Anope 1.8.9.3131 - OperServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	OperServ commando's:
  
  
 • GLOBAL
  	Gebruik: GLOBAL bericht
  
  	Stelt Administrators in staat om berichten te versturen
  	naar alle gebruikers op het netwerk. Berichten zullen
  	verstuurd worden vanaf de nick OperServ.
  
  
 • STATS
  	Gebruik: STATS [AKILL | ALL | RESET]
  
  	Zonder een optie wordt het huidig aantal gebruikers en IRCops
  	online (zonder Services), het hoogste aantal gebruikers
  	gelijktijdig online sinds Services zijn gestuurd, en hoe lang
  	de Services al online zijn weegegeven.
  
  	Met de AKILL optie worden de huidige grootte van de AKILL
  	lijst en de huidige standaard verloop-tijd weergegeven.
  
  	De ALL optie is alleen beschikbaar voor Services administrators
  	en geeft informatie over het geheugen gebruik van Services.
  	Het gebruiken van dit commando van er voor zorgen dat de Services
  	gedurende een korte tijd niet meer reageren indien ze gebruikt
  	worden op een groot netwerk, dus gebruik het niet te vaak!
  
  	De ALL optie stelt momenteel het maximum aantal gebruikers in
  	op het aantal gebruikers dat momenteel aanwezig is op het netwerk.
  
  	UPTIME kan als een synoniem voor STATS gebruikt worden.
  
  
 • OPER
  	Gebruik: OPER ADD nick
  	     OPER DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     OPER LIST [mask | lijst]
  	     OPER CLEAR
  
  	Stelt Services Root in staat om nicknames toe te
  	voegen of te verwijderen uit de Services operator lijst. Een
  	gebruiker van wie de nickname op de Services operator lijst
  	staat en die geidentificeerd is bij OperServ zal in staat
  	zijn om de Services operator commando's te gebruiken.
  
  	Het OPER ADD commando voegt de opgegeven nickname toe aan
  	de Services operator lijst.
  
  	Het OPER DEL commando verwijdert de opgegeven nickname van
  	de Services operator lijst. Als een lijst van entry-nummers is
  	opgegeven worden die verwijderd.
  	(Zie ook het voorbeeld van LIST hier onder.)
  
  	Het OPER LIST commando geeft de Services operator lijst weer.
  	Als een mask met een * is gegeven, worden alleen de gebruikers
  	die overeenkomen met het opgegeven mask weergegven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven worden alleen die weergegeven.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	  OPER LIST 2-5,7-9
  	   Geeft Services operator nummer 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het OPER CLEAR commando verwijdert alle nicks van de Services
  	operator lijst.
  
  	Elke IRCop mag OPER LIST gebruiken.
  
  
 • ADMIN
  	Gebruik: ADMIN ADD nick
  	     ADMIN DEL {nick | entry-nr | lijst}
  	     ADMIN LIST [mask | list]
  	     ADMIN CLEAR
  
  	Stelt de Services root in staat om nicknames toe te voegen of
  	te verwijderen uit de Services administrator lijst. Een
  	gebruiker van wie de nickname op de Services administrator
  	lijst staat en die geidentificeerd is bij OperServ zal in staat
  	zijn om de Services administrator commando's te gebruiken.
  
  	Het ADMIN ADD commando voegt de opgegeven nickname toe aan
  	de Services administrator lijst.
  
  	Het ADMIN DEL commando verwijdert de opgegeven nickname van
  	de Services administrator lijst. Als een lijst van entry-nummers is
  	opgegeven worden die verwijderd.
  	(Zie ook het voorbeeld van LIST hier onder.)
  
  	Het ADMIN LIST commando geeft de Services administrator lijst weer.
  	Als een mask met een * is gegeven, worden alleen de gebruikers
  	die overeenkomen met het opgegeven mask weergegven. Als een lijst
  	van entry-nummers is opgegeven worden alleen die weergegeven.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	  ADMIN LIST 2-5,7-9
  	   Geeft Services administrator nummer 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	Het ADMIN CLEAR commando verwijdert alle nicks van de Services
  	adminisrator lijst.
  
  	Elke IRCop mag ADMIN LIST gebruiken. De rest is gelimiteerd tot
  	Services root.
  
  
 • IGNORE
  	Gebruik: IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [tijd] [nick | mask]
  
  	Stelt Services administrators in staat de Services een nick
  	of mask voor een bepaalde tijd of tot de volgende herstart te
  	laten negeren. Standaard wordt de tijd gegeven in seconden.
  	Je kan de tijd opgegeven met behulup van units. Geldige units
  	zijn: s voor seconden, m voor minuten, h voor uren
  	en d voor dagen. Combinaties hiervan zijn niet toegestaan.
  	Om Services iemand permanent te laten negeren kun je 0 opgeven als tijd.
  	Als je een mask toevoegd moet deze in volgende format zijn:
  	user@host of nick!user@host, iets anders wordt een nick beschouwd.
  	Wildcards zijn toegestaan.
  
  	IRC Operators zullen niet genegeerd worden, zelfs al komen
  	ze overeen met een mask uit de lijst.
  
  
 • MODE
  	Gebruik: MODE kanaal modes
  
  	Stelt Services operators in staat om de modes van elk willekeurig
  	kanaal in te stellen. De paramenters zijn het zelfde als bij een
  	standaard /MODE commando.
  
  
 • UMODE
  	Gebruik: UMODE gebruiker modes
  
  	Stelt Super Admins in staat gebruikersmodes van
  	elke willekeurige gebruiker in te stellen. De paramenters
  	zijn hetzelfde als van een standaard /MODE commando.
  
  
 • OLINE
  	Gebruik: OLINE gebruiker flags
  
  	Stelt Super Admins in staat om Operflags te geven
  	aan elke willekeurig gebruiker. Flags moeten worden vooraf
  	gegeaan door een "+" of een "-". Om alle flags te verwijderen
  	kun je simpelweg een "-" typen in plaats van de flags.
  
  
 • CLEARMODES
  	Gebruik: CLEARMODES kanaal [ALL]
  
  	Verwijdert alle binaire modes (i,k,l,m,n,p,s,t) en bans van
  	een kanaal. Als ALL is opgegeven, worden ook alle ops en
  	voices (+o en +v modes) van het kanaal verwijderd.
  
  
 • KICK
  	Gebruik: KICK kanaal gebruiker reden
  
  	Stelt de staf in staat om een gebruik van elk willekeurig
  	kanaal te kicken. De paramenters zijn hetzelfde als die van
  	een standaard /KICK commando. Het kick-bericht zal de nickname
  	van de IRCop die het KICK commando uitvoert bevatten.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	*** Gebruiker has been kicked off channel #mijn_kanaal by OperServ (IRCOp (Misbruik))
  
  
 • AKILL
  	Gebruik: AKILL ADD [+verlooptijd] mask reden
  	     AKILL DEL {mask | entry-nr | lijst}
  	     AKILL LIST [mask | lijst]
  	     AKILL VIEW [mask | lijst]
  	     AKILL CLEAR
  
  	Stelt Services operators in staat de AKILL lijst te beheren.
  	Als een gebruiker die overeenkomt met een AKILL mask probeert
  	te verbinden zullen Services een KILL voor die gebruiker door-
  	voeren en, als het netwerk dit ondersteund, zullen alle servers
  	geinstrueerd worden een ban (K-line) voor het betreffende mask
  	toe te voegen.
  
  	AKILL ADD voeg het gegeven user@host mask toe aan de AKILL
  	lijst met de gegeven reden (die moet worden gegeven).
  	verlooptijd wordt gespecificeerd als een getal waarachter d
  	(dagen), h (uur), of m (minuten) geplaatst wordt. Combinaties
  	(zoals 1h30m) zijn niet toegestaan. Als er geen d, h of m wordt
  	meegegeven, is het standaard dagen (dus +30 zelfstandig betekent
  	30 dagen). Om een AKILL die niet verloopt toe te voegen, gebruik je
  	+0. Als de usermask die toegevoegd moet worden met een + begint,
  	is een verlooptijd verplicht, zelfs als die overeenkomt met de
  	standaard verlooptijd. De huidige standaard verlooptijd voor een
  	AKILL kan gevonden worden met het STATS AKILL commando.
  
  	Het AKILL DEL commando verwijdert het gegeven mask van de AKILL
  	lijst als deze erop staat. Als er een lijst van entry-nummers
  	is opgegeven zullen die verwijderd worden. (Zie het voorbeeld voor
  	LIST hier onder.)
  
  	Her AKILL LIST commando geeft de AKILL lijst weer.
  	Als een mask met een * is gegeven zullen alleen de AKILLs die
  	overeenkomen met het mask worden weergegeven. Als een lijst van
  	entry-nummers is gegeven worden alleen die weergegeven.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	  AKILL LIST 2-5,7-9
  	   Geeft AKILLs 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	AKILL VIEW is een versie van AKILL LIST die meer informatie
  	geeft: de naam van degene die de AKILL toe heeft gevoegd, de datum
  	waarop dit gebeurde, waneer deze verloopt, en de user@host mask
  	en de reden.
  
  	AKILL CLEAR maakt de AKILL lijst leeg.
  
  
 • SGLINE
  	Gebruik: SGLINE ADD [+verlooptijd] mask reden
  	     SGLINE DEL {mask | entry-nr | lijst}
  	     SGLINE LIST [mask | lijst]
  	     SGLINE VIEW [mask | lijst]
  	     SGLINE CLEAR
  
  	Stelt Services operators in staat de SGLINE lijst te beheren.
  	Als een gebruiker die overeenkomt met een SGLINE mask probeert
  	te verbinden zullen Services deze gebruiker niet toestaan zijn
  	of haar IRC sessie voort te zetten.
  
  	SGLINE ADD voeg het gegeven user@host mask toe aan de SGLINE
  	lijst met de gegeven reden (die moet worden gegeven).
  	verlooptijd wordt gespecificeerd als een getal waarachter d
  	(dagen), h (uur), of m (minuten) geplaatst wordt. Combinaties
  	(zoals 1h30m) zijn niet toegestaan. Als er geen d, h of m wordt
  	meegegeven, is het standaard dagen (dus +30 zelfstandig betekent
  	30 dagen). Om een SGLINE die niet verloopt toe te voegen, gebruik je
  	+0. Als de usermask die toegevoegd moet worden met een + begint,
  	is een verlooptijd verplicht, zelfs als die overeenkomt met de
  	standaard verlooptijd. De huidige standaard verlooptijd voor een
  	SGLINE kan gevonden worden met het STATS AKILL commando.
  
  	Het SGLINE DEL commando verwijdert het gegeven mask van de SGLINE
  	lijst als deze erop staat. Als er een lijst van entry-nummers
  	is opgegeven zullen die verwijderd worden. (Zie het voorbeeld voor
  	LIST hier onder.)
  
  	Her SGLINE LIST commando geeft de SGLINE lijst weer.
  	Als een mask met een * is gegeven zullen alleen de SGLINEs die
  	overeenkomen met het mask worden weergegeven. Als een lijst van
  	entry-nummers is gegeven worden alleen die weergegeven.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	  SGLINE LIST 2-5,7-9
  	   Geeft SGLINEs 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	SGLINE VIEW is een versie van SGLINE LIST die meer informatie
  	geeft: de naam van degene die de SGLINE toe heeft gevoegd, de datum
  	waarop dit gebeurde, waneer deze verloopt, en de user@host mask
  	en de reden.
  
  	SGLINE CLEAR maakt de SGLINE lijst leeg.
  
  
 • SQLINE
  	Gebruik: SQLINE ADD [+verlooptijd] mask reden
  	     SQLINE DEL {mask | entry-nr | lijst}
  	     SQLINE LIST [mask | lijst]
  	     SQLINE VIEW [mask | lijst]
  	     SQLINE CLEAR
  
  	Stelt Services operators in staat de SQLINE lijst te beheren.
  	Als een gebruiker met een nick die overeenkomt met een SQLINE
  	mask probeert zullen Services deze gebruiker niet toestaan zijn
  	of haar IRC sessie voort te zetten.
  
  	Als het eerste teken van een mask een # is, zullen Services
  	voorkomen dat overeenkomende kanalen gebruik worden (mits de
  	IRC servers het ondersteunen).
  
  	SQLINE ADD voeg het gegeven mask toe aan de SQLINE
  	lijst met de gegeven reden (die moet worden gegeven).
  	verlooptijd wordt gespecificeerd als een getal waarachter d
  	(dagen), h (uur), of m (minuten) geplaatst wordt. Combinaties
  	(zoals 1h30m) zijn niet toegestaan. Als er geen d, h of m wordt
  	meegegeven, is het standaard dagen (dus +30 zelfstandig betekent
  	30 dagen). Om een SQLINE die niet verloopt toe te voegen, gebruik je
  	+0. Als de usermask die toegevoegd moet worden met een + begint,
  	is een verlooptijd verplicht, zelfs als die overeenkomt met de
  	standaard verlooptijd. De huidige standaard verlooptijd voor een
  	SQLINE kan gevonden worden met het STATS AKILL commando.
  
  	Het SQLINE DEL commando verwijdert het gegeven mask van de SQLINE
  	lijst als deze erop staat. Als er een lijst van entry-nummers
  	is opgegeven zullen die verwijderd worden. (Zie het voorbeeld voor
  	LIST hier onder.)
  
  	Her SQLINE LIST commando geeft de SQLINE lijst weer.
  	Als een mask met een * is gegeven zullen alleen de SQLINEs die
  	overeenkomen met het mask worden weergegeven. Als een lijst van
  	entry-nummers is gegeven worden alleen die weergegeven.
  	Bijvoorbeeld:
  
  	  SQLINE LIST 2-5,7-9
  	   Geeft SQLINEs 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	SQLINE VIEW is een versie van SQLINE LIST die meer informatie
  	geeft: de naam van degene die de SQLINE toe heeft gevoegd, de datum
  	waarop dit gebeurde, waneer deze verloopt, en de mask en de reden.
  
  	SQLINE CLEAR maakt de SQLINE lijst leeg.
  
  
 • SZLINE
  	Gebruik: SZLINE ADD [+verlooptijd] mask reden
  	     SZLINE DEL {mask | entry-nr | lijst}
  	     SZLINE LIST [mask | lijst]
  	     SZLINE VIEW [mask | lijst]
  	     SZLINE CLEAR
  
  	Stelt Services operators in staat de SZLINE lijst te beheren.
  	Als een gebruiker met een IP wat overeenkomt met een SZLINE
  	mask probeert te verbinden zullen de Services deze verbieden
  	zijn/haar IRC sessie voort te zetten (dit werkt ook als er
  	een werkende reverse hostname bij het IP hoort).
  
  	SZLINE ADD voeg het gegeven IP aan de SZLINE lijst toe
  	met de gegeven reden (die moet worden gegeven).
  	verlooptijd wordt gespecificeerd als een getal waarachter d
  	(dagen), h (uur), of m (minuten) geplaatst wordt. Combinaties
  	(zoals 1h30m) zijn niet toegestaan. Als er geen d, h of m wordt
  	meegegeven, is het standaard dagen (dus +30 zelfstandig betekent
  	30 dagen). Om een SZLINE die niet verloopt toe te voegen, gebruik je
  	+0. Als de usermask die toegevoegd moet worden met een + begint,
  	is een verlooptijd verplicht, zelfs als die overeenkomt met de
  	standaard verlooptijd. De huidige standaard verlooptijd voor een
  	SZLINE kan gevonden worden met het STATS AKILL commando.
  
  	Het SZLINE DEL commando verwijdert het gegeven mask van de
  	SZLINE lijst als deze erop staat. Als een lijst van entry-nummers
  	is gegeven, zullen die verwijderd worden. (Zie het voorbijbeeld
  	bij LIST hier onder.)
  
  	Het SZLINE LIST commando geeft de SZLINE lijst weer. Als er
  	een wildcard mask is gegeven zullen alleen de overeenkomende
  	masks worden weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is
  	gegeven zullen alleen die worden weergegeven. Bijvoorbeeld:
  
  	  SZLINE LIST 2-5,7-9
  	   Geeft SZLINE 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  
  	SZLINE VIEW is een meer verbale versie van SZLINE LIST,
  	en geeft weer wie een SZLINE heeft toegevoegd, op welke datum
  	hij/zij dat heeft gedaan, wanneer deze verloopt, en het IP
  	adres en de reden.
  
  	SZLINE CLEAR maakt de SZLINE lijst leeg
  
  
 • SET
  	Gebruik: SET optie instelling
  
  	Stelt verschillende globale Services opties in. Momenteel
  	zijn de volgende opties beschikbaar:
  	  READONLY  Stel alleen-lezen of lezen-schrijven mode in
  	  LOGCHAN  Rapporteer log-berichten naar een kanaal
  	  DEBUG   (De)activeer debug mode
  	  NOEXPIRE  (De)activeer de geen-verloop mode
  	  SUPERADMIN (De)activeer SuperAdministrator mode
  	  SQL  	 Activate or deactivate sql mode
  	  IGNORE   Activate or deactivate ignore mode
  	  LIST    List the options
  
  
 • SET READONLY
  	Gebruik: SET READONLY {ON | OFF}
  
  	Zet de alleen-lezen mode aan of uit. In alleen-lezen mode
  	zullen normale gebruikers niet in staat zijn data van de
  	Services te wijzigen, inclusief kanaal toegangslijsten,
  	nickname alias lijst, etc. IRCops met voldoende Services
  	rechten kunnen de Services' AKILL lijst wijzigen, en nicknames
  	en kanalen droppen of verbieden, maar deze veranderingen
  	zullen niet worden opgeslagen behalve als de alleen-leze mode
  	wordt uitgeschakeld voordat de Services uitgezet of opnieuw
  	gestart worden.
  
  	Deze optie komt overeen met de commandline-optie -readonly.
  
  
 • SET LOGCHAN
  	Gebruik: SET LOGCHAN {ON | OFF}
  
  	Wanneer deze optie aan staat zullen Services de log-berichten
  	naast de log-bestanden ook naar een gespecificeerd kanaal
  	sturen. LogChannel moet ik ook gedefineerd zijn in het Services
  	configuratie bestand om deze instelling bruikbaar te laten zijn.
  
  	Deze optie komt overeen met de commandline-optie -logchan.
  
  	Let op: Dit kan grote beveiligingsimplicaties met zich mee
  	bregen als het log-kanaal niet goed beveiligd is.
  
  
 • SET DEBUG
  	GEBRUIK: SET DEBUG {ON | OFF | nummer}
  
  	Zet debug mode aan of uit. In debug mode zal alle data die
  	naar en van Services verzonden worden, alsmede een aantal
  	debug-berichten, naar het log-bestand geschreven worden.
  	Als nummer is gegeven zal debug mode worden geactiveerd met
  	het debug-niveau op nummer
  
  	Deze optie komt overeen met de commandline-optie -debug.
  
  
 • SET LIST
  	Gebruik: SET LIST
  
  	Geef de verschillende OperServ instellingen weer.
  
  
 • SET NOEXPIRE
  	Gebruik: SET NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Zet de geen-verloop mode aan of uit. In de geen-verloop mode
  	zullen nicks, kanalen, AKILLs en uitzonderingen niet verlopen
  	totdat de geen-verloop mode weer wordt uitgezet.
  
  	Deze optie komt overeen met de commandline-optie -noexpire.
  
  
 • SET SQL
  	Gebruik: SET SQL {ON | OFF}
  
  	Deze instelling schakelt Anope's SQL gebruik. Zo kan al het SQL
  	verkeer worden uitgezet als de SQL server onbereikbaar wordt
  	terwijl services nog draaien.
  
  
 • SET SUPERADMIN
  	Gebruik: SET SUPERADMIN {ON | OFF}
  
  	Als je dit aan zet krijg je extra privileges, zo ben je dan
  	bijvoorbeeld stichter op alle kanalen, etc...
  
  	Deze optie is niet persistent, en moet alleen gebruikt worden
  	wanneer het echt nodig is, en terug op OFF gezet worden als het
  	niet meer nodig is.
  
  
 • NOOP
  	Gebruik: NOOP SET server
  	     NOOP REVOKE server
  
  	NOOP SET verwijder alle O:lines van de gegeven server
  	en /KILLt alle IRCops die momenteel verbonden zijn met de
  	server om te voorkomen dat ze de server rehashen, omdat
  	dit het effect weer ongedaan zou maken.
  
  	NOOP REVOKE maakt alle verwijderde O:lines op de gegeven
  	server weer beschikbaar.
  
  	Pas op: De server wordt niet gecontroleerd door Services.
  
  
 • JUPE
  	GEBRUIK: JUPE server [reden]
  
  	Zorgt ervoor dat Services de opgegeven server "jupiteren".
  	Dit betekent dat er een nep "server" die verbonden is aan
  	Services gemaakt wordt, die voorkomt dat de echte server met
  	die naam verbindt. De JUPE kan worden verwijderd met een
  	standaard SQUIT commando. Als een reden is gegeven, wordt
  	deze in het server informatie veld geplaatsd, anders zal het
  	informatie veld de text "Juped by " bevatten, waar
  	 vervangen wordt door de die de server JUPEt.
  
  
 • RAW
  	Gebruik: RAW text
  
  	Stuurt text direct naar de server waarmee Services verbonden
  	zijn. Dit commando heeft een beperkt aantal mogelijkheden, en
  	kan voor chaos zorgen op een netwerk als het onjuist gebruikt
  	wordt. GEBRUIK DIT COMMANDO NIET tenzij je absoluut zeker
  	bent van wat je doet!
  
  
 • UPDATE
  	Gebruik: UPDATE
  
  	Zorgt ervoor dat Services de database bestanden op de harde
  	schijf bijwerken zodra je dit commando vertsuurt.
  
  
 • RELOAD
  	Gebruik: RELOAD
  
  	Zorgt ervoor dat Services het configuratie-bestand opnieuw
  	inladen. Let er wel op dat sommige instellingen nog steeds
  	vereisen dat de Services opnieuw gestart worden (bijvoorbeeld
  	Services' nicknames, activatie van de sessie limiet, etc.)
  
  
 • QUIT
  	Gebruik: QUIT
  
  	Zorgt ervoor dat Services meteen afsluiten: databases worden
  	niet opgeslagen. Dit commando moet niet gebruikt worden
  	tenzij schade aan de kopieen van de databases in het geheugen
  	wordt gevreesd en ze niet moeten worden opgeslagen. Voor
  	normaal afsluiten moet je het SHUTDOWN commando gebruiken.
  
  
 • SHUTDOWN
  	Gebruik: SHUTDOWN
  
  	Zorgt ervoor dat Services alle databases opslaat en dan
  	afsluit.
  
  
 • RESTART
  	Gebruik: RESTART
  
  	Zorgt ervoor dat Services alle databases opslaat en dan
  	opnieuw opstart.
  
  
 • CHANLIST
  	Gebruik: CHANLIST [{trefbeeld | nick} [SECRET]]
  
  	Geeft alle kanalen weer die momenteel in gebruik zijn op het
  	IRC netwerk, ook de kanalen die niet geregistreerd zijn.
  
  	Als trefbeeld is gegeven, worden alleen overeenkomende
  	kanalen weergegeven. Als een nick is gegeven worden
  	alleen de kanalen waar de betreffende gebruiker aanwezig is
  	weergegeven. Als SECRET is gegeven worden alleen kanalen
  	die met trefbeeld overeenkomen en +s of +p mode hebben.
  
  
 • USERLIST
  	Gebruik: USERLIST [{trefbeeld | kanaal} [INVISIBLE]]
  
  	Geeft alle gebruikers weer die momenteel online zijn op het
  	IRC netwerk, ook degenen die niet geregistreerd zijn.
  
  	Als trefbeeld is gegeven worden alleen overeenkomende
  	gebruikers weergegeven (het moet in het nick!user@host
  	formaat gegeven worden. Als kanaal is gegeven worden
  	alleen gebruikers die op het betreffende kanaal zijn
  	weergegeven. Als INVISBLE is gespecifificeerd worden alleen
  	gebruikers met gebruikersmode +i weergegeven.
  
  
 • EXCEPTION
  	Gebruik: EXCEPTION ADD [+verloop] mask limiet reden
  	     EXCEPTION DEL {mask | lijst}
  	     EXCEPTION MOVE nr positie
  	     EXCEPTION LIST [mask | lijst]
  	     EXCEPTION VIEW [mask | lijst]
  
  	Staat Services admin toe de lijst van hosts met een specifieke
  	sessielimit aan te passen, zodat zeker machines, bijvoorbeeld
  	shell servers, meer dan het standaard aantal clients kunnen
  	hebben. Zodra een host zijn seesie limiet bereikt, zullen alle
  	client die proberen vanaf die host te verbinen worden gekilled
  	Voor de gebruiker wordt gekilled wordt deze geinformeerd via
  	een /NOTICE van OperServ, van een bron van hulp aangaande sessie
  	limitering. The inhoud van deze notice is een configuratie
  	optie.
  
  	EXCEPTION ADD voegt de gegeven hostmask toe aan de
  	uitzonderingenlijst. Let op: nick!user@host en user@host
  	zijn ongeldig! Alleen echte host masks, zoals box.host.dom
  	en *.hot.dom, zijn toegestaan omdat sessie limitering geen
  	rekening houdt met nicks of usernames. limiet moet een nummer
  	groter dan of gelijk aan 0 zijn. Dit bepaalt hoe veel sessies
  	deze host tegelijkertijd mag hebben. Een waarde van 0 betekent
  	dat de host een ongelimiteerde sessielimiet heeft. Bekijk de
  	AKILL help voor details of het formaat van de optionele
  	verloop paramenter.
  	EXCEPTION DEL verwijdert het gegeven mask van de
  	uitzonderingenlijst.
  	EXCEPTION MOVE verplaatst uitzondering nr naar positie.
  	De tussenliggende uitzondering worden omhoog of omlaag
  	geschoven om het gat te vullen.
  	EXCEPTION LIST en EXCEPTION VIEW geven alle huidige
  	uitzonderingen weer; als het optionele mask is gegeven wordt de
  	lijst gelimiteerd tot uitzondering overeenkomend het het
  	gegeven mask. Het verschil is dat EXCEPTION VIEW meer
  	informatie geeft: de naam van degene die de uitzondering
  	aangemaakt heeft, de bijbehorende sessielimiet, reden, hostmask
  	en de verloop datum en tijd.
  
  	Let op: een verbindinde client zal de eerste uitzondering die
  	met zijn host overeenkomt "gebruiken". Grote uitzonderingen-
  	lijsten en breed overeenkomende uitzondering-masks zullen
  	zeer waarschijnlijk de prestaties van de services verminderen.
  
  
 • SESSION
  	Gebruik: SESSION LIST drempel
  	     SESSION VIEW host
  
  	Stelt Services admins instaat de sessie lijst te bekijken.
  
  	SESSION LIST geeft hosts weer met tenminste drempel
  	sessies weer. Deze drempel moet een nummer groter dan 1 zijn.
  	Dit is om te verkomen dat je perongeluk het grote aantal
  	hosts met maar 1 sessie weergeeft.
  	SESSION VIEW geeft gedetailleerde informatie weer over een
  	specifieke host, inclusief het huidige aantal sessies en de
  	sessie limiet. De host waarde mag geen wildcards bevatten.
  
  	Bekijk de EXCEPTION help voor meer informatie over sessie
  	limiteringen en hoe sessie limieten in te stellen voor
  	specifieken hosts en groepen daarvan.
  
  
  
 • CHANKILL
  	Gebruik: /msg OperServ CHANKILL [+expiry] channel reason
   
  	Syntax: CHANKILL [+expiry] channel reason
  
  	Plaatst een AKILL voor elke nick op een gegeven kanaal. Het
  	gebruikt de complete en echte ident@host voor elke nick,
  	en forceerd dan een AKILL.
  
  
  
 • DEFCON
  	Gebruik: /msg OperServ DEFCON [1|2|3|4|5]
   
  	Syntax: DEFCON [1|2|3|4|5]
  
  	Het defcon systeem kan gebruikt worden om een vooraf bepaalde
  	set van restricties op de services toe te passen tijdens een
  	aanval op het netwerk.
  
  
 • DEFCON AKILL NEW CLIENTS
  	* AKILL elke nieuwe client die connecteerd
  
 • DEFCON FORCE CHAN MODES
  	* Forceer Kanaal Modes (OperServ) op alle kanalen
  
 • DEFCON NO MLOCK CHANGE
  	* Geen MLOCK veranderingen
  
 • DEFCON NO NEW CHANNELS
  	* Geen nieuwe channel registratie's
  
 • DEFCON NO NEW CLIENTS
  	* Kill elke nieuwe client die connecteerd
  
 • DEFCON NO NEW MEMOS
  	* Geen nieuwe memo's verzenden
  
 • DEFCON NO NEW NICKS
  	* Geen nieuwe nick registratie's
  
 • DEFCON ONLY
  	* Negeer elke non-oper met een boodschap
  
 • DEFCON REDUCE SESSION
  	* Gebruik de beperkte sessie limiet van %d
  
 • DEFCON SILENT ONLY
  	* Negeer non-opers
  
 • LOGGED
  	Waarschuwing: Alle commando's die naar OperServ gestuurd worden worden gelogd!
  
  
 • MODINFO
  	Gebruik: MODINFO bestandsnaam
  
  	Dit command geeft informatie weer over de gespecificeerde
  	geladen module.
  
  
 • MODLIST
  	Gebruik: MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]
  
  	Geeft alle momenteel geladen modules weer.
  
  
  
  
  
 • MODLOAD
  	Gebruik: MODLOAD bestandsnaam
  
  	Dit commando laadt de module genaamd bestandsnaam uit de
  	modules directory.
  
  
 • MODUNLOAD
  	Gebruik: MODUNLOAD bestandsnaam
  
  	Dit commando ontlaadt de module genaamd bestandsnaam uit
  	de modules directory.
  
  
 • SVSNICK
  	Gebruik: SVSNICK nick nieuwe nick
  
  	Veranderd een gebruiker's nick van nick naar nieuwe nick.
  	Gelimiteerd tot Super Admins.