Anope 1.8.9.3131 - ChanServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	ChanServ kanallarınızı kayıt etmenizi ve kontrol etmenizi
  	sağlar. ChanServ kötü niyetli kullanıcıların kanalları ele
  	geçirmelerini(takeover), kanalda kimlerin op olacağını sizin
  	tarafınızdan beliryerek engeller. Mevcut komutlar aşağıda
  	listelenmiştir; onları kullanmak için /msg ChanServ komut
  	yazın. Belirli bir komut hakkında daha fazla bilgi için,
  	/msg ChanServ HELP komut yazın.
  
  
  
 • EXPIRES
  
  	Unutmayın %d gün kullanılmayan kanalların
  	(kanalın access listesinde olan bir kimse o süre içinde
  	kanala girmezse ) kaydı silinir.
  
  
 • REGISTER
  	Kullanımı: REGISTER kanaladı şifre açıklama
  
  	ChanServ veritabanına belirtilen kanalı ekler yani kaydeder.
  	Bu komutu kullanabilmek için kayıt etmek istediğiniz kanal
  	önceden kayıtlı olmamalı ve kanalda op olmalısınız. Şifre
  	kanal özelliklerinde değişiklikler yapmanız için ilerde
  	lazım olacaktır. Son parametre kanalın genel bir tanımıdır
  	ve mutlaka belirtilmelidir.
  
  	Kanalı kayıt ettiğiniz zaman, kanalın "founder" 'ı olursunuz.
  	Kanal founderı kanalın tüm özelliklerini değiştirme yetkisine
  	sahip olan kişidir; ChanServ kanala girdiğiniz zaman size
  	otomatik kanal opu hakkını verecektir. Kanal opu hakkını
  	başkalarınada vermek için gerekli bilgiyi ACCESS komutunun
  	yardımına bakarak alabilirsiniz (/msg ChanServ HELP ACCESS).
  
  	NOT: Bir kanalı kaydedebilmek için, önce nickinizi kaydetmelisiniz.
  	Eğer kaydetmediyseniz /msg ChanServ HELP yazarak nasıl yapacağınız
  	hakkında bilgi alabilirsiniz.
  
  
 • IDENTIFY
  	Kullanımı: IDENTIFY kanaladı şifre
  
  	ChanServ tarafından kanalın founderı olarak tanınmanızı sağlar.
  	Birçok komutu kullanabilmek için kendinizi kanalın sahibi
  	(founder) olarak bu komutu kullanarak tanıtmanız gerekir.
  	Şifre kanalı kaydederken kullandığınız şifreyle aynıdır.
  
  
 • LOGOUT
  	Kullanımı: LOGOUT kanaladı nick
  
  	Bu komut belirtilen nickin artık belirtilen kanal için
  	tanımlanmamasını sağlar.
  
  	Eğer kanalın founderı iseniz istediğiniz kişi üzerinde,
  	değilseniz kendi üzerinizde bu komutu kullanabilirsiniz.
  
  
 • DROP
  	Kullanımı: DROP kanaladı
  
  	Kanalın kaydını siler. Sadece kanal founderı tarafından
  	kullanılabilir ve o kişinin önce IDENTIFY komutunu kullanarak
  	kanalın sahibi olduğunu belirtmesi gerekir.
  
  
 • SET
  	Kullanımı: SET kanaladı özellik parametre
  
  	Kanal founderının çeşitli kanal özelliklerini ve diğer bilgileri
  	ayarlamasını sağlar.
  
  	Mevcut özellikler:
  
  	  FOUNDER    Kanal founderını belirler
  	  SUCCESSOR   Kanal successorını belirler
  	  PASSWORD   Founder şifresini belirler
  	  DESC     Kanal açıklamasını belirler
  	  URL      Kanala bir URL adresini ilişkilendirir
  	  EMAIL     Kanala bir E-mail adresini ilişkilendirir
  	  ENTRYMSG   Kanala giren kullanıcılara gönderilecek mesajı
  	          belirler
  	  BANTYPE    Servislerin kanalda ne tip ban koyacağını belirler
  	  KEEPTOPIC   Kanalda kimse olmasa bile topiği hatırlar
  	  TOPICLOCK   Topic sadece SET TOPIC komutuyla değiştirilir
  	  MLOCK     Kanal modlarını kitler yada açar
  	  PRIVATE    LIST komutuyla kanal listelenmez
  	  RESTRICTED  Kanala izinli giriş gerektirir
  	  SECURE    ChanServ güvenlik özelliklerini aktifleştirir
  	  SECUREOPS   Kanal opu durumunun sıkı kontrolünü sağlar
  	  SECUREFOUNDER Kanal founderı durumunun sıkı kontrolünü sağlar
  	  SIGNKICK   KICK komutuyla yapılan atmaları işaretler
  	  OPNOTICE   OP/DEOP komutları kullanıldığında mesaj yollar
  	  PEACE     kritik komutlarin kullanilmasini engeller
  	  XOP      Ayricalik sistemleri arasinda geçisi saglar
  
  
  	Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi için
  	/msg ChanServ HELP özellik yazın.
  
  
 • SET FOUNDER
  	Kullanımı: SET kanaladı FOUNDER nick
  
  	Kanal founderını değiştirir. Yeni nickin kayıtlı
  	olması gereklidir.
  
  
 • SET SUCCESSOR
  	Kullanımı: SET kanaladı SUCCESSOR nick
  
  	Kanal successorını belirler, değiştirir. Eğer bir kanalın
  	founderının nicki zaman aşımına uğrayıp kaydı silinirse
  	yada kanal kayıtlıyken nickin kaydı bilerek silinirse(drop)
  	successor kanalın yeni founderı durumuna gelir. Fakat eğer
  	successorında çok fazla kayıtlı kanalı varsa(%d) veya kanal
  	için bir successor belirtilmemişse kanalın kaydı silinir(drop).
  	Komutta belirtilen nickin kayıtlı olması gereklidir.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Kullanımı: SET kanaladı PASSWORD şifre
  
  	Kanal founderının şifresini değiştirir.
  
  
 • SET DESC
  	Kullanımı: SET kanaladı DESC açıklama
  
  	LIST ve INFO komutları kullanıldığında gözükecek kanal
  	açıklamasını belirler.
  
  
 • SET URL
  	Kullanımı: SET kanaladı URL [urladresi]
  
  	Belirtilen URL adresini kanal ile ilişkilendirir. Bu URL
  	adresi birisi kanal hakkında bilgi almak için INFO
  	komutunu kullandığında gözükür. Eğer urladresi parametresi
  	belirtilmezse kanal için önceden belirtilen URL adresi
  	silinir.
  
  
 • SET EMAIL
  	Kullanımı: SET kanaladı EMAIL [emailadresi]
  
  	Belirtilen E-mail adresini kanal ile ilişkilendirir.Bu E-mail
  	adresi birisi kanal hakkında bilgi almak için INFO komutunu
  	kullandığında gözükür. Eğer emailadresi parametresi
  	belirtilmezse kanal için önceden belirtilen E-mail adresi
  	silinir.
  
  
 • SET ENTRYMSG
  	Kullanımı: SET kanaladı ENTRYMSG [mesaj]
  
  	Kanala giren kullanıcılara notice şeklinde gönderilecek
  	mesajı belirler. Eğer mesaj parametresi belirtilmezse
  	giren kullanıcıya bir mesaj gönderilmez.
  
  
 • SET BANTYPE
  	Kullanımı: SET kanaladı BANTYPE bantipi
  
  	Servislerin birini kanaldan banlarken kullanacağı ban
  	tipini belirler.
  
  	bantipi 0 ile 3 arasında bir sayıdır ve anlamları şudur:
  
  	0: *!user@host formatında ban için
  	1: *!*user@host formatında ban için
  	2: *!*@host formatında ban için
  	3: *!*user@*.domain formatında ban için
  
  
 • SET KEEPTOPIC
  	Kullanımı: SET kanaladı KEEPTOPIC {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için topic hatırlamayı aktifleştirir yada kapatır.
  	topic hatırlama aktifse kanal kapansa bile kanal topic i
  	ChanServ tarafından hatırlanır ve birisi kanala girdiğinde bu
  	topic geçerli olur.
  
  
 • SET TOPICLOCK
  	Kullanımı: SET kanaladı TOPICLOCK {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için topic kilidini aktifleştirir yada kapatır.
  	topic kilidi aktifse, ChanServ SET TOPIC komutunun
  	dışında kanal topic inin değiştirilmesine izin vermez.
  
  
 • SET MLOCK
  	Kullanımı: SET kanaladı MLOCK modlar
  
  	Bir kanal için mod-kilidini aktifleştirir. ChanServ belirlediğiniz
  	modların her zaman açık yada kapalı olacağını ayarlar.
  
  	+ ile belirtilen modlar açik olarak, - ile belirtilen modlar
  	kapali olarak kitlenir.
  
  	Dikkat: Eğer ikinci örnekteki gibi bir mod kilidi koyarsanız,
  	kanalın RESTRICTED özelliğinide aktifleştirmeniz gerekir
  	(HELP SET RESTRICTED e bakın), yoksa kanal boşken ilk
  	giren kişi kanal key ini(anahtar) görebilir!
  
  	Örnekler:
  
  	  SET #kanaladı MLOCK +nt-iklps
  	    n ve t modlarını hep açık, i, k, l, p, ve s modlarını hep
  	    açık olarak ayarlar. m modu ise istenildiği gibi ayarlanabilir
  	    açık yada kapalı.
  
  	  SET #kanaladı MLOCK +knst-ilmp anahtar
  	    k, n, s, ve t modları hep açık, ve i, l, m, ve p modları
  	    hep kapalı. Ayrıca kanal anahtarını belirler ve hep o
  	    anahtar olmasını sağlar.
  
  	  SET #kanaladı MLOCK +
  	    Mod kilidini kaldırır; ve tüm kanal modlarını açılıp
  	    kapanacak şekilde serbest bırakır.
  
  
 • SET PEACE
  	Kullanimi: SET kanaladi PEACE {ON | OFF}
  
  	Bir kanalin peace özelligini açar veya kapatir.
  	peace özelligi ayarlandiginda, hic kimse seviyesi kendinden
  	yüksek veya esit olanlari atamaz, banlayamaz veya ChanServ
  	seviyesini degistiremez.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Kullanımı: SET kanaladı PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için private özelliğini açar kapatır. private özelliği
  	aktifse, /msg ChanServ LIST komutuyla kanal listelenemez.
  
  
 • SET RESTRICTED
  	Kullanımı: SET kanaladı RESTRICTED {ON | OFF}
  
  	Enables or disables the restricted access option for a
  	channel. When restricted access is set, users not on
  	the access list will instead be kicked and banned from the channel.
  
  
 • SET SECURE
  	Kullanımı: SET kanaladı SECURE {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için ChanServ'ün güvenlik özelliklerini açar veya
  	kapatır. SECURE özelliği aktifse, sadece nicki kayıtlı
  	ve ChanServ ile nickini tanıtmış kullanıcılar kanalda access
  	alabilirler ve access listesindeki statülerini
  	alabilirler.(mesela op olabilirler)
  
  
 • SET SECUREOPS
  	Kullanımı: SET kanaladı SECUREOPS {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için güvenli op özelliğini açar veya kapatır.
  	güvenli op özelliği aktifse, access listesinde olmayan
  	kullanıcılar kanalda op olamazlar.
  
  
 • SET SECUREFOUNDER
  	Kullanımı: SET kanaladı SECUREFOUNDER {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için güvenli founder özelliğini açar yada kapatır.
  	güvenli founder özelliği aktifse, sadece gerçek founder
  	kanalın kaydını silebilir, kanal şifresini değiştirebilir yada
  	kanal founderını ve successor ını değiştirebilir. Kanal
  	şifresiyle kendilerini ChanServ'e kanal founderı olarak tanıtan
  	ama nicki founderın nicki olmayanlar bu komutları kullanamazlar.
  
  
 • SET SIGNKICK
  	Kullanımı: SET kanaladı SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
  
  	Bir kanal için işaretli atmayı açar yada kapatır.
  	SIGNKICK ayarlandığı zaman, ChanServ KICK
  	komutuyla yapılan atmalarda komutu kullanan kişinin
  	nicki atma sebebinde yer alır.
  
  	Eğer LEVEL parametresini kullanırsanız, seviyesi
  	SIGNKICK seviyesine eşit yada fazla olanların yaptığı
  	atmalarda atanın nicki sebepte gözükmez. Daha fazla
  	bilgi için /msg ChanServ HELP LEVELS yazın.
  
  
 • SET XOP
  	Kullanimi: SET kanaladi XOP {ON | OFF}
  
  	Bir kanalin xOP sistemini açar veya kapatir. XOP
  	ayarlandigi zaman, AOP/SOP/VOP komutlariyla
  	yetkileri düzenlemelisiniz, aksi takdirde ACCESS
  	komutunu kullanmalisiniz.
  
  	Teknik Not: Access sisteminden xOP sisteminde
  	geçtiginizde seviye ayarlariniz degistirilir, bu
  	yüzden tekrar access sistemine geçtiginizde ayni
  	ayarlari bulamazsiniz!
  
  	Access sisteminden xOP sistemine geçtiginizde listedeki
  	ayricaliklari kontrol edip listenizdeki nicklerin dogru
  	xOP ayarlarinda bulundugunu kontrol edin, çünkü sistemin
  	tahmin etmesi her zaman dogru olmayabilir... Eger LEVELS
  	komutuyla komut seviye ayarlarini degistirdiyseniz xOP
  	sistemini kullanmaniz önerilmez.
  
  	Bunlarin disinda xOP sisteminden access sistemine geçmek
  	bir problem çikarmaz.
  
  
 • SET OPNOTICE
  	Kullanımı: SET kanaladı OPNOTICE {ON | OFF}
  
  	Bir kanal için op-notu özelliğini açar yada kapatır.
  	op-notu özelliği aktifse, ChanServ kanala bir kullanıcı
  	üzerinde OP veya DEOP komutlarının kullanıldığını
  	belirten bir mesaj gönderir.
  
  
 • AOP
  	Kullanımı: AOP kanaladi ADD nick
  	      AOP kanaladi DEL {nick | kayit-no | liste}
  	      AOP kanaladi LIST [mask | liste]
  	      AOP kanaladi CLEAR
  
  	Bir kanalin AOP (otoop) listesini düzenler. AOP listesi
  	o kanalda kullaniciya otomatik olarak op olma, gerekirse
  	kendi banlarini kaldirma veya davet edilme, giriste karsilama
  	mesajlarini görüntüleme, vs yetkilerini verir.
  
  	AOP ADD komutu belirtilen nicki AOP listesine ekler.
  
  	AOP DEL komutu belirtilen nicki AOP listesinden siler.
  	Eger kayit numaralari belirtilirse, o numaralara ait nickler
  	silinir. (Asagidaki örnegi inceleyin.)
  
  	AOP LIST komutu AOP listesini gösterir. Eger bir hostmask
  	belirtilmisse, sadece onla uyusan kayitlari gösterir. Eger
  	kayit numaralari belirtilmisse o numaralarla uyusan kayitlari
  	gösterir; örnegin:
  
  	  AOP #kanal LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan kayitlari gösterir.
  
  	AOP CLEAR komutu AOP listesindeki tüm kayitlari siler.
  
  	AOP ADD ve AOP DEL komutlarini kanal SOP lari veya üstü
  	kullanabilir. AOP CLEAR komutunu ise sadece kanal founderi
  	kullanabilir. Ayrica, AOP listesindeki herhangi biri AOP LIST
  	komutunu kullanabilir.
  
  	Bu komutu kanaliniz için devre disi birakabilirsiniz. O zaman
  	access komutlarini kullanmalisiniz. Access komutlari hakkinda
  	bilgi almak için /msg ChanServ HELP ACCESS yazin.
  	Access ile xOP arasinda geçis yapabilmek için gerekli bilgilere
  	/msg ChanServ HELP SET XOP yazarak ulasabilirsiniz.
  
  
 • HOP
  	Kullanımı: HOP kanaladi ADD nick
  	      HOP kanaladi DEL {nick | kayit-no | liste}
  	      HOP kanaladi LIST [mask | liste]
  	      HOP kanaladi CLEAR
  
  	Bir kanalin HOP (HalfOP) listesini düzenler. HOP
  	listesinde bulunan bir kisi kanalda otomatik olarak
  	halfop olur.
  
  	HOP ADD komutu belirtilen nicki HOP listesine ekler.
  
  	HOP DEL komutu belirtilen nicki HOP listesinden siler.
  	Eger kayit numaralari listesi belirtilirse, bu kayitlar
  	silinir. (Asagidaki örnegi inceleyin.)
  
  	HOP LIST komutu HOP listesini gösterir. Eger bir hostmask
  	belirtilmisse, o hostmask la uyusan kayitlar gösterilir.
  	Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse, o numaralardaki
  	nickler gösterilir; örnegin:
  
  	  HOP #kanaladi LIST 2-5,7-9
  	    2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan kayitlari gösterir.
  
  	HOP CLEAR komutu HOP listesindeki tüm kayitlari temziler.
  
  	HOP ADD, HOP DEL ve HOP LIST komutlarini AOP lar ve üstü
  	HOP CLEAR komutunu ise sadece founder kullanabilir.
  
  	Bu komutu kanaliniz için devre disi birakabilirsiniz. O zaman
  	access komutlarini kullanmalisiniz. Access komutlari hakkinda
  	bilgi almak için /msg ChanServ HELP ACCESS yazin.
  	Access ile xOP arasinda geçis yapabilmek için gerekli bilgilere
  	/msg ChanServ HELP SET XOP yazarak ulasabilirsiniz.
  
  
 • SOP
  	Kullanımı: SOP kanaladi ADD nick
  	      SOP kanaladi DEL {nick | kayit-no | liste}
  	      SOP kanaladi LIST [mask | liste]
  	      SOP kanaladi CLEAR
  
  	Bir kanalin SOP (SuperOP) listesini düzenler. SOP
  	listesindekiler AOP larin sahip oldugu tüm yetkilere
  	sahiptir. Ayrica AutoKick ve BadWords listesini
  	düzenleyebilirler, kanal memolarini okuyabilirler, vs.
  
  	SOP ADD komutu belirtilen nicki SOP listesine ekler.
  
  	SOP DEL komutu belirtilen nicki SOP listesinden siler.
  	Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse, bu kayitlar
  	silinir. (Asagidaki örnegi inceleyin.)
  
  	SOP LIST komutu SOP listesini görüntüler. Eger bir
  	hostmask belirtilmisse o hostmaskla uyusan kayitlar
  	gösterilir. Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse
  	o numaralardaki nickler gösterilir; örnegin:
  
  	  SOP #kanaladi LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan kayitlar gösterilir.
  
  	SOP CLEAR komutu SOP listesindeki tüm kayitlari temizler.
  
  	SOP ADD, SOP DEL ve SOP CLEAR komutlarini sadece kanal
  	founderi kullanabilir. Ama AOP listesindeki herhangi biri
  	SOP LIST komutunu kullanabilir.
  
  	Bu komutu kanaliniz için devre disi birakabilirsiniz. O zaman
  	access komutlarini kullanmalisiniz. Access komutlari hakkinda
  	bilgi almak için /msg ChanServ HELP ACCESS yazin.
  	Access ile xOP arasinda geçis yapabilmek için gerekli bilgilere
  	/msg ChanServ HELP SET XOP yazarak ulasabilirsiniz.
  
  
 • VOP
  	Kullanımı: VOP kanaladi ADD nick
  	      VOP kanaladi DEL {nick | kayit-no | liste}
  	      VOP kanaladi LIST [mask | liste]
  	      VOP kanaladi CLEAR
  
  	Bir kanalin VOP (otovoice) listesini düzenler. VOP
  	listesindekiler kanalda otomatik olarak voice alirlar.
  
  	VOP ADD komutu belirtilen nicki VOP listesine ekler.
  
  	VOP DEL komutu belirtilen nicki VOP listesindene siler.
  	Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse, o kayitlar
  	silinir. (Asagidaki örnegi inceleyin.)
  
  	VOP LIST komutu VOP listesini görüntüler. Eger bir
  	hostmask belirtilmisse o hostmaskla uyusan kayitlar
  	listelenir. Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse
  	o numaralardaki nickler gösterilir; örnegin:
  
  	  VOP #kanaladi LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan kayitlar gösterilir.
  
  	VOP CLEAR komutu VOP listesindeki tüm kayitlari temizler.
  
  	VOP ADD, VOP DEL ve VOP LIST komutlarini AOP lar ve üstü,
  	VOP CLEAR komutunu ise sadece founder kullanabilir.
  
  	Bu komutu kanaliniz için devre disi birakabilirsiniz. O zaman
  	access komutlarini kullanmalisiniz. Access komutlari hakkinda
  	bilgi almak için /msg ChanServ HELP ACCESS yazin.
  	Access ile xOP arasinda geçis yapabilmek için gerekli bilgilere
  	/msg ChanServ HELP SET XOP yazarak ulasabilirsiniz.
  
  
 • ACCESS
  	Kullanımı: ACCESS kanaladı ADD nick seviye
  	      ACCESS kanaladı DEL {nick | kayıt-no | liste}
  	      ACCESS kanaladı LIST [mask | liste]
  	      ACCESS kanaladı CLEAR
  
  	Bir kanal için access listesi oluşturur. Access listesi
  	kanalda kimlerin op olacağını ve ChanServ komutlarına
  	kimlerin erişimi olacağını belirtir. Değişik access
  	seviyeleri değişik komutlara erişim sağlar. Ayrıntılı bilgi
  	için /msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS yazın. Access
  	listesinde olmayan kullanıcıların seviyesi 0 dır.
  
  	ACCESS ADD komutu belirtilen nicki belirtilen seviyeden
  	access listesine ekler; eğer o kişi zaten access listesindeyse
  	seviyesini belirtilen seviyeyle değiştirir. Belirtilen seviye
  	komutu kullanan kişinin seviyesinden az olmalıdır, eğer
  	belirtilen nick zaten access listesindeyse komutu kullanan
  	kişinin access seviyesi onunkinden büyük olmalıdır.
  
  	ACCESS DEL komutu belirtilen nicki access listesinden siler.
  	eğer kayıt numarası belirtilmişse o kayıt numarası olan kişinin
  	accessi silinir.(Aşağıdaki LIST için verilen örneğe bakın.)
  
  	ACCESS LIST komutu access listesini görüntüler. Eğer * lı
  	bir mask belirtilirse o maskla uyuşan kişiler listelenir.
  	Eğer kayıt numarası listesi belirtilirse o kişiler listelenir.
  	Örneğin:
  
  	  ACCESS #kanaladı LIST 2-5,7-9
  	   2'den 5'e ve 7'den 9'a kadar olan access kayıtları
  	   listelenir.
  
  	ACCESS CLEAR komutu tüm access listesini temizler.
  
  
 • ACCESS LEVELS
  	Kullanıcı access seviyeleri
  
  	Varsayılan olarak, aşağıdaki access seviyeleri tanımlanmıştır:
  
  	  Founder  ChanServ fonksiyonlarına tam erişim hakkı vardır.
  	           kanal girer girmez op olur. Unutmayınki
  	           sadece bir kişi founder olma hakkına
  	           sahiptir. (ACCESS komutuyla verilemez.)
  	    10  AKICK komutuna erişimi vardır; otomatik oplanır.
  	     5  Otomatik oplanır.
  	     3  Otomatik voice lanır.
  	     0  Bir özelliği yoktur; diğer oplar tarafından
  	           oplanabilir (güvenli-op kapalıysa).
  	    <0  Kanalda oplanamaz.
  
  	Bu seviyeler LEVELS komutu kullanılarak değiştirilebilir, veya
  	yenileri eklenebilir, bilgi için /msg ChanServ HELP LEVELS
  	yazın.
  
  
 • AKICK
  	Kullanımı: AKICK channel ADD {nick | mask} [reason]
  	      AKICK channel STICK mask
  	      AKICK channel UNSTICK mask
  	      AKICK channel DEL {nick | mask | entry-num | list}
  	      AKICK channel LIST [mask | entry-num | list]
  	      AKICK channel VIEW [mask | entry-num | list]
  	      AKICK kanaladı ENFORCE
  	      AKICK kanaladı CLEAR
  
  	Bir kanal için AutoKick listesi oluşturur. Eğer Akick
  	listesindeki bir kullanıcı kanala girmeye çalışırsa, Bu
  	kişi ChanServ tarafından banlanır ve kanaldan atılır.
  
  	AKICK ADD komutu belirtilen nicki yada maskı Akick
  	listesine ekler. Eğer komutla beraber birde sebep
  	belirtilmişse bu sebep kullanıcı kanaldan atılırken
  	kullanılır; eğer kullanılmazsa geçerli sebep olan
  	"You have been banned from the channel" kullanılır.
  
  	AKICK STICK komutu belirtilen maski kalici olarak
  	banlar. Eger biri bani kaldirmaya çalisirsa, ChanServ
  	otomatik olarak yeniden banlar. Bunu kayitli nickler
  	için kullanamazsiniz.
  
  	AKICK UNSTICK komutu AKICK STICK komutunun etkilerini
  	iptal eder, böylece bani kaldirabilirsiniz.
  
  	AKICK DEL komutu belirtilen nicki yada maskı Akick
  	listesinden siler. Fakat bu komutla önceden Akick
  	listesindeyken banlanmış birinin banı manuel olarak
  	açılana kadar kalkmaz.
  
  	AKICK LIST komutu Akick listesinde kimlerin olduğunu
  	listeler, yada opsiyonel olarak belirtilen maskla uyuşan
  	Akick listesindeki kullanıcıları listeler.
  
  	AKICK VIEW komutu AKICK LIST komutunun daha açıklayıcı
  	versiyonudur.
  
  	AKICK ENFORCE komutu ChanServ'ün mevcut akick listesinde bulunan
  	masklara sahip kullanıcıları kanaldan atmasını sağlar.
  
  	AKICK CLEAR komutu akick listesinde bulunan tüm kayıtları
  	siler.
  
  
 • LEVELS
  	Kullanımı: LEVELS kanaladı SET tip seviye
  	      LEVELS kanaladı {DIS | DISABLE} tip
  	      LEVELS kanaladı LIST
  	      LEVELS kanaladı RESET
  
  	LEVELS komutu bir kanaldaki access seviyelerinin iyi
  	kontrolünü sağlar. Bu komutla, ChanServ'ün birçok
  	fonksiyonu için gereken access seviyelerini
  	belirleyebilirsiniz. (SET FOUNDER ve SET PASSWORD
  	komutları ve bu komut sadece kanal founderı tarafından
  	kullanılabilir.)
  
  	LEVELS SET komutu bir fonksiyon yada fonksiyon grupları için
  	access seviyelerini değiştirmeye yarar. LEVELS DISABLE (veya
  	kısaca DIS) otomatik bir özelliği kapatır yada founderdan
  	başkasının kullanmasını engeller. LEVELS LIST komutu
  	fonksiyonlar yada fonksiyon grupları için mevcut seviyeleri
  	gösterir. LEVELS RESET komutu seviyeleri varsayılan değerlerine
  	geri çevirir. (HELP ACCESS LEVELS e bakın).
  
  	Seviyeleri ayarlanabilecek fonksiyonlar için, HELP LEVELS DESC e
  	bakın.
  
  
 • INFO
  	Kullanımı: INFO kanaladı [ALL]
  
  	Belirtilen kayıtlı kanalla ilgili bilgiler sunar. Bu
  	bilgilerin içeriğinde kanalın founderı, kayıt zamanı,
  	son kullanıldığı zaman, açıklaması, ve varsa mod kilidi
  	bulunur. Eğer kanalın founderı olarak kendinizi
  	tanıtmışsanız ve ALL parametresini belirtmişseniz
  	giriş mesajı ve successor hakkındada bilgi alabilirsiniz.
  
  	Varsayilan olarak, ALL seçenegini founderlar kullanabilir.
  
  
 • LIST
  	Kullanımı: LIST model
  
  	Belirtilen modelle uyuşan tüm kayıtlı kanalları listeler.
  	(PRIVATE özelliği aktif olan kanallar listelenmez.)
  
  
 • OP
  	Kullanımı: OP [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicki kanalda oplar. Eğer nick belirtilmemişse,
  	kendinizi oplarsınız. Eğer kanal ve nick belirtilmemişse,
  	bulunduğunuz tüm kanalda sizi oplar, tabi eğer op accessiniz
  	ve bu komutu kullanmaya yetkiniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar ile access seviyesi 5 ve üzeri
  	olanlar kullanabilir.
  
  
 • DEOP
  	Kullanımı: DEOP [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicki kanalda deoplar. Eğer nick belirtilmemişse,
  	kendinizi deoplarsınız. Eğer nick ve kanal belirtilmemişse,
  	bulunduğunuz tüm kanallarda sizi deoplar, tabi eğer bu komutu
  	kullanmaya yetkiniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar veya access seviyesi 5 ve üzeri
  	olanlar kullanabilir.
  
  
 • VOICE
  	Kullanımı: VOICE [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicke kanalda voice verir. Eğer nick belirtilmemişse,
  	size voice verir. Eğer kanal ve nick belirtilmemişse, size
  	bulunduğunuz tüm kanallarda voice verir, tabi eğer accessiniz ve
  	bu komutu kullanmaya izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar ile access seviyesi 5 ve üzeri olanlar
  	kullanabilir, veya VOP lar ile access seviyesi 3 ve yukarı olanlar
  	kendilerine voice vermek için kullanabilirler.
  
  
 • DEVOICE
  	Kullanımı: DEVOICE [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicki kanalda devoice eder. Eğer nick belirtilmemişse,
  	sizi devoice eder. Eğer kanal ve nick belirtilmemişse sizi,
  	bulunduğunuz tüm kanallarda devoice eder, tabi eğer accessiniz
  	ve bu komutu kullanmaya izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar, access seviyesi 5 ve üzeri olanlar
  	kullanabilir, veya VOP lar ile access seviyesi 3 ve üzeri olanlar
  	kendilerini devoice etmek için kullanabilirler.
  
  
 • HALFOP
  	Kullanımı: HALFOP [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicki kanalda halfop(yarımop) yapar. Eğer nick
  	belirtilmemişse, sizi halfop yapar. Eğer nick ve kanal
  	belirtilmemişse, sizi bulunduğunuz tüm kanallarda halfop yapar,
  	tabi eğer bu komutu kullanmaya izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar ile access seviyesi 5 ve üzeri
  	olanlar kullanabilir, veya HOP lar ile access seviyesi 4 ve
  	üzeri olanlar kendilerini halfop yapmak için kullanabilir.
  
  
 • DEHALFOP
  	Kullanımı: DEHALFOP [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nickin halfopunu(yarımop) alır. Eğer nick
  	belirtilmemişse, sizin halfopunuz alır. Eğer kanal ve nick
  	belirtilmemişse, bulunduğunuz tüm kanallardan halfopunuzu
  	alır, tabi eğer bu komutu kullanmaya izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar veya 5 ve üzeri access seviyesi
  	olanlar kullanabilir, ayrica HOP lar veya access seviyesi
  	4 ve üzeri olanlar kendi halfoplarını alabilirler.
  
  
 • PROTECT
  	Kullanımı: PROTECT [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nicki kanalda korur. Eğer nick belirtilmezse,
  	sizi korur. Eğer nick ve kanal belirtilmezse sizi bulunduğunuz
  	tüm kanallarda koruyacaktır, tabi eğer bu komutu kullanmaya
  	izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, founder kullanabilir, veya SOP lar ile access
  	seviyesi 10 ve üzeri olanlar kendilerinde kullanabilirler.
  
  
 • DEPROTECT
  	Kullanımı: DEPROTECT [#kanaladı [nick]]
  
  	Belirtilen nickin korumasını kaldırır. Eğer nick belirtilmemişse,
  	sizin korumanızı kaldırır. Eğer kanal ve nick belirtilmezse,
  	sizin bulunduğunuz tüm kanallardaki korumalarınız kaldırır,
  	tabi eğer bu komutu kullanmaya izniniz varsa.
  
  	Varsayılan olarak, founder kullanabilir, veya SOP lar ile
  	access seviyesi 10 ve üzeri olanlar kendilerinde kullanabilir.
  
  
 • OWNER
  	Kullanımı: OWNER [#kanaladi]
  
  	Belirtilen kanalda owner statüsü verilir. Eger kanal
  	belirtilmemisse bulundugunuz tüm kanallarda size owner
  	statüsü verilir. Tabi bu yetkinizin olup olmamasina
  	baglidir.
  
  	Belirtilen kanal founderlarinin kullanma yetkisi vardir.
  
  
 • DEOWNER
  	Kullanımı: DEOWNER [#kanaladi]
  
  	Belirtilen kanaldaki owner statünüzü kaldirir. Eger
  	kanal belirtilmezse bulundugunuz tüm kanallardaki owner
  	statünüzü kaldirir. Tabi bu yetkinizin olup olmamasina
  	baglidir.
  
  	Belirtilen kanal founderlarinin kullanma yetkisi vardir.
  
  
 • INVITE
  	Kullanımı: INVITE kanaladı
  
  	ChanServ'e sizi belirtilen kanala davet etmesini söyler.
  
  	Varsayılan olarak AOP lar ile access seviyesi 5 veya
  	üzeri olanlar kullanabilir.
  
  
 • UNBAN
  	Kullanımı: UNBAN kanaladı
  
  	ChanServ'e sizin kanala girmenizi engelleyen tüm banları kaldırmasını
  	söyler.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar ile 5 ve üzeri access seviyesi olanlar
  	kullanabilir.
  
  
 • KICK
  	Kullanımı: KICK [#kanaladı [nick [sebep]]]
  
  	Belirtilen nicki kanaldan atar. Eğer nick belirtilmemişse
  	sizi atar. Eğer kanal ve nick belirtilmemişse, sizi
  	bulunduğunuz tüm kanallardan atar.
  
  	Varsayılan olarak, AOP lar ile access seviyesi 5 ve üzeri
  	olanlar bu komutu kullanabilir.
  
  
 • BAN
  	Kullanımı: BAN [#kanaladi [nick [sebep]]]
  
  	Belirtilen nicki kanaldan banlar. Eger nick belirtilmezse
  	sizi banlar. Eger nick ve kanal belirtilmezse sizi bulundugunuz
  	tüm kanallardan banlar.
  
  	Varsayilan olarak, AOP larin veya 5. seviyeden access i olanlarin
  	ve üstünün kullanma yetkisi vardir.
  
  
 • TOPIC
  	Kullanımı: TOPIC kanaladi [konu]
  
  	ChanServ belirtilen kanala belirtilen konuyu yazar.Eger
  	topic belirtilmemisse, bos bir konu yazilir. Bu
  	komut SET TOPICLOCK aktif oldugu zaman kullanislidir.
  	Daha fazla bilgi için /msg ChanServ HELP SET TOPICLOCK
  	yazin.
  
  	Varsayilan olarak, founderin kullanma yetkisi vardir.
  
  
 • CLEAR
  	Kullanımı: CLEAR kanaladı neyi
  
  	ChanServ'e belirtilen ayarı kaldırmasını söyler. neyi
  	şunlardan biri olmalıdır:
  
  	   MODES  Kanal modlarını temizler. (ör. i,k,l,m,n,p,s,t
  	          modlarını temizler).
  	   BANS   Kanaldaki tüm banları kaldırır.
  	   EXCEPTS Clears all excepts on the channel.
  	   INVITES Clears all invites on the channel.
  	   OPS   Kanal opu statüsünde olanların (mode +o)
  	         oplarını alır.
  	   HOPS   Removes channel-halfoperator status (mode +h) from
  	         all channel halfoperators, if supported.
  	   VOICES  Voice statüsünde olanların (mode +v) voice larını
  	         alır.
  	   USERS  Tüm kullanıcıları kanaldan atar.
  
  	Varsayılan olarak, founder tarafindan kullanilabilir.
  
  
 • GETKEY
  	Kullanımı: GETKEY kanaladı
  
  	Belirtilen kanalın anahtarını söyler. Bu komut botlar
  	veya scriptler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
  	ve çıktısı şu şekildedir:
  
  	KEY 
  
  	Eğer bir anahtar yoksa anahtar kısmında "NO KEY" olacaktır.
  
  
 • SENDPASS
  	Kullanımı: SENDPASS kanaladı
  
  	Kanalın şifresini founderın nick kayıtlarında belirtilen
  	e-mail adresine gönderir. Bu komut kanal şifresini
  	unutanların çok işine yarayacaktır.
  
  	Bazı networklerde IRC operatörlerinin Kullanımıyla
  	sınırlandırılmış olabilir.
  
  	Bu komut şifreleme(encryption) aktifken devre dışıdır.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  
  	Servis adminleri kanalın kaydını şifreyle tanıtmadan silebilir,
  	ve access, Akick ve seviye ayarlarını görüntüleyebilirler.
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Kullanımı: LOGOUT kanaladı [nick]
  
  	Bu komut belirtilen nickin artık belirtilen kanalda
  	tanımlanmamasını sağlar.
  
  	Eğer kanal founderı iseniz, istediğiniz kişide, değilseniz
  	sadece kendinizde bu komutu kullanabilirsiniz.
  
  	Eğer Servis admini iseniz, kanal founderı olmanıza gerek
  	olmadan istediğiniz kişide bu komutu kullanabilirsiniz.
  	Hatta nick parametresini boş bırakarak o kanalda kendini
  	kanala tanıtmış herkesi tanımlanmamış yapabilirsiniz.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Kullanımı: DROP kanaladı
  
  	Belirtilen kanalın kaydını siler. Sadece Servis adminleri
  	kanalı tanıtmadan kaydını silebilirler.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Servis adminleri NOEXPIRE özelliğini ayarlayarak istedikleri
  	kanalın zaman aşımına uğramasını engelleyebilirler.
  	Ek olarak, Servis adminleri şifreyle kanalı tanıtmaya gerek
  	olmadan bir kanalın tüm özelliklerini ayarlayabilirler.
  
  
 • SERVADMIN SET NOEXPIRE
  	Kullanımı: SET kanaladı NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Belirtilen kanalın zaman asimina uğrayıp uğramayacağını
  	belirler. Bunu ON olarak ayarlamak kanalın zaman aşımına
  	uğramasını engelleyecektir.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Servis adminleri herhangi bir kanal için ALL parametresini
  	kullanabilirler.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Kullanımı: LIST model [FORBIDDEN] [NOEXPIRE]
  
  	Belirtilen modelle uyuşan tüm kayıtlı kanalları listeler.
  	PRIVATE özelliği ayarlı kanallar sadece Servis adminleri
  	tarafından görüntülenir. NOEXPIRE özelliği olan kanalların
  	yanında Servis adminleri için ! işareti bulunur.
  
  	Eğer FORBIDDEN veya NOEXPIRE özellikleri belirtilmişse,
  	sadece yasaklı(FORBIDDEN) yada zaman aşımına(NOEXPIRE)
  	uğramayacak kanallar listelenir. Eğer her iki özellikte
  	belirtilmişse, her iki tip kanalda listelenir. Bu komutlar
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Kullanımı: GETPASS kanaladı
  
  	Belirtilen kanalın şifresini söyler. Unutmayınki bu
  	komut ne zaman kullanılsa, Komutu kullananın ve komutta
  	kullanılan kanalın adı kaydedilir ve WALLOPS/GLOBOPS olarak
  	gönderilir.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Kullanımı: FORBID kanaladı [sebep]
  
  	Belirtilen kanalın birisi tarafından kayıt edilmesini veya
  	kullanılmasını önler. Kanal droplanarak iptal edilir.
  
  	Bazı networklerde sebep gereklidir.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SERVADMIN SUSPEND
  	Kullanımı: SUSPEND channel [reason]
  
  	Kanalın kullanımını yasaklar.
  	Kanalı tekrar açmak icin UNSUSPEND kullanıldıgında
  	kanal bilgi ve ayarlarını tekrar kullanıma acar.
  
  	Bir cok sunucuda ihtiyac duyulan bir uygulamadır.
  
  	Services admins Kullanımı ile sınırlınır.
  
  
 • SERVADMIN UNSUSPEND
  	Kullanımı: UNSUSPEND channel
  
  	Kanalı kullanıma açar. Tüm bilgi ve ayarları
  	yasaklanmadan önceki hali ile kullanıma sunar.
  
  	Services admins Kullanımı ile sınırlınır.
  
  
 • SERVADMIN STATUS
  	Kullanımı: STATUS kanaladı nick
  
  	Belirtilen nickin belirtilen kanaldaki access seviyesini
  	söyler. Cevabın formatı şu şekildedir:
  
  	  STATUS kanaladı nick access-seviyesi
  
  	Eğer bir hata olursa, cevabun formatı şöyle olur:
  
  	  STATUS ERROR hata-mesajı
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.