Anope 1.8.9.3131 - HostServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	Komendy HostServ:
  
  
 • OPER HELP
  	nie jest używane.
  
  
 • ADMIN HELP
  	nie jest używane.
  
  
 • ON
  	Składnia: ON
  
  	Aktywuje vhosta aktualnie przypisanego do używanego nicka.
  	Po użyciu tego polecenia Twój prawdziwy adres zostanie
  	zastąpiony vhostem.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET .
  
  	Ustawia wskazanemu użytkownikowi vhosta.
  	Jeśli Twoje IRCD obsługuje videnty to używając
  	polecenia SET @
  	można zmieniać także ident.
  
  
 • SETALL
  	Składnia: SETALL .
  
  	Ustawia vhosta dla wszystkich nicków w obrębie grupy.
  	Jeśli IRCD obsługuje vIdenty wydanie polecenia
  	SETALL @ spowoduje ustawienie
  	także identów.
  
  	UWAGA: to polecenie nie spowoduje zmiany vhosta
  	dla nicka, który później zostanie dodany do grupy.
  
  
 • OFF
  	Składnia: OFF
  
  	Deaktywuje vhosta aktualnie przypisanego do używanego nicka.
  	Po użyciu tego polecenia każdy będzie mógł sprawdzić Twój
  	prawdziwy adres używając polecenia /WHOIS.
  
  
 • DEL
  	Składnia: DEL 
  
  	Usuwa vhosta przypisanego do wskazanego nicka.
  
  
 • DELALL
  	Składnia: DELALL .
  
  	Usuwa wszystkie vhosty grupy, do której należy wskazany nick.
  
  
 • LIST
  	Składnia: LIST [|<#X-Y>]
  
  	To polecenie listuje zarejestrowane vhosty operatorowi.
  	Jeśli podano wzorzec tylko wpisy o pasujących nickach
  	lub vhostach zostaną pokazane. Podanie np. Rob*
  	spowoduje wyświetlenie wszystkich wpisów zaczynających
  	się od Rob.
  
  	Jeśli zostanie użyty format #X-Y to tylko wpisy należące
  	do przedziału od X do Y będą pokazane. Podanie #1-3
  	spowoduje wyświetlenie pierwszych 3 wpisów wpisów.
  
  	Maksymalna długość listy wyświetlanej operatorowi podczas
  	jednego zapytania jest określona przez ustawienie NSListMax.
  
  
 • GROUP
  	Składnia: GROUP
  
  	To polecenie pozwala ustawić vhost bieżącego nicka
  	dla wszystkich nicków w grupie.