Anope 1.8.9.3131 - MemoServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • SEND
  	Gebruik: SEND {nick | kanaal} memo-text
  
  	Stuurt de genoemde nick of kanaal een memo bevattende
  	memo-text. Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal
  	de ontvanger een notice krijgen dat hij/zij een nieuwe memo
  	heeft. De doel nick/kanaal moet geregistreerd zijn.
  
  
 • SENDALL
  	Gebruik: SENDALL memo-text
  
  	Stuurt alle geregistreerde gebruikers een memo die
  	memo-text bevat.
  
  
  
 • CANCEL
  	Gebruik: CANCEL {nick | kanaal}
  
  	Annuleert de laatste memo die je gestuurd hebt aan de gegeven
  	nick of kanaal, indien deze nog niet gelezen is op het moment
  	dat je dit commando gebruikt.
  
  
 • CHECK
  	Gebruik: CHECK nick
  
  	Controleert of de _laatste_ memo die je naar nick gestuurd
  	hebt isgelezen of niet. Let wel op: dit werkt alleen met nicks,
  	niet met kanalen.
  
  
  
 • LIST
  	Gebruik: LIST [kanaal] [lijst | NEW]
  
  	Geeft alle memo's die je hebt weer. Als je NEW opgeeft worden
  	alleen nieuwe (ongelezen) memo's weergegeven. Ongelezen memo's
  	worden gemarkeerd met een "*" links van het memo nummer. Je kan
  	ook een lijst van nummers specificeren, zoals in het voorbeeld:
  
  	  LIST 2-5,7-9
  	   Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  
 • READ
  	Gebruik: READ [kanaal] {nr | lijst | LAST | NEW}
  
  	Verstuurt de text van de gespecificeerde memo's. Als LAST is
  	gegeven wordt de laatst ontvangen memo verstuurd. Als NEW is
  	gegeven worden alle nieuwe memo's verstuurd. Anders wordt
  	memo nummer nr gegeven. Je kan ook een lijst van nummers
  	opgeven, zoals in onderstaand voorbeeld:
  
  	  READ 2-5,7-9
  	   Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  
 • RSEND
  	Gebruik: RSEND {nick | kanaal} memo-tekst
  
  	Stuurt de gegeven nick of kanaal een memo met memo-tekst.
  	Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal de ontvanger een
  	notificatie krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. Ook moet
  	de gegeven nick/kanaal geregistreerd zijn.
  	Zodra de memo is gelezen door de ontvanger zal er automatisch
  	een memo teruggestuurd worden naar degene die de memo verstuurd
  	heeft om hem/haar te informeren dat de memo gelezen is.
  
  
  
 • DEL
  	Gebruik: DEL [kanaal] {nr | lijst | LAST | ALL}
  
  	Verwijdert de gespecificeerde memo('s). Je kan meerdere
  	memo-nummers specificeren of bereiken van nummers ipv een
  	enkel nummer, zoals in het 2e voorbeeld hier onder.
  
  	Als LAST is gegeven, wordt je laatste nieuwe memo verwijderd.
  	Als ALL is gegeven, worden al je memo's verwijderd.
  
  	Voorbeelden:
  
  	  DEL 1
  	   Verwijdert je eerste memo.
  
  	  DEL 2-5,7-9
  	   Verwijdert de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET optie parameters
  
  	Stelt verschillende memo opties in. optie kan zijn:
  
  	  NOTIFY   Veranderd wanneer je geinformeerd wordt over
  	          nieuwe memo's (alleen voor nicks)
  	  LIMIT    Stelt het maximum aantal memo's dat je kan
  	          ontvangen in
  
  	Type /msg MemoServ HELP SET optie voor more informatie over
  	een specifieke optie.
  
  
 • SET NOTIFY
  	Gebruik: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}
  
  	Verandert wanneer je geinformeerd zal worden over nieuwe memo's:
  
  	  ON   Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt,
  	        terugkomt van /AWAY, en wanneer ze naar je
  	        gestuurd worden.
  	  LOGON  Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt,
  	        of wanneer je terugkomt van /AWAY.
  	  NEW   Je wordt alleen geinformeerd over memo's wanner ze
  	        naar je worden verstuurd.
  	  MAIL  You will be notified of memos by email aswell as
  	        any other settings you have.
  	  NOMAIL You will not be notified of memos by email.
  	  OFF   Je zal geen informaties over memo's ontvangen.
  
  	ON is wezenlijk LOGON en NEW gecombineerd.
  
  
 • SET LIMIT
  	Gebruik: SET LIMIT [kanaal] limiet
  
  	Stelt het maximum aantal memo's in dat jij (of het gegeven
  	kanaal) kan hebben. Als je dit op 0 zet zal niemand memo's
  	naar je kunnen sturen. Je kan dit echter niet hoger dan %d
  	zetten.
  
  
 • INFO
  	Gebruik: INFO [kanaal]
  
  	Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt,
  	hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in
  	totaal kan ontvangen. Met een paramenter wordt dezelfde
  	informatie voor het gegeven kanaal weergegeven.
  
  
 • STAFF
  	Gebruik: STAFF memo-text
  
  	Stuurt alle services-staf een memo die memo-text bevat.
  	Let op: Als je opers op de operator- en op de administrator-
  	lijst hebt zullen ze de memo twee keer ontvangen. Hetzelfde
  	geldt voor oper's die tegelijk op de root-lijst als op een
  	andere lijst staan.
  
  
 • SERVADMIN SET LIMIT
  	Gebruik: SET LIMIT [gebruiker | kanaall] {limiet | NONE} [HARD]
  
  	Stelt het maximum aantal memo's in dat een gebruiker of
  	kanaal mag hebben. Als je deze limiet op 0 zet kan de
  	gebruiker geen memo's ontvangen; zet dit op NONE om toe
  	te staan dat de gebruiker of kanaal zoveel memo's mag hebben
  	als hij/zij wil. Als je geen nick of kanaal opgeeft wordt
  	je eigen limiet ingesteld.
  
  	Als je HARD toevoegt kan de gebruiker de limiet niet
  	veranderen. HARD weglaten heeft het tegenovergestelde
  	effect: de gebruiker in staat stellen de limiet te veranderen
  	(zelfs als een vorige limiet is ingesteld met HARD).
  
  	Het gebruiken van het SET LIMIT commando is gelimiteerd tot
  	Services admins. Andere gebruikers mogen alleen een limiet
  	voor zichzelf of voor een kanaal waar ze genoeg rechten hebben
  	instellen, mogen geen limiet instellen boven %d, en mogen geen
  	harde limiet instellen.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  	Gebruik: INFO [nick | kanaal]
  
  	Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt,
  	hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in
  	totaal kan ontvangen.
  
  	Met een kanaal paramenter wordt dezelfde informatie voor
  	het gegeven kanaal weergegeven.
  
  	Met een nick paramenter wordt dezelfde informatie voor de
  	gegeven nick weergegeven. Dit gebruik is gelimiteerd tot
  	Services admins.