Anope 1.8.9.3131 - MemoServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • SEND
  	Kullanımı: SEND {nick | kanaladı} mesaj
  
  	Belirtilen nicke veya kanala yazılan mesajı gönderir.
  	Nicke gönderirken, gönderilen kişi yeni mesajı olduğuna dair
  	bir not alır. Mesaj gönderilen nick/kanal kayıtlı olmalıdır.
  
  
 • SENDALL
  	Kullanımı: SENDALL mesaj
  
  	Tüm kayıtlı kullanıcılara mesaj yollamanızı saglar.
  
  
  
 • CANCEL
  	Kullanımı: CANCEL {nick | kanaladı}
  
  	Belirtilen kanala yada nicke gönderilen son mesajı iptal eder,
  	tabi eğer o mesaj siz komutu kullandığınız sırada okunmamışsa.
  
  
 • CHECK
  	Kullanımı: CHECK nick
  
  	Yollanan rumuzun son mesajı okudugunu veya okumadıgını gosterir
  	Not: Sadece rumuzlarda kullanılır, kanal mesajlarında geçerli degildir.
  
  
  
 • LIST
  	Kullanımı: LIST [kanaladı] [liste | NEW]
  
  	Mevcut mesajlarınızı listeler. NEW parametresi sadece yeni
  	okunmamış mesajları listeler. Okunmamış mesajlar mesaj
  	numarasının solunda "*" ile işaretlidir. Aşağıdaki örnekte
  	olduğu gibi belirli numaralarıda listeleyebilirsiniz:
  
  	  LIST 2-5,7-9
  	   2'den 5'e ve 7'den 9'a kadar olan mesajları listeler.
  
  
 • READ
  	Kullanımı: READ [kanaladı] {num | liste | LAST | NEW}
  
  	Belirtilen mesajları okumanızı sağlar. Eğer LAST belirtilmişse
  	en son gelen mesajınızı okursunuz. Eğer NEW belirtilmişse tüm
  	yeni mesajlarını okursunuz. Eğer bir numara belirtirseniz (num)
  	o numaraya ait mesajı okursunuz. Aşağıdaki örnekteki gibi belirli
  	numaralarıda okuyabilirsiniz:
  
  	  READ 2-5,7-9
  	   2'den 5'e ve 7'den 9'a kadar olan mesajları gösterir.
  
  
 • RSEND
  	Kullanımı: RSEND {nick | channel} memo-text
  
  	Bir nick veya kanal mesaj yollayabilirsiniz
  	memo-text. Bir rumuza yolladıgınız zaman
  	Kişi yeni mesaj aldıgına dair uyarılır. Yollanan hedef
  	kayıtlı bir rumuz veya kanal olmalıdır.
  	Mesaj okundugu zaman yollayan kişiye, okuyan kişilerin okuduguna dair
  	bir uyari bilgisi iletilir.
  	Bir baska deyiş ile iadeli taahhutlu mektup gibidir.:)
  
  
  
 • DEL
  	Kullanımı: DEL [kanaladı] {num | liste | LAST | ALL}
  
  	Belirtilen mesajları siler. Aşağıdaki örnekteki gibi birden
  	fazla mesajıda silebilirsiniz.
  
  	If LAST is given, the last memo will be deleted.
  	Eğer ALL parametresi belirtilmişse, tüm mesajlarınız silinir.
  
  	Örnekler:
  
  	  DEL 1
  	   İlk gelen mesajınızı siler.
  
  	  DEL 2-5,7-9
  	   2'den 5'e ve 7'den 9'a kadar olan mesajları siler.
  
  
 • SET
  	Kullanımı: SET özellik parametre
  
  	Çeşitli mesaj ayarlarını yapar. özellik aşağıdakilerden
  	biri olabilir:
  
  	  NOTIFY   Yeni mesajlarda ne zaman uyarılacağınızı
  	          belirler (sadece nickler içindir)
  	  LIMIT    Alabileceğiniz maksimum mesaj sayısını
  	          belirler
  
  	Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi için,
  	/msg MemoServ HELP SET özellik yazın.
  
  
 • SET NOTIFY
  	Kullanımı: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}
  
  	Yeni mesajlarda ne zaman uyarılacağınızı belirler:
  
  	  ON   Yeni mesajlar için bağlandığınızda, away den
  	        dönüşte ve size gönderildikleri anda
  	        uyarılırsınız.
  	  LOGON  Yeni mesajlar için bağlandığınızda ve away den
  	        dönüşte uyarılırsınız.
  	  NEW   Yeni mesajlar için sadece size gönderildikleri
  	        anda uyarılırsınız.
  	  MAIL  You will be notified of memos by email aswell as
  	        any other settings you have.
  	  NOMAIL You will not be notified of memos by email.
  	  OFF   Yeni mesajlar için herhangi bir uyarı almazsınız.
  
  	ON parametresi LOGON ve NEW 'in kombinasyonudur
  
  
 • SET LIMIT
  	Kullanımı: SET LIMIT [kanaladı] limit
  
  	Sizin alabileceğiniz (yada belirtilen kanalın) maksimum mesaj
  	sayısını belirler. Eğer bunu 0 yaparsanız kimse size mesaj
  	gönderemeyecektir. Ayrıca bu limiti %d den fazla yapamazsınız.
  
  
 • INFO
  	Kullanımı: INFO [kanaladı]
  
  	Sahip olduğunuz mesaj sayısı, kaç tanesinin okunmadığı, ve
  	alabileceğiniz maksimum mesaj sayısı gibi bilgiler verir.
  	Eğer kanaladı parametresi belirtilirse aynı bilgiyi o kanal
  	için gösterir.
  
  
 • STAFF
  	Kullanımı: STAFF memo-text
  
  	Tüm servis görevlilerine memaj yollamanızı saglar.
  	Note: If you have opers on both the oper list and the
  	admin list they will recive the memo twice. The same
  	applies for oper's on the Root list as well as other
  	lists.
  
  
  
 • SERVADMIN SET LIMIT
  	Kullanımı: SET LIMIT [kullanıcı | kanaladı] {limit | NONE} [HARD]
  
  	Bir kullanıcıcn yada kanalın alabileceği maksimum mesaj
  	sayısını belirler. Bunu 0 yapmak kullanıcının mesaj almasını
  	engeller; NONE yapmaksa kullanıcının istediği kadar mesaj
  	alıp saklamasını sağlar. Eğer kanal veya nick belirtilmezse,
  	kendi limitinizi ayarlarsınız.
  
  	HARD parametresini eklemek kullanıcının bu limiti değiştirmesini
  	engeller. Bunu eklememekde, kullanıcının limiti değiştirmesine izin
  	verir. (Bir önceki limit ayarında HARD kullanılmış olsa bile).
  
  	SET LIMIT komutunun Kullanımı Servis adminleriyle sınırlıdır.
  	Diğer kullanıcılar limitlerini kaldıramaz, %d üzeri bir limit
  	belirleyemez, ve hard limitini ayarlayamaz. Sadece gerekli
  	ayrıcalıkları varsa bir kanalın mesaj limitini ve kendi mesaj
  	limitlerini ayarlayabilirler.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  	Kullanımı: INFO [nick | kanaladı]
  
  	Parametre kullanılmazsa, sahip olduğunuz mesajları, kaç
  	tanesinin okunmamış olduğunu, ve toplam kaç tane mesaj
  	alabileceğiniz hakkında bilgiler verir.
  
  	Kanaladı parametresiyle, aynı bilgiyi belirtilen kanal
  	için verir.
  
  	Nick parametresiyle, aynı bilgiyi belirtilen nick için
  	verir. Kullanımı Servis adminleriyle sınırlıdır.