Anope 1.8.9.3131 - NickServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	NickServ umożliwia rejestrację nicka i zapewnia
  	wyłączność na jego używanie. Poniższe komendy
  	umożliwiają zarządzanie nickiem, aby ich użyć wpisz:
  	/msg NickServ komenda
  	Aby uzyskać szczegółowy opis polecenia wpisz:
  	/msg NickServ HELP komenda
  
  
  
  
 • REGISTER
  	Składnia: REGISTER hasło [email]
  
  	Rejestruje aktualnie używany nick w bazie NickServ.
  	Po rejestracji możesz użyć komend SET i ACCESS
  	do konfiguracji niektórych opcji nicka wedle upodobań.
  	Upewnij się, że pamiętasz hasło rejestracyjne, bo
  	będzie ono potrzebne w przyszłości do zmiany
  	ustawień i identyfikacji. Wielkość liter w haśle
  	ma znaczenie!!!.
  
  	Jak wybrać hasło?
  
  	Hasło musi być trudne do odgadnięcia. Używanie imion
  	jako haseł jest niewskazane. Bardzo krótkie hasło
  	może zostać odgadnięte metodą prób i błędów.
  	Twoje hasło musi mieć długość co najmniej 5 znaków.
  	Znak spacji nie może być użyty w haśle.
  
  	Parametr email jest opcjonalny i od razu przy
  	rejestracji ustawia adres e-mail dla Twojego nicka.
  	Może się zdarzyć, że adres e-mail może być wymagany
  	na niektórych sieciach. Twoja prywatność jest
  	chroniona - adres nie będzie udostępniany osobom
  	trzecim.
  
  	Wraz z rejestracją zostaje utworzona grupa.
  	Nicki z tej samej grupy mają wspólne ustawienia,
  	prawa na kanale oraz ustawienia wiadomości.
  	Aby uzyskać więcej informacji napisz:
  	/msg NickServ HELP GROUP.
  
  
  
 • GROUP
  	Składnia: GROUP nazwa hasło
  
  	Ta komenda powoduje dodanie Twojego nicka do grupy
  	reprezentowanej przez nick nazwa o haśle hasło.
  
  	Grupowanie nicków pozwala na dzielenie się ustawieniami,
  	wiadomościami oraz uprawnieniami z innymi nickami z grupy.
  
  	Jeśli jakiś nick z grupy zostanie usunięty nie tracisz
  	żadnych ustawień czy uprawnień, jednak grupa istnieje
  	dopóki jest w niej przynajmniej jeden nick.
  
  	Komenda może być użyta nawet wtedy kiedy bieżący nick
  	nie jest zarejestrowany, w przeciwnym wypadku musisz
  	się zidentyfikować. Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg NickServ HELP IDENTIFY
  
  	Możliwe i zalecane jest używanie tej komendy na nickach,
  	które nie są zarejestrowane, zostaną one wtedy automatycznie
  	dodane do bazy NickServ.
  
  	UWAGA: Komendę można użyć także na zarejestrowanym nicku,
  	należy jednak wziąć pod uwagę to, że jeśli bieżący nick jest
  	ostatni ze swojej grupy, to wszystkie jego ustawienia oraz
  	uprawnienia zostaną usunięte! Z tego powodu najlepiej grupować
  	nowy nick ze starym, a nie na odwrót. Zmiana grupy może być
  	wyłączona przez administratora w niektórych sieciach.
  
  	Można być tylko w jednej grupie w danej chwili,
  	łączenie grup nie jest możliwe.
  
  	Uwaga: wszystkie nicki w grupie mają to samo hasło.
  
  
 • IDENTIFY
  	Składnia: IDENTIFY hasło
  
  	Informuje NickServ, że nick którego właśnie używasz
  	należy do Ciebie. Wiele komend wymaga identyfikacji
  	przed ich użyciem. Hasłem jest to samo hasło,
  	którego użyto przy komendzie REGISTER.
  
  
 • LOGOUT
  	Składnia: LOGOUT
  
  	Odwraca działanie komendy IDENTIFY. Po wydaniu
  	tego polecenia nie będziesz rozpoznawany jako
  	właściciel nicka.
  
 • DROP
  	Składnia: DROP [nick]
  
  	Usuwa nick z bazy danych NickServ. Usunięty nick
  	może zostać ponownie zarejestrowany przez każdego.
  
  	Możesz usunąć nick należący do Twojej grupy podając
  	go jako dodatkowy parametr nick.
  
  	Użycie tej komendy wymaga identyfikacji z użyciem
  	hasła. Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg NickServ HELP IDENTIFY
  
  
 • ACCESS
  	Składnia: ACCESS ADD maska
  	     ACCESS DEL maska
  	     ACCESS LIST
  
  	Modyfikuje lub wyświetla listę dostępu dla nicka.
  	Lista dostępu określa hosty użytkowników mogących
  	używać twojego nicka. Jeśli chcesz używać nicka z
  	innego hosta musisz się najpierw zidentyfikować
  	w serwisie NickServ komendą IDENTIFY.
  
  	Przykłady:
  
  	  ACCESS ADD userek@ircnet.pl
  	    Zezwala na dostęp do nicka każdemu
  	    łączącemu się z domeny ircnet.pl.
  
  	  ACCESS DEL userek@ircnet.pl
  	    Odwraca efekt poprzedniej komendy.
  
  	  ACCESS LIST
  	    Wyświetla aktualną listę dostępu.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET opcja parametry
  
  	Ustawia różne opcje nicka. Dostępne opcje to:
  
  	  DISPLAY  Ustawia nick reprezentujący grupę nicków
  	  PASSWORD  Ustawia hasło do nicka
  	  LANGUAGE  Ustawia język w którym serwisy będą
  	        wysyłały komunikaty
  	  URL    Przypisuje adres www do nicka
  	  EMAIL   Przypisuje adres e-mail do nicka
  	  ICQ    Przypisuje numer ICQ do nicka
  	  GREET   Przypisuje komunikat powitalny do nicka
  	  KILL    Włącza lub wyłącza ochronę nicka
  	  SECURE   Włącza lub wyłącza bezpieczeństwo nicka
  	  PRIVATE  Zapobiega wyświetlaniu nicka po wydaniu
  	        polecenia: /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Ukrywa poszczególne informacje o nicku
  	  MSG    Zmienia sposób komunikacji serwisów
  	  AUTOOP   Włącza lub wyłącza automatyczne opowanie
  
  	Aby użyć tej komendy musisz się zidentyfikować z użyciem
  	Twojego hasła. Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg NickServ HELP IDENTIFY
  
  	Aby uzyskać więcej informacji o danej opcji wpisz:
  	/msg NickServ HELP SET opcja
  
  
 • SET DISPLAY
  	Składnia: SET DISPLAY nowa-nazwa
  
  	Zmienia nazwę reprezentującą Twoją grupę nicków w
  	serwisach na nową. Nazwa MUSI być jednym z nicków
  	należących do Twojej grupy.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Składnia: SET PASSWORD nowe-hasło
  
  	Zmienia Twoje hasło do nicka.
  
  
 • SET LANGUAGE
  	Składnia: SET LANGUAGE numer
  
  	Zmienia język jakiego używają serwisy odpowiadając
  	Tobie (czyli przykładowo kiedy odpowiadają na
  	wysłaną przez Ciebie komendę). Numer może być
  	wybrany z poniższej listy obsługiwanych języków:
  
  
 • SET URL
  	Składnia: SET URL adres
  
  	Przypisuje podany adres strony www nickowi.
  	Ten adres będzie się pokazywał w opisie Twojego
  	nicka dostępnym po użyciu polecenia INFO.
  
  
 • SET EMAIL
  	Składnia: SET EMAIL adres
  
  	Przypisuje adres e-mail Twojemu nickowi. Adres
  	będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka
  	dostępnym przy użyciu komendy INFO.
  
  
 • SET HIDE
  	Składnia: SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	To polecenie pozwala na ukrycie części informacji, które
  	są wyświetlane przez polecenie NickServ INFO serwisu.
  	Pierwszy argument określa ukrywaną informację:
  	EMAIL - adres e-mail, USERMASK - ostatnio używany host,
  	QUIT - ostatnia wiadomość pożegnalna, STATUS - status
  	dostępu do serwisów. Drugi argument określa, czy dana
  	informacja będzie pokazywana (OFF), czy ukrywana (ON).
  
 • SET ICQ
  	Składnia: SET ICQ numer
  
  	Przypisuje numer ICQ Twojemu nickowi, który
  	będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka
  	dostępnym przy użyciu komendy INFO.
  
  
  
 • SET GREET
  	Składnia: SET GREET wiadomość
  
  	Ustawia wiadomość powitalną dla Twojego nicka.
  	Jeśli kanał ma przydzielonego bota, włączone witanie
  	użytkowników oraz masz odpowiedni poziom dostępu to
  	wtedy ta wiadomość będzie wysyłana na kanał przez bota.
  
  
 • SET KILL
  	Składnia: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza automatyczną ochronę dla nicka.
  	Użytkownicy wchodzący na chroniony nick otrzymują
  	informacje od NickServ, że nick jest zarejestrowany i
  	jeśli się nie zidentyfikują lub go nie zmienią
  	w określonym czasie to ich nick zostanie zmieniony
  	siłą lub zostaną odłączeni od sieci.
  
  	Opcja QUICK skraca czas oczekiwania na zmianę
  	z 60 sekund do 20. W przypadku opcji IMMED
  	nick zostanie zmieniony natychmiast bez możliwości
  	identyfikacji (wstępna identyfikacja następuje
  	na podstawie listy dostępu, dlatego tą opcję
  	należy stosować z rozwagą). Administrator sieci
  	może wyłączyć korzystanie z IMMED.
  
 • SET SECURE
  	Składnia: SET SECURE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję bezpieczeństwa dla nicka.
  	Włączenie SECURE wymusza na użytkowniku podanie
  	hasła zanim ten zostanie rozpoznany jako właściciel
  	nicka. NickServ nie bierze pod uwagę w tym wypadku
  	występowania adresu liście dostępu. Jeśli adres
  	znajduje się na liście NickServ nie skilluje
  	użytkownika niezależnie od ustawienia opcji KILL.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Składnia: SET PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję PRIVATE dla nicka.
  	Kiedy ta opcja jest włączona nick nie będzie
  	umieszczany na listach wyświetlanych komendą:
  	/msg NickServ LIST
  	Jednak każdy, kto zna nick może uzyskać o nim
  	informacje używając polecenia INFO.
  
  
 • UPDATE
  	Składnia: UPDATE
  
  	Aktualizuje twój obecny status, np. sprawdza czy są nowe
  	wiadomości, ustawia odpowiednie uprawnienia na kanałach,
  	aktualizuje vhosta oraz flagi użytkownika.
  
  
 • SET HIDE
  	Składnia: SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	To polecenie pozwala na ukrycie części informacji, które
  	są wyświetlane przez polecenie NickServ INFO serwisu.
  	Pierwszy argument określa ukrywaną informację:
  	EMAIL - adres e-mail, USERMASK - ostatnio używany host,
  	QUIT - ostatnia wiadomość pożegnalna, STATUS - status
  	dostępu do serwisów. Drugi argument określa, czy dana
  	informacja będzie pokazywana (OFF), czy ukrywana (ON).
  
 • SET MSG
  	Składnia: SET MSG {ON | OFF}
  
  	Pozwala wybrać sposób w jaki serwisy będą pisać do
  	Ciebie. Kiedy ta opcja jest włączona serwisy będą
  	wysyłać wiadomości prywatne (query), w przeciwnym
  	wypadku będą wysyłać powiadomienia (notice).
  
  
 • RECOVER
  	Składnia: RECOVER nick [hasło]
  
  	Pozwala na odzyskanie nicka jeśli jest on używany przez
  	inną osobę. Wykonuje te same czynności co NickServ w
  	przypadku automatycznej ochrony nicka.
  
  	Użycie tej komendy powoduje wprowadzenie sztucznego
  	użytkownika przez NickServ o nicku, który chcesz odzyskać.
  	Spowoduje to odłączenie użytkownika, który go aktualnie
  	używa. Serwis pozostanie przez minutę online, aby
  	uniemożliwić natychmiastowe połączenie z serwerem
  	na tym samym nicku. Po tym czasie możesz zająć nick.
  	Jeśli nie chcesz czekać minuty możesz użyć polecenia
  	RELEASE (/msg NickServ HELP RELEASE).
  
  	Aby użyć polecenia RECOVER musi być spełniony jeden
  	z warunków:
  	1. twój adres znajduje się na liście dostępu,
  	2. jesteś zidentyfikowany w grupie,
  	  do której należy wskazany nick,
  	3. podasz prawidłowe hasło do nicka.
  
  
 • RELEASE
  	Składnia: RELEASE nick [hasło]
  
  	Instruuje NickServ aby zdjął wszelkie blokady nałożone
  	przez automatyczną ochronę nicka lub w wyniku użycia
  	polecenia RECOVER. Blokada trwa NickServ; to polecenie
  	pozwala ją skrócić.
  
  	Aby użyć polecenia RELEASE musi być spełniony jeden
  	z warunków:
  	1. twój adres znajduje się na liście dostępu,
  	2. jesteś zidentyfikowany w grupie,
  	  do której należy wskazany nick,
  	3. podasz prawidłowe hasło do nicka.
  
  
 • GHOST
  	Składnia: GHOST nick [hasło]
  
  	Opcja likwiduje sesję-ducha o wskazanym nicku.
  	Taka sytuacja najczęściej ma miejsce wtedy, gdy
  	połączenie z serwem IRC nie zostało zakończone w
  	sposób prawidłowy (komputer się zawiesił lub
  	wystąpiła awaria łącza internetowego). Serwer IRC
  	może wtedy nie rozpoznać zerwania połączenia i
  	będzie czekał określoną ilość czasu na odpowiedź
  	od klienta.
  
  	Aby użyć polecenia GHOST musi być spełniony jeden
  	z warunków:
  	1. twój adres znajduje się na liście dostępu,
  	2. jesteś zidentyfikowany w grupie,
  	  do której należy wskazany nick,
  	3. podasz prawidłowe hasło do nicka.
  
  
 • INFO
  	Składnia: INFO nick [ALL]
  
  	Wyświetla informacje na temat wybranego nicka:
  	właściciel, kiedy ostatnio widziano, z jakiego
  	hosta oraz opcje nicka. Jeśli zidentyfikowany
  	użytkownik użyje tej komendy na sobie wraz z
  	parametrem ALL otrzyma wszystkie możliwe
  	informacje - nawet jeśli zostały one ukryte.
  
  
 • LIST
  	Składnia: LIST wzorzec
  
  	Listuje wszystkie zarejestrowane nicki pasujące do
  	podanego wzorca w postaci nick!ident@host. Nicki z
  	włączoną opcją PRIVATE zostaną pominięte.
  
  	Przykłady:
  
  	  LIST *!adirm@mafia.ru
  	    Lista wszystkich nicków pasujących do
  	    *!adirm@mafia.ru.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Lista wszystkich nicków z Bot w nazwie
  	    (wielkość liter nie ma znaczenia).
  
  	  LIST *!*@*.ircnet.pl
  	    Lista wszystkich nicków z maską domeny
  	    ircnet.pl
  
  
 • ALIST
  	Składnia: ALIST [poziom]
  
  	Listuje wszystkie kanały, gdzie masz wpis na liście
  	dostępu. Aby ograniczyć listę pokazywanych kanałów
  	możesz podać poziom XOP lub numer
  
  	Przykłady:
  	  ALIST Founder
  	    Listuje kanały, których jesteś właścicielem
  
  	  ALIST AOP
  	    Listuje kanały, na których masz poziom
  	    AOP lub wyższy.
  
  	  ALIST 10
  	    Listuje kanały, na których masz poziom
  	    10. lub wyższy.
  
  	Kanały z opcją NOEXPIRE będą oznaczone wykrzyknikiem.
  
 • GLIST
  	Składnia: GLIST
  
  	Listuje wszystkie nicki z Twojej grupy.
  
  
 • STATUS
  	Składnia: STATUS nick...
  
  	Zwraca status wskazanych użytkowników (czy są
  	rozpoznawani jako właściciele nicka).
  	Odpowiedź ma następujący format:
  
  	  nick kod
  
  	Gdzie nick jest tym nickiem wysłanym w
  	komendzie, a kod może oznaczać:
  
  	0 - użytkownik jest offline lub nick niezarejestrowany
  	1 - użytkownik nie zidentyfikował się jako właściciel nicka
  	2 - użytkownik rozpoznany na podstawie listy dostępu
  	3 - użytkownik rozpoznany na podstawie hasła
  
  	Maksymalnie można podać 16 nicków w jednym poleceniu.
  	Reszta będzie ignorowana. Jeśli nie zostanie podany
  	żaden nick zostanie zwrócony twój status.
  
  
 • SENDPASS
  	Składnia: SENDPASS nick
  
  	Wysyła hasło do podanego nicka na adres e-mail
  	przypisany do niego. Ta komenda pomaga odzyskać
  	zapomniane hasło.
  
  	Ta komenda w niektórych sieciach może być dostępna
  	jedynie dla osób z uprawnieniami IRC operatora.
  
  	Ta komenda jest niedostępna kiedy hasła są szyfrowane.
  
  
 • EXPIRES
  
  	Nicki nieużywane przez dłuższy czas są automatycznie
  	usuwane po %d dniach od ostatniej identyfikacji.
  	Wszelkie ustawienia oraz uprawnienia zostają usunięte.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  
  	Administratorzy serwisów mogą usunąć każdy nick
  	bez potrzeby identyfikacji jako jego właściciele
  	oraz przeglądać listę dostępu do każdego nicka
  	(/msg NickServ ACCESS LIST nick).
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Składnia: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]
  
  	Polecenie wydane bez parametrów odwraca działanie
  	komendy IDENTIFY - nie będziesz rozpoznawany jako
  	właściciel nicka.
  
  	Administrator serwisów może podać jako parametr nick
  	użytkownika, który ma zostać wylogowany. Parametr
  	REVALIDATE powoduje informowanie przez serwisy
  	użytkownika o potrzebie ponownej identyfikacji.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Składnia: DROP [nick]
  
  	Komenda wywołana bez parametru spowoduje usunięcie
  	Twojego nicka z bazy serwisu NickServ.
  
  	Komenda użyta z parametrem usuwa wskazany nick.
  	Każdy użytkownik może usuwać nicki znajdujące się
  	w jego grupie bez specjalnych uprawnień. Usuwanie
  	dowolnego nicka jest ograniczone do administratorów.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Składnia: LIST wzorzec [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
  
  	Listuje wszystkie zarejestrowane nicki pasujące
  	do podanego wzorca w postaci nick!ident@host.
  	Administratorzy serwisów mogą zobaczyć nicki z
  	ustawioną opcją PRIVATE, a przy nickach z opcją
  	NOEXPIRE zobaczą dodany do nich wykrzyknik.
  
  	Administratorzy serwisów mogą także podać parametry:
  	FORBIDDEN, SUSPENDED, NOEXPIRE i UNCONFIRMED, które
  	ograniczą listę wyświetlanych nicków do tych, które
  	spełniają podane warunki. Jeśli zostanie podanych
  	więcej warunków, wszystkie nicki spełniające choć
  	jeden z nich zostaną pokazane.
  
  	Przykłady:
  
  	  LIST *!adirm@mafia.ru
  	    Lista wszystkich nicków pasujących do
  	    *!adirm@mafia.ru.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Lista wszystkich nicków z Bot w nazwie
  	    (wielkość liter nie ma znaczenia).
  
  	  LIST *!*@*.ircnet.pl
  	    Lista wszystkich nicków z maską domeny
  	    ircnet.pl
  
  
 • SERVADMIN ALIST
  	Składnia: ALIST [nick] [poziom]
  
  	Listuje wszystkie kanały na których jesteś na liście
  	dostępu. Opcjonalnie możesz podać nick wraz z poziomem,
  	co ograniczy ilość pokazywanych wpisów.
  
  	Parametr nick jest przeznaczony tylko dla
  	administratorów serwisów.
  
  
 • SERVADMIN GLIST
  	Składnia: GLIST [nick]
  
  	Polecenie wywołane bez parametrów listuje wszystkie
  	nicki należące do grupy wydającego polecenie.
  
  	Administratorzy serwisów mogą jako parametr podać
  	nick osoby, której nicki chcą sprawdzić.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Składnia: GETPASS nick
  
  	Zwraca hasło właściciela dla wskazanego nicka.
  	UWAGA: użycie tej komendy powoduje wysłanie
  	informacji o jej użyciu przy pomocy WALLOP/GLOBOP.
  
  	Ta komenda jest niedostępna kiedy hasła są szyfrowane.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Składnia: FORBID nick [powód]
  
  	Uniemożliwia rejestrację i korzystanie ze wskazanego
  	nicka. Blokadę można zdjąć używając komendy DROP.
  
  	W niektórych sieciach wymagane jest podanie powodu.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Administratorzy serwisów mogą używać parametru
  	ALL dla każdego nicka.
  
  
 • SASET
  	Składnia: SASET nick opcja parametry.
  
  	Ustawia różne opcje nicka wskazanemu użytkownikowi.
  	Dostępne opcje to:
  
  	  DISPLAY  Ustawia nick reprezentujący grupę nicków
  	  PASSWORD  Ustawia hasło do nicka
  	  LANGUAGE  Ustawia język w którym serwisy będą
  	        wysyłały komunikaty
  	  URL    Przypisuje adres www do nicka
  	  EMAIL   Przypisuje adres e-mail do nicka
  	  ICQ    Przypisuje numer ICQ do nicka
  	  GREET   Przypisuje komunikat powitalny do nicka
  	  KILL    Włącza lub wyłącza ochronę nicka
  	  SECURE   Włącza lub wyłącza bezpieczeństwo nicka
  	  PRIVATE  Zapobiega wyświetlaniu nicka po wydaniu
  	        polecenia: /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Ukrywa poszczególne informacje o nicku
  	  MSG    Zmienia sposób komunikacji serwisów
  	  AUTOOP   Włącza lub wyłącza automatyczne opowanie
  	  NOEXPIRE  Zapobiega wygaśnięciu nicka
  
  	Aby uzyskać więcej informacji o danej opcji wpisz:
  	/msg NickServ HELP SASET opcja
  
  
 • SASET DISPLAY
  	Składnia: SASET nick DISPLAY nowa-nazwa
  
  	Zmienia nazwę reprezentującą grupę nicków wskazanego
  	użytkownika na nową. Nazwa MUSI być jednym z nicków
  	należących do tej grupy.
  
  
 • SASET PASSWORD
  	Składnia: SASET nick PASSWORD nowe-hasło
  
  	Zmienia hasło wskazanemu użytkownikowi.
  
  
 • SASET URL
  	Składnia: SASET nick URL url
  
  	Przypisuje podany adres www wskazanemu użytkownikowi.
  	Ten adres będzie się pokazywał w opisie jego nicka
  	dostępnym po użyciu polecenia INFO.
  
  
 • SASET EMAIL
  	Składnia: SASET nick EMAIL adres
  
  	Przypisuje wskazanemu użytkownikowi adres e-mail.
  
  
 • SASET ICQ
  	Składnia: SASET nick ICQ numer
  
  	Przypisuje numer ICQ wskazanemu nickowi, który
  	będzie wyświetlany przy opisie nicka dostępnym
  	przy użyciu komendy INFO.
  
 • SASET GREET
  	Składnia: SASET nick GREET wiadomość
  
  	Ustawia wiadomość powitalną dla wskazanego użytkownika.
  	Jeśli kanał ma przydzielonego bota, włączone witanie
  	oraz użytkownik ma odpowiedni poziom dostępu to
  	wtedy ta wiadomość będzie wysyłana na kanał przez bota.
  
  
 • SASET KILL
  	Składnia: SASET nick KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza automatyczną ochronę dla nicka.
  	Użytkownicy wchodzący na chroniony nick otrzymują
  	informacje od NickServ, że nick jest zarejestrowany i
  	jeśli się nie zidentyfikują lub go nie zmienią
  	w określonym czasie to ich nick zostanie zmieniony
  	siłą lub zostaną odłączeni od sieci.
  
  	Opcja QUICK skraca czas oczekiwania na zmianę
  	z 60 sekund do 20. W przypadku opcji IMMED
  	nick zostanie zmieniony natychmiast bez możliwości
  	identyfikacji (wstępna identyfikacja następuje
  	na podstawie listy dostępu, dlatego tą opcję
  	należy stosować z rozwagą). Administrator sieci
  	może wyłączyć korzystanie z IMMED.
  
 • SASET SECURE
  	Składnia: SASET nick SECURE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję bezpieczeństwa dla nicka.
  	Włączenie SECURE wymusza na użytkowniku podanie
  	hasła zanim ten zostanie rozpoznany jako właściciel
  	nicka. NickServ nie bierze pod uwagę w tym wypadku
  	występowania adresu liście dostępu. Jeśli adres
  	znajduje się na liście NickServ nie skilluje
  	użytkownika niezależnie od ustawienia opcji KILL.
  
  
 • SASET PRIVATE
  	Składnia: SASET nick PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję PRIVATE dla nicka.
  	Kiedy ta opcja jest włączona nick nie będzie
  	umieszczany na listach wyświetlanych komendą:
  	/msg NickServ LIST
  	Jednak każdy, kto zna nick może uzyskać o nim
  	informacje używając polecenia INFO.
  
  
 • SASET HIDE
  	Składnia: SASET nick HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	To polecenie pozwala na ukrycie części informacji, które
  	są wyświetlane przez polecenie NickServ INFO serwisu.
  	Pierwszy argument określa ukrywaną informację:
  	EMAIL - adres e-mail, USERMASK - ostatnio używany host,
  	QUIT - ostatnia wiadomość pożegnalna, STATUS - status
  	dostępu do serwisów. Drugi argument określa, czy dana
  	informacja będzie pokazywana (OFF), czy ukrywana (ON).
  
 • SASET MSG
  	Składnia: SASET nick MSG {ON | OFF}
  
  	Pozwala wybrać sposób w jaki serwisy będą pisać do
  	wskazanego użytkownika. Kiedy ta opcja jest
  	włączona serwisy będą wysyłać wiadomości prywatne
  	w przeciwnym wypadku będą wysyłać powiadomienia.
  
  
 • SASET NOEXPIRE
  	Składnia: SASET nick NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza automatyczne usunięcie nicka,
  	jeśli nie będzie on używany.
  
  
 • SASET AUTOOP
  	Składnia: SASET nick AUTOOP {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza automatyczne nadawanie uprawnień
  	wskazanemu użytkownikowi przy wchodzeniu na kanał.
  
  
 • SASET LANGUAGE
  	Składnia: SASET nick LANGUAGE numer
  
  	Zmienia język jakiego używają serwisy komunikując
  	się ze wskazaną osobą. Numer musi być wybrany z
  	listy obsługiwanych języków, która jest dostępna
  	po wydaniu polecenia /msg NickServ HELP SET LANGUAGE.