Anope 1.8.9.3131 - BotServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	BotServ kanalınızda bir botunuzun olmasını sağlar. Bu
  	servis bot konfigürasyonundan anlamayanlar yada
  	bota izin vermeyen networkler için geliştirilmiştir.
  	Mevcut komutlar aşağıda listelenmiştir. Kullanmak için
  	/msg BotServ command yazın. Belirli bir komut hakkında
  	daha fazla bilgi için, /msg BotServ HELP komut
  	yazın.
  
  
 • BOTLIST
  	Kullanımı: BOTLIST
  
  	Networkte mevcut olan tüm botları listeler.
  
  
 • ASSIGN
  	Kullanımı: ASSIGN kanaladı botunnicki
  
  	Belirtilen nickteki botu belirtilen kanala sokar. Bundan
  	sonra botun ayarlarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde
  	yapabilirsiniz.
  
  
 • UNASSIGN
  	Kullanımı: UNASSIGN kanaladı
  
  	Belirtilen kanaldan botu çıkarır. Bu komutu kullandıktan
  	sonra bot bir daha kanala girmeyecektir. Fakat yapılmış bot
  	ayarları saklanır, böylece istediğinz zaman tekrar ayar
  	yapmaya gerek olmadan kanala bot sokabilirsiniz.
  
  
 • INFO
  	Kullanımı: INFO {kanaladı | botunnicki}
  
  	Bir kanal yada bot hakkında BotServ bilgisini gösterir. Eğer
  	parametre kanalsa, aktif atma özellikleri hakkında bilgi
  	alırsınız. Eğer parametre nickse, bot hakkında yaratılma
  	zamanı veya bulunduğu kanal sayısı gibi bilgiler alırsınız.
  
  
 • SET
  	Kullanımı: SET kanaladı özellik parametre
  
  	Bot özelliklerini ayarlar. özellik şunlardan biri olabilir:
  
  	  DONTKICKOPS   Botun atmasına karşı opları korur
  	  DONTKICKVOICES  Botun atmasına karşı voice ları korur
  	  GREET      Greet mesajını aktifleştirir
  	  FANTASY     Fantazi komutlarını aktifleştirir
  	  SYMBIOSIS    Gerçek bot gibi davranmasını sağlar.
  
  	Belirli bir komut hakkında daha fazla bilgi için
  	/msg BotServ HELP SET özellik yazın.
  
  	Not: Bu komuta access erişimi seviye(level) ayarıyla sağlanır.
  
  
 • SET DONTKICKOPS
  	Kullanımı: SET kanaladı DONTKICKOPS {ON|OFF}
  
  	Kanalda op korumasını açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiği zaman, oplar bot tarafında NOKICK
  	seviyeleri olmasalar bile atılmazlar.
  
  
 • SET DONTKICKVOICES
  	Kullanımı: SET kanaladı DONTKICKVOICES {ON|OFF}
  
  	Kanalda voice korumasını açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiği zaman, voice lar bot tarafından
  	NOKICK seviyeleri olmasalar bile atılmazlar.
  
  
 • SET FANTASY
  	Kullanımı: SET kanaladı FANTASY {ON|OFF}
  
  	Kanalda fantazi modunu açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiği zaman, kulanıcılar kanalda
  	!op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb,
  	!unban, !seen gibi komutları kullanabilirler.
  	(nasıl kullanıldıklarını öğrenmek için; onları
  	nickle ve nicksiz kullanın vede bazılarındada sebep
  	belirtin).
  
  	Unutmayınki fantazi komutlarını kullanmak
  	isteyen kullanıcıların FANTASIA ve komutun
  	gerektirdiği diğer seviyelere yeterli access
  	seviyesi olması gereklidir. (örneğin, !op
  	komutunu kullanmak için, kullanıcının OPDEOP
  	seviyesine yeterli access i olmalıdır).
  
  
 • SET GREET
  	Kullanımı: SET kanaladı GREET {ON|OFF}
  
  	Kanalda karşılama modunu açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiği zaman, bot kanala giren
  	kullanıcılara bir karşılama mesajı gönderir,
  	tabi eğer bu kişilerin yeterli access leri varsa.
  
  
 • SET SYMBIOSIS
  	Kullanımı: SET kanaladı SYMBIOSIS {ON|OFF}
  
  	Kanalda simbiyoz modunu açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiği zaman bot BotServ'ün yaptığı herşeyi
  	kendisi yapar. Modelar, kickler, ve giriş mesajı gibi.
  
  
 • KICK
  	Kullanımı: KICK kanaladı özellik parametre
  
  	Botun kick lerini ayarlar. özellik şunlardan biri olabilir:
  
  	  BOLDS     Kalın yazıda atar
  	  BADWORDS   Küfürde atar
  	  CAPS     Büyük yazıda atar
  	  COLORS    Renkli yazıda atar
  	  FLOOD     Flood da atar
  	  REPEAT    Kendini tekrar edenleri atar
  	  REVERSES   Ctrl+r nin kullanılmasında atar
  	  UNDERLINES  Altıçizgili yazıda atar
  
  	Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi için
  	/msg BotServ HELP KICK özellik yazın.
  
  	Not: Bu komuta erişim seviye(level) ayarıyla yapılır.
  
  
 • KICK BOLDS
  	Kullanımı: KICK kanaladı BOLDS {ON|OFF} [böas]
  
  	Kalın yazıda atmayı açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota kalın yazı
  	kullananları atmasını söyler.
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK COLORS
  	Kullanımı: KICK kanaladı COLORS {ON|OFF} [böas]
  
  	Renkli yazıda atmayı açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota renkli yazı
  	kullananları atmasını söyler.
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK REVERSES
  	Kullanımı: KICK kanaladı REVERSES {ON|OFF} [böas]
  
  	Ctrl+r nin kullanılmasında atmayı açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota Ctrl+r yi
  	kullananları atmasını söyler.
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK UNDERLINES
  	Kullanımı: KICK kanaladı UNDERLINES {ON|OFF} [böas]
  
  	Altıçizgili yazıda atmayı açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota altıçizgili
  	yazanları atmasını söyler.
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK CAPS
  	Kullanımı: KICK kanaladı CAPS {ON|OFF} [böas [min [yüzde]]]
  
  	Büyük yazıda atmayı açar yada kapatır.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota büyük yazı
  	kullananları atmasını söyler.
  
  	Bot belirtilen en az(min) büyük harfin toplam yazının
  	yüzdesine%% bağlı olarak atar. (Belirtilmemişse,
  	varsayılan olarak 10 karakter ve 25%% de atar).
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK FLOOD
  	Kullanımı: KICK kanaladı FLOOD {ON|OFF} [böas [sıra [sn]]]
  
  	Flood da atmayı açar yada kapatır. Aktifleştirildiğinde
  	bu özellik bota sn saniyede enaz sıra sırada flood
  	yapanları atmasını söyler. (Belirtilmemişse varsayılan
  	olarak 10 saniyede 6 sıra da atar).
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK REPEAT
  	Kullanımı: KICK #kanaladı REPEAT {ON|OFF} [böas [sayı]]
  
  	Tekrar yazılan aynı yazıda atmayı açar yada kapar.
  	Aktifleştirildiğinde bu özellik bota kendilerini
  	sayı kez tekrar edenleri atmasını söyler. (Eğer
  	sayı belirtilmemişse, varsayılan olarak 3 tür).
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • KICK BADWORDS
  	Kullanımı: KICK #channel BADWORDS {ON|OFF} [böas]
  
  	Küfürde atmayı açar yada kapatır. Aktifleştirildiğinde
  	bu özellik bota küfür edenleri atmasını söyler.
  
  	Bir kanal için küfür belirlemek için BADWORDS komutunu
  	kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için /msg BotServ HELP BADWORDS
  	yazın.
  
  	böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
  	belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.
  
  
 • BADWORDS
  	Kullanımı: BADWORDS kanaladı ADD kelime [SINGLE | START | END]
  	      BADWORDS kanaladı DEL {kelime | kayıt-no | liste}
  	      BADWORDS kanaladı LIST [mask | liste]
  	      BADWORDS kanaladı CLEAR
  
  	Bir kanal için küfür listesi düzenler. Küfür listesi
  	küfürde atma aktifleştirildiği zaman hangi kelimelerde
  	atılacağını belirler. Daha fazla bilgi için
  	/msg BotServ HELP KICK BADWORDS yazın.
  
  	BADWORDS ADD komutu belirtilen kelimeyi küfür listesine
  	ekler. Eğer SINGLE parametresi belirtilmişse, atma işlemi
  	kullanıcı o kelimenin tamamını söylerse yapılır. Eğer START
  	parametresi belirtilmişse, kullanıcı o kelimeyle başlayan
  	birşey söylediğinde atılır. Eğer END parametresi belirtilmişse
  	kullanıcı o kelimeyle biten birşey söylediğinde atılır.
  	Eğer bir parametre kullanmazsanız, atma işlemi kullanıcı o
  	kelimeyi her kullandığında yapılır.
  
  	BADWORDS DEL komutu belirtilen kelimeyi küfür listesinden
  	siler. Eğer kayıt numarası listesi verilirse, o kelimeler
  	silinir. (LIST için aşağıdaki örneği inceleyin)
  
  	BADWORDS LIST komutu küfür listesini görüntüler. Eğer
  	bir küfürün bir kısmı belirtilmişse, o kısma uyan küfürler
  	listelenir. Eğer bir kayıt numarası listesi belirtilmişse,
  	sadece o küfürler listelenir; örneğin:
  
  	  BADWORDS #kanaladı LIST 2-5,7-9
  	   2'den 5'e ve 7'den 9'a kadar olan küfürler
  	   listelenir.
  
  	BADWORDS CLEAR komutu tüm küfür listesini temizler.
  
  
 • SAY
  	Kullanımı: SAY kanaladı yazı
  
  	Botun belirtilen yazıyı belirtilen kanalda söylemesini sağlar.
  
  
 • ACT
  	Kullanımı: ACT kanaladı yazı
  
  	Botun belirtilen yazıyla belirtilen kanalda "/me" komutunun
  	yaptığını kendi üzerinde yapmasını sağlar.
  
  
 • SERVADMIN BOT
  	Kullanımı: BOT ADD nick user host gerçekismi
  	    BOT CHANGE eskinick yeninick [user [host [gerçekismi]]]
  	    BOT DEL nick
  
  	Servis adminlerinin kullanıcıların kanallarında kullanması
  	için botları yaratmasını, değiştirmesini ve silmesini sağlar.
  
  	BOT ADD belirtilen nickte, username, hostname ve gerçek
  	isimde bir bot ekler. Doğruluk sınaması yapılmadığında komutu
  	kullanırken çok dikkatli olun.
  	BOT CHANGE botun nickini, username ini, hostname ini veya
  	gerçek ismini silmeye gerek kalmadan değiştirmeyi sağlar.
  	BOT DEL belirtilen botu bot listesinden siler.
  
  	Not: Eğer botun nicki olarak, kayıtlı bir nick
  	kullanırsanız o nickin kaydı silinir(drop). Ayrıca
  	o an bir kuulanıcı bu nicki kullanıyorsa kill lenir.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Bu özellikleri servis adminlerini kullanabilir:
  
  	  NOBOT      Bir kanala bot girmesini engeller.
  	  PRIVATE     Botun IRC operatörleri haricinde kanallara
  	            sokulmasini engeller
  
  
  
 • SERVADMIN SET NOBOT
  	Kullanımı: SET kanaladı NOBOT {ON|OFF}
  
  	Bu özellik bir kanalı bot sokulamaz hale getirir. Eğer
  	kanala zaten bir bot sokulmuşsa otomatik olarak o bot
  	kanaldan çıkarılır.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SERVADMIN SET PRIVATE
  	Kullanımı: SET botun-nicki PRIVATE {ON|OFF}
  
  	Bu özellik IRC Operatörleri disindaki userlarin bu
  	botlari kanallara sokmalarini engeller.
  
  	Bu komutu Servis Adminleri kullanabilir.