Anope 1.8.9.3131 - NickServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	NickServ stelt je in staat een nickname te "registreren", en
  	te voorkomen dat anderen hem gebruiken. De volgende commando's
  	kunnen gebruikt worden voor registratie en onderhoud van
  	nicknames; om ze te gebruiken, type /msg NickServ commando.
  	Voor meer informatie over een specifiek commando, type
  	/msg NickServ HELP commando.
  
  
 • REGISTER
  	Gebruik: REGISTER wachtwoord [email]
  
  	Registreert je nickname in de NickServ database. Wanneer je nick
  	geregistreerd is kan je de SET en ACCESS commando's
  	gebruiken om je nick instellingen te veranderen.
  	Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren,
  	je hebt het nodig als je je nick instellingen later wilt
  	veranderen. (Let erop dat hoofdletters uitmaken! ANOPE,
  	Anope, en anope zijn allemaal andere wachtwoorden!)
  
  	Wachtwoordrichtlijnen:
  
  	Wachtwoorden moeten niet makkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld,
  	je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je
  	nick als een wachtwoord gebruiken is een veel slechter idee ;)
  	en in feite, NickServ staat het niet toe. Trouwens, korte wachtwoorden
  	zijn kwetsbaar voor zoekacties,	dus je moet een wachtwoord
  	kiezen dat minstens 5 tekens lang is. Als laatste, de spatie
  	kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.
  
  	De email parameter is optioneel en stelt onmiddelijk de email
  	voor je nick in. Het kan echter vereist zijn voor bepaalde
  	netwerken.
  	Je privacy wordt gerespecteerd; deze email zal nooit aan derden
  	gegeven worden.
  
  	Dit commando maakt ook een nieuwe groep voor je nickname, die
  	toestaat andere nicks onder dezelfde configuratie, dezelfde
  	memos en dezelfde kanaalrechten te delen. Voor meer informatie
  	over deze functie, type /msg NickServ HELP GROUP.
  
  
 • GROUP
  	Gebruik: GROUP doel wachtwoord
  
  	Dit commando zorgt ervoor dat je huidige nickname zich bij de
  	groep van doel's nick aanmeldt. wachtwoord is het
  	wachtwoord van het doel.
  
  	Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je configuratie,
  	memos en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen,
  	en veel meer!
  
  	Een groep bestaat zo lang als het nuttig is. Dit betekent dat
  	zelfs als een nick in de groep geannuleerd je niet de gedeelde
  	dingen die hierboven beschreven zijn verliest, zo lang als er
  	minstens een nick overblijft in de groep.
  
  	Je kan dit commando zelfs gebruiken als je nog niet
  	geregistreerd hebt. Als je nick al geregistreerd is moet je je
  	eerst identificeren voordat je dit commando gebruikt. Type
  	/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie. Dit laatste is
  	misschien niet mogelijk op je IRC netwerk.
  
  	Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet-
  	geregistreerde nick omdat het automatisch geregistreerd wordt
  	als je dit commando gebruikt. Je mag het alleen met een geregistreerde
  	nick gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders
  	het toestaan.
  
  	Je kan maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is
  	niet mogelijk.
  
  	Opmerking: alle nicks in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.
  
  
 • IDENTIFY
  	Gebruik: IDENTIFY wachtwoord
  
  	Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nick bent. Veel
  	commandos vereisen dat je jezelf identificeert met dit commando
  	voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als
  	die je gestuurd hebt met het REGISTER commando.
  
  
 • LOGOUT
  	Gebruik: LOGOUT
  
  	Dit draait het effect van het IDENTIFY commando om: het
  	zorgt er voor dat je niet meer herkend word als de echte
  	eigenaar van de nick. Merk op dat je niet gevraagd wordt om
  	je opnieuw te identificeren.
  
  
 • DROP
  	Gebruik: DROP [nick]
  
  	Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nick die
  	verwijderd is kan door iedereen weer geregistreerd worden.
  
  	Je kan een nick binnen een groep verwijderen door de nick
  	parameter toe te voegen.
  
  	Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren
  	met je wachtwoord. (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).
  
  
 • ACCESS
  	Gebruik: ACCESS ADD mask
  	     ACCESS DEL mask
  	     ACCESS LIST
  
  	Verandert of geeft de toegangslijst weer van je nick. Dit is
  	de lijst met adressen waar vanaf je automatisch toegestaan
  	wordt door NickServ om je nick te gebruiken. Als je je nick vanaf
  	een ander adres wilt gebruiken moet je een IDENTIFY commando
  	sturen om NickServ je te laten herkennen.
  
  	Voorbeelden:
  
  	  ACCESS ADD iemand@*.bepeg.com
  	    Staat toegang toe voor gebruiker iemand vanuit elke machine in
  	    het bepeg.com domein..
  
  	  ACCESS DEL anyone@*.bepeg.com
  	    Keert het vorige commando om.
  
  	  ACCESS LIST
  	    Geeft de huidige toegangslijst weer.
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET optie parameters
  
  	Stelt verscheidene nick opties in. option kan zijn:
  
  	  DISPLAY  Stel de weergave van je groep in Services in
  	  PASSWORD  Verander het wachtwoord voor je nick
  	  LANGUAGE  Selecteer de taal die Services zal gebruiken
  	          voor het versturen van berichten naar jou
  	  URL    Associeer een URL met je nick
  	  EMAIL   Associeer een E-mail adres met je nick
  	  ICQ    Associeer een ICQ nummer met je nick
  	  GREET   Associeer een begroeting met je nick
  	  KILL    Zet bescherming aan of uit
  	  SECURE   Zet nickname beveiliging aan of uit
  	  PRIVATE  Zorgt ervoor dat je nick niet verschijnt in een
  	          /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Verberg verschillende soorten nick informatie
  	  MSG    Verander de communicatiemanier van Services
  	  AUTOOP   Should services op you automatically.
  
  	Om dit commando te gebruiken moet je je eerst identificeren
  	met je wachtwoord (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer
  	informatie).
  
  	Type /msg NickServ HELP SET optie voor meer informatie over een
  	specifieke optie.
  
  
 • SET DISPLAY
  	Gebruik: SET DISPLAY nieuwe-weergave
  
  	Verandert de weergegeven nick van je nick-groep in Services.
  	De nieuwe weergave MOET een nick in je groep zijn.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Gebruik: SET PASSWORD nieuw-wachtwoord
  
  	Verandert het wachtwoord dat je gebruik om je te identificeren
  	als de eigenaar van je nick.
  
  
 • SET LANGUAGE
  	Gebruik: SET LANGUAGE nummer
  
  	Verandert de taal die Services gebruikt wanneer deze een
  	bericht naar jou stuurt (bijvoorbeeld wanneer deze antwoord
  	op een commando dat je hebt verzonden). nummer moet gekozen
  	worden uit de volgende lijst van ondersteunde talen:
  
  
 • SET URL
  	Gebruik: SET URL url
  
  	Associeert de gegeven URL met je nick. Deze URL zal worden
  	weergegeven wanneer iemand informatie over jouw nick
  	opvraagt met het INFO commando.
  
  
 • SET EMAIL
  	Gebruik: SET EMAIL adres
  
  	Associeert het gegeven e-mail adres met jouw nick. Dit adres
  	zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over je nick
  	opvraagt met het INFO commando.
  
  
 • SET HIDE
  	Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te
  	verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick
  	doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende
  	gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT)
  	verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie
  	moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).
  
  
 • SET ICQ
  	Gebruik: SET ICQ nummer
  
  	Associeert het gegeven ICQ nummer met je nick. Dit nummer
  	zal worden weergegeven wanneer iemand informatie opvraagt
  	over je nick met het INFO commando.
  
  
 • SET GREET
  	Gebruik: SET GREET bericht
  
  	Het opgegeven bericht zal als groet worden weergegeven in
  	elk kanaal dat je joint waarbij de GREET optie aanstaat,
  	indien je toegangsniveau hoog genoeg is hiervoor.
  
  
 • SET KILL
  	Gebruik: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Zet de automatiche beschermingsoptie voor je nick aan of uit.
  	Met bescherming aan, krijgt elke gebruik met jouw nick een
  	minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nick te
  	veranderen. Is geen van beiden gebeurd in die minuut, dan zal
  	NickServ een nick-verandering forceren.
  
  	Als je QUICK kiest, zal de gebruiker maar 20 seconden hebben
  	om zijn/haar nick te veranderen in plaats van de gebruikelijke
  	60. Als je IMMED kiest, zal de nick meteen worden aangepaast
  	zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nick
  	te wijzigen; gebruik deze optie alleen wanneer noodzakelijk.
  	Deze optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk
  	administrators.
  
  
 • SET SECURE
  	Gebruik: SET SECURE {ON | OFF}
  
  	Zet NickServ's veiligheidsopties aan of uit voor jouw nick.
  	Met SECURE aan moet je altijd een wachtwoord invullen
  	voordat je wordt herkend als de eigenaar van de nick,
  	ook als je adres op de toegangslijst voor deze nick
  	staat. Echter, als je op de toegangslijst staat zal
  	NickServ je niet automatisch killen, hoe de KILL optie ook
  	ingesteld is.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Gebruik: SET PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Zet de prive optie van NickServ aan of uit voor jouw nick.
  	Met PRIVATE aan zal je nick niet verschijnen in nicklijsten
  	gegenereerd met NickServ's LIST commando. (Echter,
  	iedereen die je nick weet kan nog steeds informatie krijgen
  	mbv het INFO commando.
  
  
 • UPDATE
  	Gebruik: UPDATE
  
  	Werkt je huidige status bij, het controleert bijv. op nieuwe
  	memo's, stelt de benodigde kanaalmodes in (ModeonID), en
  	werkt je vhost en gebruikersflags bij (laatstgezien, etc).
  
  
 • SET HIDE
  	Gebruik: SET HIDE {EMAIL | MASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te
  	verbergen wanneer iemand een NickServ INFO op jouw nick
  	doet. Je kan je e-mail adres (EMAIL), laatst bekende
  	gebruikter@host mask (MASK) en laatste quit bericht (QUIT)
  	verbergen. De tweede paramenter geeft aan of de informatie
  	moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).
  
  
 • SET MSG
  	Gebruik: SET MSG {ON | OFF}
  
  	Deze optie stelt je in staat de manier te kiezen waaop Services
  	met je communiceren. Met MSG aan zullen de Services gewone
  	berichten gebruiken, anders zullen ze notices gebruiken.
  
  
 • RECOVER
  	Gebruik: RECOVER nick [wachtwoord]
  
  	Deze optie stelt je instaat je nick terug te nemen wanneer
  	iemand anders deze heeft. Deze optie doet hetzelfde als
  	NickServ automatisch doet als iemand een nick probeert te
  	gebruiken die beschermd is door de KILL optie.
  
  	Wanneer je dit commando geeft zal NickServ een nep-gebruiker
  	online brengen met dezelfde nickname als de gebruiker waarvan
  	je de nick terugneemt. Dit zorgt ervoor dat de IRC server de
  	andere gebruiker zijn/haar verbinding sluiten. Deze nep-
  	gebruiker zal voor NickServ online blijven om ervoor te zorgen
  	dat de gebruiker niet meteen opnieuw verbindt met dezelfde
  	nick. Na deze tijd kan je je nick opnieuw claimen, of je kan
  	tussentijds je nick terugkrijgen mbv het RELEASE commando.
  	(Bekijk /msg NickServ HELP RELEASE voor meer informatie hierover)
  
  	Om het RECOVER commando op een nick te mogen gebruiken moet
  	je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
  	van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
  	die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
  
  
 • RELEASE
  	Gebruik: RELEASE nickname [wachtwoord]
  
  	Geeft NickServ de opdracht elke nep-gebruiker met jouw nick te
  	verwijderen. Deze nep-gebruiker wordt aangemaakt na een
  	automatische kill-bescherming of na gebruik van het RECOVER
  	commando. Standaard blijft zo'n nep-gebruiker NickServ staan;
  	dit commando zorgt ervoor dat deze eerder wegghaald wordt.
  
  	Om het RELEASE commando op een nick te mogen gebruiken moet
  	je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
  	van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
  	die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
  
  
  
 • GHOST
  	Gebruik: GHOST nick [wachtwoord]
  
  	Be-eindigd een "ghost" IRC sessie met jouw nick. Een "ghost"
  	sessie is een sessie die niet feitelijk verbonden is, maar
  	waarvan de IRC server denkt dat deze nog steeds online is
  	voor om het even welke reden. Dit gebeurt vaak als je
  	computer crasht of als je internet of modem verbinding
  	ermee ophoudt wanneer je op IRC zit.
  
  	Om het GHOST commando op een nick te mogen gebruiken moet
  	je huidige adres zoals deze in /WHOIS staat op de toegangslijst
  	van deze nick zijn, je geindentificeerd zijn in de group van
  	die nick, of het correcte wachtwoord opgegeven zijn.
  
  
 • INFO
  	Gebruik: INFO nick [ALL]
  
  	Geeft informatie weer over de gegeven nick, zoals de laatste
  	eigenaar van de nick, het laatst beekende adres, wanneer deze
  	voor het laatst gezien is, en de ingestelde optie. Als je
  	voor de gegeven nick geidentificeerd bent en het ALL
  	commando is gegeven zal je alle informatie te zien krijgen,
  	om het verborgen is of niet.
  
  
 • LIST
  	Gebruik: LIST trefbeeld
  
  	Geeft alle geregistreerde nicks weer die overeenkomen met
  	het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat.
  	Nicks met de PRIVATE optie aan worden niet weergegeven.
  
  	Voorbeelden:
  
  	  LIST *!joeuser@foo.com
  	    Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in
  	    hun naam (hoofdlettergevoelig).
  
  	  LIST *!*@*.bar.org
  	    Geeft alle nicks weer van het bar.org domein
  
  
 • ALIST
  	Gebruik: ALIST [niveau]
  
  	Geeft alle kanalen weer waarop je toegang hebt. Optioneel
  	kun je een niveau opgeven in XOP of ACCESS formaat. De
  	resulterende lijst zal alleen kanalen bevatten waar je het
  	gegeven toegangsniveau hebt.
  
  	Voorbeelden:
  	  ALIST Founder
  	      Geeft alle kanalen weer waar je stichter-
  	      toegang hebt.
  
  	  ALIST AOP
  	      Geeft alle kanalen weer waar je AOP-toegang of
  	      meer hebt.
  
  	  ALIST 10
  	      Geeft alle kanalen weer waar je toegangsniveau
  	      10 of hoger hebt.
  
  	Kanalen met de NOEXPIRE optie aan zullen voorafgegaan
  	worden door een uitroepteken.
  
  
 • GLIST
  	Gebruik: GLIST
  
  	Geeft alle nicks in je groep weer.
  
  
 • STATUS
  	Gebruik: STATUS nick...
  
  	Geef terug of de gebruiker van de gegeven nick wordt herkend
  	als de eigenaar van die nick. Het antwoord is in dit formaat:
  
  	  nick status-code
  
  	waar nick de nick is die verstuurd is met he commando, en
  	status-code een van de volgende mogelijkheden is:
  
  	  0 - gebruiker niet online of nick niet geregistreerd
  	  1 - gebruiker wordt niet herkend als de eigenaar van de nick
  	  2 - gebruiker wordt alleen via de toegangslijst herkend als eigenaar
  	  3 - gebruiker wordt door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar
  
  	Er kunnen maximaal zestien nicks per keer worden verstuurd;
  	de rest wordt genegeerd. If no nickname is given, your status
  	will be returned.
  
  
 • SENDPASS
  	Gebruik: SENDPASS nick
  
  	Verstuur het wachtwoord van de gegeven nick naar het e-mail
  	adres wat bij de nick hoort. Dit commando is erg handig om
  	verloren wachtwoorden terug te krijgen.
  
  	Kan gelimiteerd zijn tot IRC operators op sommige netwerken.
  
  	Dit commando is alleen beschikbaar als encryptie is uitgeschakeld.
  
  
 • EXPIRES
  
  	Nicknames die niet meer gebruikt worden zullen na een tijd
  	automatisch verlopen, oftewel: ze zullen verwijderd worden na
  	%d dagen inactiviteit.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  	Services admins kunnen ook de registratie van elke nick
  	opheffen zonder zich voor die nick te identificeren, en
  	mogen de toegangslijst voor elke nick bekijken.
  	(/msg NickServ ACCESS LIST nick)
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Gebruik: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]
  
  	Zonder een paramenter keert dit command het effect van het
  	IDENTIFY commando om; je wordt dus niet meer herkend als
  	de echte eigenaar van je huidige nick. Merk echter op dat
  	je niet wordt gevraagd jezelf opnieuw te identificeren.
  
  	Met een paramenter doet dit commando hetzelfde voor de
  	gegeven nick. Als je ook REVALIDATE meegeeft zullen de
  	Services de gegeven nick vragen opnieuw te identificeren.
  	Het gebruik hiervan is gelimiteerd tot Services admins.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Gebruik: DROP [nick]
  
  	Zonder een paramenter wordt je eigen nick uit de NickServ
  	database verwijderd.
  
  	Met een paramenter wordt de gegeven nick uit de database
  	verwijderd. Je kan de registratie van elke nick in je groep
  	ongedaan maken zonder speciale privileges. Het verwijderen
  	van elke nick is gelimiteerd tot Services admins.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Gebruik: trefbeeld [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
  
  	Geeft alle geregistreerde nicknames weer die overeen komen
  	met het gegeven trefbeeld, in nick!gebruiker@host formaat.
  	Nicks met de PRIVATE optie in worden alleen weergegeven
  	aan Services admins. Nicks met de NOEXPIRE optie aan zullen
  	een ! voor de naam hebben als een Services admin de lijst
  	bekijkt.
  
  	If the FORBIDDEN, SUSPENDED, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only
  	nicks which, respectively, are FORBIDDEN, SUSPENDED, UNCONFIRMED or have the
  	NOEXPIRE flag set will be displayed. If multiple options are
  	given, all nicks matching at least one option will be displayed.
  	These options are limited to Services admins.
  
  	Voorbeelden:
  
  	  LIST *!joeuser@foo.com
  	    Geeft alle nicks weer van joeuser@foo.com.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Geeft alle geregistreerde nicks weer met Bot in
  	    hun naam (hoofdlettergevoelig).
  
  	  LIST * NOEXPIRE
  	    Geeft alle geregistreerde nicks weer die niet
  	    zullen verlopen.
  
  
 • SERVADMIN ALIST
  	Gebruik: ALIST [nick] [niveau]
  
  	Zonder paramenters geeft dit elk kanaal weer waar je toegang
  	hebt. Met een paramenter geeft het de kanalen weer waar
  	nick toegang heeft. Met twee paramenters geeft het de
  	kanalen weer waar nick een toegangsniveau van tenminste
  	niveau heeft.
  
  	Dit gebruik is gelimiteerd tot Services adminstrators.
  
  
 • SERVADMIN GLIST
  	Gebruik: GLIST [nick]
  
  	Zonder een paramenter worden alle nicks weergegeven die
  	zich in jouw groep bevinden.
  
  	Indied een paramenter gegeven is worden alle nicks
  	weergegeven die zich in de groep van de gegeven nick
  	bevinden.
  	Dit gebruik is gelimiteerd tot Services admins.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Gebruik: GETPASS nick
  
  	Geeft het wachtwoord van de opgegeven nick weer. Merk op
  	dat wanneer je dit commando gebruikt er een bericht met de
  	persoon die het commando heeft uitgevoerd en de nick waarop
  	het is gebruikt zal worden gelogd en verstuurd zal worden
  	als WALLOPS/GLOBOPS.
  
  	Dit commando is onbeschikbaar wanneer encryptie is ingeschakeld.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Gebruik: FORBID nick [reden]
  
  	Zorgt ervoor dat de gegeven nick niet kan worden geregistreerd
  	of gebruikt door iedereen. Dit kan ongedaan gemaakt worden
  	door de registratie van de nick ongedaan te maken (DROP).
  
  	Op sommige netwerken is een reden verplicht.
  
  
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Services admins mogen het ALL parameter met elke nick gebruiken.
  
  
 • SASET
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname option parameters.
   
  	Syntax: SASET nickname option parameters.
  
  	Sets various nickname options. option can be one of:
  
  	  DISPLAY  Set the display of the group in Services
  	  PASSWORD  Set the nickname password
  	  URL    Associate a URL with the nickname
  	  EMAIL   Associate an E-mail address with the nickname
  	  ICQ    Associate an ICQ number with the nickname
  	  GREET   Associate a greet message with the nickname
  	  KILL    Turn protection on or off
  	  SECURE   Turn nickname security on or off
  	  PRIVATE  Prevent the nickname from appearing in a
  	          /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Hide certain pieces of nickname information
  	  MSG    Change the communication method of Services
  	  NOEXPIRE  Prevent the nickname from expiring
  	  LANGUAGE  Set the language Services will use when
  	        sending messages to nickname
  
  	Type /msg NickServ HELP SASET option for more information
  	on a specific option. The options will be set on the given
  	nickname.
  
  
 • SASET DISPLAY
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname DISPLAY new-display
   
  	Syntax: SASET nickname DISPLAY new-display
  
  	Changes the display used to refer to the nickname group in
  	Services. The new display MUST be a nick of the group.
  
  
 • SASET PASSWORD
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname PASSWORD new-password
   
  	Syntax: SASET nickname PASSWORD new-password
  
  	Changes the password used to identify as the nick's	owner.
  
  
 • SASET URL
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname URL url
   
  	Syntax: SASET nickname URL url
  
  	Associates the given URL with the nickname. This URL
  	will be displayed whenever someone requests information
  	on the nick with the INFO command.
  
  
 • SASET EMAIL
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname EMAIL address
   
  	Syntax: SASET nickname EMAIL address
  
  	Associates the given E-mail address with the nickname.
  
  
 • SASET ICQ
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname ICQ number
   
  	Syntax: SASET nickname ICQ number
  
  	Associates the given ICQ number with the nickname. This
  	number will be displayed whenever someone requests
  	information on the nick with the INFO command.
  
  
 • SASET GREET
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname GREET message
   
  	Syntax: SASET nickname GREET message
  
  	Makes the given message the greet of the nickname, that
  	will be displayed when joining a channel that has GREET
  	option enabled, provided that the user has the necessary
  	access on it.
  
  
 • SASET KILL
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Turns the automatic protection option for the nick
  	on or off. With protection on, if another user
  	tries to take the nick, they will be given one minute to
  	change to another nick, after which NickServ will forcibly change
  	their nick.
  
  	If you select QUICK, the user will be given only 20 seconds
  	to change nicks instead of the usual 60. If you select
  	IMMED, user's nick will be changed immediately without being
  	warned first or given a chance to change their nick; please
  	do not use this option unless necessary. Also, your
  	network's administrators may have disabled this option.
  
  
 • SASET SECURE
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname SECURE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname SECURE {ON | OFF}
  
  	Turns NickServ's security features on or off for your
  	nick. With SECURE set, you must enter your password
  	before you will be recognized as the owner of the nick,
  	regardless of whether your address is on the access
  	list. However, if you are on the access list, NickServ
  	will not auto-kill you regardless of the setting of the
  	KILL option.
  
  
 • SASET PRIVATE
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname PRIVATE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Turns NickServ's privacy option on or off for the nick.
  	With PRIVATE set, the nickname will not appear in
  	nickname lists generated with NickServ's LIST command.
  	(However, anyone who knows the nickname can still get
  	information on it using the INFO command.)
  
  
 • SASET HIDE
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Allows you to prevent certain pieces of information from
  	being displayed when someone does a NickServ INFO on the
  	nick. You can hide the E-mail address (EMAIL), last seen
  	user@host mask (USERMASK), the services access status
  	(STATUS) and last quit message (QUIT).
  	The second parameter specifies whether the information should
  	be displayed (OFF) or hidden (ON).
  
  
 • SASET MSG
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname MSG {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname MSG {ON | OFF}
  
  	Allows you to choose the way Services are communicating with
  	the given user. With MSG set, Services will use messages,
  	else they'll use notices.
  
  
 • SASET NOEXPIRE
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname NOEXPIRE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Sets whether the given nickname will expire. Setting this
  	to ON prevents the nickname from expiring.
  
  
 • SASET AUTOOP
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname AUTOOP {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname AUTOOP {ON | OFF}
  
  	Sets whether the given nickname will be opped automatically.
  	Set to ON to allow ChanServ to op the given nickname
  	automatically when joining channels.
  
  
 • SASET LANGUAGE
  	Gebruik: /msg NickServ SASET nickname LANGUAGE number
   
  	Syntax: SASET nickname LANGUAGE number
  
  	Changes the language Services uses when sending messages to
  	nickname (for example, when responding to a command he sends).
  	number should be chosen from a list of supported languages
  	that you can get by typing /msg NickServ HELP SET LANGUAGE.