  
  
  
 • LIST
  	Gebruik: LIST [|]
  
  	Dit commando geeft alle geregistreerde vhosts weer. Als je
  	een nick of vhost meegeeft zulleen alleen die nick/vhost
  	worden weergegeven. LET OP: er is momenteel geen flood-
  	bescherming voor grote databases.
  
  
 • GROUP
  	Gebruik: GROUP
  
  	Dit commando stelt gebruikers in staat de vhost van hun
  	HUIDIGE nick de vhost van alle nicks in de zelfde groep te
  	laten zijn.