Anope 1.8.9.3131 - OperServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	OperServ komutlar:
  
  
 • GLOBAL
  	Kullanımı: GLOBAL mesaj
  
  	IRCopların networkteki tüm kullanıcılara mesaj yollamasını
  	sağlar. Mesajlar OperServ nickinden gönderilir.
  
  
 • STATS
  	Kullanımı: STATS [AKILL | ALL | RESET]
  
  	Hiçbir parametre yokken, mevcut kullanıcı sayısını ve online
  	olan IRCopları(Servisler hariç), Servisler başlatıldığından
  	beri bağlı olan en fazla kullanıcı sayısını, ve servislerin
  	çalışma süresini gösterir.
  
  	AKILL parametresiyle, mevcut AKILL listesini ve o anki
  	varsayılan zaman aşımı süresini gösterir.
  
  	ALL parametresi sadece Servis adminleri tarafından
  	kullanılabilir, ve servislerin kullandığı hafıza(memory)
  	hakkında bilgi verir. Büyük networklerde bu komutun kullanılması
  	servisleri kısa bir süre dondurabilir, bu yüzden tekrar kullanmaya
  	kalkmayın!
  
  	RESET parametresi önceki maksimum kullanıcı sayısını o anda
  	networkte bulunan kullanıcı sayısıyla değiştirir.
  
  	UPTIME komutu STATS komutunun alternatifi olarak kullanılabilir.
  
  
 • OPER
  	Kullanımı: OPER ADD nick
  	      OPER DEL {nick | kayıt-num | liste}
  	      OPER LIST [mask | liste]
  	      OPER CLEAR
  
  	Servis Root Servis operatörleri listesine belirtilen
  	nicki ekleyip çıkarmasını sağlar. Nicki Servis operatörleri
  	listesinde olan ve kendini OperServ ile tanıtmış olan kullanıcılar
  	Servis operatörleri komutlarını kullanabilir.
  
  	OPER ADD komutu belirtilen nicki servis operatörleri listesine
  	ekler.
  
  	OPER DEL komutu belirtilen nicki servis operatörleri listesinden
  	siler. Eğer bir kayıt numarası listesi verilmişse, bu kayıtlar
  	silinir. (Aşağıdaki LIST ile ilgili örneği inceleyin.)
  
  	OPER LIST komutu servis operatörleri listesini görüntüler.
  	Eğer yıldızlı(wildcard) bir mask belirtilirse, sadece o maskla
  	uyuşan kayıtlar listelenir. Eğerbir kayıt numarası listesi
  	belirtilirse, sadece o kayıtlar gösterilir; Örneğin:
  
  	  OPER LIST 2-5,7-9
  	   Servis operatörlerinden kaydı 2 den 5 e ve 7 den 9 a
  	   kadar olanlar listelenir.
  
  	OPER CLEAR komutu servis operatörleri listesindeki tüm kayıtları
  	siler.
  
  	Herhangi bir IRC operatörü OPER LIST komutunu kullanabilir.
  
  
 • ADMIN
  	Kullanımı: ADMIN ADD nick
  	      ADMIN DEL {nick | kayıt-num | liste}
  	      ADMIN LIST [mask | liste]
  	      ADMIN CLEAR
  
  	Servis root unun Servis adminleri listesine
  	belirtilen nicki ekleyip çıkarmasını sağlar. Nicki Servis
  	adminleri listesinde olan ve kendini OperServ ile tanıtmış olan
  	kullanıcı Servis adminlerini komutlarını kullanabilir.
  
  	ADMIN ADD komutu servis adminleri listesine belirtilen nicki
  	ekler.
  
  	ADMIN DEL komutu belirtilen nicki servis adminleri listesinden
  	siler. Eğer kayıt numaraları listesi verilmişse, bu kayıtlar
  	silinir. (Aşağıdaki LIST örneğini inceleyin.)
  
  	ADMIN LIST komutu servis adminleri listesini görüntüler.
  	Eğer yıldızlı(wildcard) bir mask belirtilmişse, sadece bu
  	maskla uyuşan kayıtlar görüntülenir. Eğer bir kayıt numarası
  	listesi belirtilmişse, sadece o kayıtlar gösterilir; Örneğin:
  
  	  ADMIN LIST 2-5,7-9
  	   Servis adminleri kayıtlarından 2 den 5 e ve 7 den 9 a
  	   kadar olanlar listelenir.
  
  	ADMIN CLEAR komutu tüm servis adminlerinin kayıtlarını siler.
  
  	Herhangi bir IRC operatörü ADMIN LIST komutunu kullanabilir.
  	Diğer tüm ADMIN komutlarını Servis rootları kullanabilir.
  
  
 • IGNORE
  	Kullanımı: IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [time] [nick | mask]
  
  	Servis adminler tarafından kullanılır.
  	Belirli bir süre veya servisler yeniden başlatılana kadar kişinin servisler tarafından
  	engellenmesini sağlar. Varsayılan zaman degeri saniyedir.
  	Eğer farklı zaman bicimleri istenir ise: saniye icin s,dakika icin m,
  	saat icin h ve gün icin d kullanılabilir.
  	Birleşik kombinasyonlar desteklenmez.
  	Kişiyi servislerden tamamen engellemek icin, 0 girdisi belirtilmelidir.
  	Eger mask kullanılacak ise, user@host
  	veya nick!user@host,.
  	kullanılmalıdır.
  
  	Engelleme IRC Operatorleri tarafından kullanılamaz.
  
  
 • MODE
  	Kullanımı: MODE kanaladı modlar
  
  	Servis operatörlerinin herhangi bir kanalın modlarını
  	ayarlamasını sağlar. Parametreler standart /MODE komutununkiyle
  	aynıdır.
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • UMODE
  	Kullanımı: UMODE user modes
  
  	Super Admins kullanımına acık olmakla beraber.
  	standart /MODE komutu gerine kullanılan komuttur.
  	Secilen kişinin modlarını degiştirmek icin kullanılır.
  
  
 • OLINE
  	Kullanımı: OLINE user flags
  
  	Super Admins kullanımına acıktır kişiye Oper yetkisi verir.
  	Seçilen parametreler "+" veya "-" şeklinde belirtilmelidir.
  	tüm modları snomaskları kaldırmak icin "-" kullanılabilir.
  
  
 • CLEARMODES
  	Kullanımı: CLEARMODES kanaladı [ALL]
  
  	Bir kanaldaki tüm modları (i,k,l,m,n,p,s,t) ve banları
  	temizler. Eğer ALL parametresi belirtilmişse, tüm
  	opları (+o) ve voiceları (+v) temizler.
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • KICK
  	Kullanımı: KICK kanaladı kullanıcı sebep
  
  	IRCopların herhangi bir kullanıcıyı kanaldan atmalarını
  	sağlar. Parametreler standart /KICK komutununkiyle aynıdır.
  	Kick mesajında komutu kullanan IRCop un nickide belirtilir.
  	Örneğin:
  
  	*** SpamMan has been kicked off channel #my_channel by OperServ (MJJ (Flood))
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • AKILL
  	Kullanımı: AKILL ADD [+zamanaşımı] mask sebep
  	      AKILL DEL {mask | kayıt-no | liste}
  	      AKILL LIST [mask | liste]
  	      AKILL VIEW [mask | liste]
  	      AKILL CLEAR
  
  	Servis operatörlerinin AKILL listesini işletmesini sağlar.
  	Eğer AKILL listesineki mask la uyuşan bir kullanıcı
  	bağlanmaya çalışırsa, Servisler o kullanıcıyı KILL ler ve,
  	destekleyen server tiplerinde, tüm serverların o maska K-line
  	koymasını sağlar.
  
  	AKILL ADD belirtilen user@host maskını AKILL listesine
  	belirtilen sebeple(mutlaka belirtilmelidir) birlikte
  	ekler. AKILL DEL belirtilen maskı eğer listedeyse AKILL
  	listesinden çıkarır. AKILL LIST mevcut tüm AKILL leri
  	gösterir; eğer opsiyonel olarak mask belirtilmişse, AKILL
  	listesi belirtilen maskla uyuşanlarla sınırlandırılır.
  
  	AKILL VIEW, AKILL LIST in daha açıklayıcı versiyonudur,
  	ve AKILL i ekleyeni, eklenme tarihini, ne zaman sona ereceğini,
  	user@host maskıyla ve sebeple birlikte gösterir.
  
  	Opsiyonel olarak, zaman aşımı süresi AKILL ADD komutuyla
  	birlikte belirtilebilir. Zaman aşımı süresi user@host maskından
  	önce gelir, ve bir tamsayı olarak şunlardan birinden önce gelir,
  	d (gün), h (saat), veya m (dakika). 1h30m gibi kombinasyonlar
  	kullanılamaz. Eğer birim belirleyici belirtilmemişse varsayılan
  	olarak gün kullanılır (yani +30 un anlamı 30 gündür). Zaman
  	aşımına uğramayacak bir AKILL eklemek için +0 kullanın. Eğer
  	eklenecek mask + ile başlarsa zaman aşımı süresi belirtilmelidir.
  	Mevcut varsayılan AKILL zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla
  	bulunabilir.
  
  	AKILL CLEAR AKILL listesindeki tüm kayıtları siler.
  
  	sebep sadece IRC operatörleri tarafından kullanılmak içindir,
  	ve kullanıcıların KILL mesajlarında gözükmez.
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SGLINE
  	Kullanımı: SGLINE ADD [+zamanaşımı] mask:sebep
  	     SGLINE DEL {mask | kayıt-no | liste}
  	      SGLINE LIST [mask | liste]
  	      SGLINE VIEW [mask | liste]
  	      SGLINE CLEAR
  
  	Servis operatörlerinin SGLINE listesi oluşturmalarını sağlar.
  	Eğer SGLINE listesindeki bir kullanıcı gerçek ismi(realname)
  	servera bağlanmaya çalışan bir kullanıcınınkiyle uyuşuyorsa
  	o kullanıcının servera bağlanması engellenir.
  
  	SGLINE ADD komutu belirtilen realname(gerçek isim) mask ını
  	SGLINE listesine bir sebeple(belirtilmesi zorunludur)
  	birlikte ekler.
  	zamanaşımı zaman belirleyici olarak tanımlanır ve şunlar birini
  	takip etmelidir: d (gün), h (saat), veya m (dakika). 1h30m
  	şeklindeki kombinasyonlar kullanılamaz. Eğer zaman tanımlayıcı öğe
  	konulmazsa varsayılan olarak gün kabul edilir (yani +30 un manası
  	30 gündür). Zaman aşımına uğramayacak bir SGLINE eklemek için +0
  	kullanın. Eklenecek realname mask ı + ile başlıyorsa, o zaman
  	zaman aşımı süresi varsayılanla aynı olsa bile belirtilmelidir.
  	Mevcut SGLINE varsayılan zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla
  	bulunabilir.
  	Not: realname maskı boşluk içerebileceğinden bunla sebep arasında iki
  	nokta üstüste(:) kullanılmalıdır.
  
  	SGLINE DEL komutu belirtilen maskı(eğer listede mevcutsa) SGLINE
  	listesinden siler. eğer bir kayıt numaraları listesi belirtilmişse
  	o kayıtlar silinir. (Aşağıdaki LIST için verilmiş örneği inceleyin.)
  
  	SGLINE LIST komutu SGLINE listesini görüntüler. Eğer bir yıldızlı
  	mask verilmişse, sadece o maskla uyuşan kayıtları içeren bir liste
  	görüntülenir. Eğer bir kayıt numaraları listesi belirtilmişse,
  	sadece o kayıtlar görüntülenir; örneğin:
  
  	  SGLINE LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e 7 den 9 a kadar olan SGLINE kayıtlarını listeler.
  
  	SGLINE VIEW komutu SGLINE LIST komutunun daha açıklayıcı bilgi
  	veren şeklidir, ve SGLINE ı kimin eklediğini, eklendiği tarihi, ve
  	ne zaman sona ereceğini realname ve sebeple birlikte gösterir.
  
  	SGLINE CLEAR komutu SGLINE listesindeki tüm kayıtları siler.
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SQLINE
  	Kullanimi: SQLINE ADD [+zamanasimi] mask sebep
  	      SQLINE DEL {mask | kayit-no | liste}
  	      SQLINE LIST [mask | liste]
  	      SQLINE VIEW [mask | liste]
  	      SQLINE CLEAR
  
  	Servis adminlerinin SQLINE listesini yönetmelerini saglar.
  	Eger SQLINE listesindeki masklardan biriyle uyusan bir nick
  	servera baglanmaya çalisirsa, servisler buna izin vermezler.
  
  	eger maskin ilk karakteri # ise servisler onla uyusan
  	kanallarin kullanilmasina izin vermezler. (destekleyen IRCd
  	yazilimlarinda geçerlidir).
  
  	SQLINE ADD belirtilen maski belirtilen sebeple (mutlaka
  	belirtilmelidir) birlikte SQLINE listesine ekler. zaman asimi
  	ardinda d (gün), h (saat), veya m (dakika) olan bir sayi
  	olmalidir.. 1h30m seklindeki kombinasyonlar geçersizdir.
  	eger son ekleme harfi belirtilmemisse, varsayilan olarak gün
  	kullanilir. (yani +30 30 gün demektir). Zaman asimina ugramasini
  	istemediginiz bir SQLINE eklemek için +0 kullanin.
  	Egegr eklenecek maskin basinda + varsa, zaman asimi süresi
  	belirtilmelidir, aksi halde zaman asimi süresi varsayilanla ayni
  	olacaktir. Mevcut SQLINE varsayilan zaman asimi süresi STATS AKILL
  	komutuyla bulunabilir.
  
  	SQLINE DEL komutu belirtilen maski SQLINE listesinden siler.
  	Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse, o kayitlari siler.
  	(Asagidaki örnegi inceleyin.)
  
  	SQLINE LIST komutu SQLINE listesini gösterir. Egegr bir mask
  	belirtilmisse, maskla uyusan kayitlar gösterilir. Egegr kayit
  	numaralari listesi belirtilmisse, o numaralara karsilik olan
  	kayitlar gösterilir; örnegin:
  
  	  SQLINE LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan SQLINE kayitlari
  	   gösterilir.
  
  	SQLINE VIEW komutu SQLINE LIST komutunun daha gelismisidir,
  	ve SQLINE kaydini ekleyeni, eklendigi tarihi, süresinin ne zaman
  	bitecegini, mask ve sebeple beraber gösterir.
  
  	SQLINE CLEAR SQLINE listesindeki tüm kayitlari temizler.
  
  	Servis operatörlerinin kullanimiyla sinirlidir.
  
  
 • SZLINE
  	Kullanımı: SZLINE ADD [+zamanaşımı] mask sebep
  	      SZLINE DEL {mask | kayıt-no | liste}
  	      SZLINE LIST [mask | liste]
  	      SZLINE VIEW [mask | liste]
  	      SZLINE CLEAR
  
  	Servis operatörlerinin SZLINE listesi oluşturmalarını sağlar.
  	Eğer SZLINE listesindeki bir IP numarasıyla uyuşan bir kişi
  	servera bağlanmaya çalışırsa buna izin verilmez. (ve bu IP
  	numarası PTR RR olsada olmasada gerçekleştirilir).
  
  	SZLINE ADD komutu belirtilen IP maskını SZLINE listesine
  	belirtilen bir sebeple(ki mutlaka belirtilmelidir) birlikte
  	ekler. zamanaşımı zaman belirleyici olarak tanımlanır ve
  	şunlardan birini takip etmelidir: d (gün), h (saat), veya
  	m (dakika). 1h30m şeklindeki kombinasyonlar kullanılamaz.
  	Eğer zaman tanımlayıcı öğe belirtilmemişse, varsayılan olarak
  	gün kullanılır (yani +30 30 gün demektir). Zaman aşımına
  	uğramayacak bir SZLINE eklemek için +0 kullanın. Eğer
  	eklenecek realname maskı + ile başlıyorsa, zaman aşımı süresi
  	varsayılanla aynı olsa bile belirtilmelidir. Mevcut SZLINE
  	varsayılan zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla öğrenilebilir.
  
  	SZLINE DEL komutu belirtilen maskı eğer mevcutsa SZLINE
  	listesinden siler. Eğer kayıt numaraları listesi belirtilmişse,
  	bu kayıtlar silinir. (LIST için verilmiş aşağıdaki örneği inceleyin.)
  
  	SZLINE LIST komutu SZLINE listesini görüntüler. Eğer yıldızlı bir
  	mask belirtilmişse, sadece o maskla uyuşan kayıtlar görüntülenir.
  	Eğer kayıt numaraları listesi belirtilmişse, sadece o kayıtlar
  	gösterilir; örneğin:
  
  	  SZLINE LIST 2-5,7-9
  	   2 den 5 e 7 den 9 a kadar olan kayıtları görüntüler.
  
  	SZLINE VIEW komutu SZLINE LIST komutunun daha geniş bilgi veren
  	bir şeklidir, ve SZLINE ı kimin eklediğini, eklendiği tarihi, ve ne
  	zaman sona ereceğini, IP maskı ve sebeple birlikte görüntüler.
  
  	SZLINE CLEAR komutu SZLINE listesindeki tüm kayıtları siler.
  
  	Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SET
  	Kullanımı: SET özellik ayar
  
  	Çeşitli global servis özelliklerini ayarlar. Özellikler
  	aşağıda tanımlanmıştır:
  	  READONLY  Read-only ve read-write modunu ayarlar
  	  LOGCHAN  Report log messages to a channel
  	  DEBUG   Debug modunu aktifleştirir yada kapatır
  	  NOEXPIRE  No expire modunu aktifleştirir yada kapatır
  	  SUPERADMIN Activate or deactivate super-admin mode
  	  SQL  	 Activate or deactivate sql mode
  	  IGNORE   Activate or deactivate ignore mode
  	  LIST    List the options
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SET READONLY
  	Kullanımı: SET READONLY {ON | OFF}
  
  	Read-only modunu açar yada kapatır. Read-only modunda,
  	normal kullanıcılar herhangi bir servis verisini değiştiremezler,
  	bunun içinde kanal ve nick access listeleri v.s. vardır.
  	Yeterli ayrıcalıkları olan IRCoplar servislerin AKILL listesini
  	değiştirebilir, nicklerin ve kanalların kaydını silebilir yada
  	yasaklayabilir, fakat değişiklikler servisler kapatılmadan yada
  	tekrar başlatılmadan önce read-only modu kapatılmazsa kaydedilmez.
  
  	-readonly komut satırı özelliğiyle aynıdır.
  
  
 • SET LOGCHAN
  	Kullanımı: SET LOGCHAN {ON | OFF}
  
  	Bu ayar servis kayıtlarnının bir kanala aktarılmasının baslatılması
  	icin kullanılır. Kayıtlar kayıt dosyasına işlenmesi istenilmis işlemlerdir. LogChannel
  	Servis ayar dosyasi servies.conf'ta tanımlanır. Bir tanımlama
  	Bulunmuyor ise bu özellik aktif edilemez.
  
  	Bu ozellik -logchan seklındede kullanılabilir.
  
  	Not: Bu Özellik kanal iyi korunmaz ise cok büyük bir güvenlik açıgı ortaya cıkartır,
  	kanalı yeterince iyi koruyamıyorsaniz aktif etmeyiniz. Unutmayın neredeyse tüm işlemler bu kanala yansitilacaktir.
  
  
 • SET DEBUG
  	Kullanımı: SET DEBUG {ON | OFF | num}
  
  	Debug modunu açar yada kapatır. Debug modunda, servislere
  	gönderilen ve alınan tüm veriler diğer bir kaç debug
  	mesajlarıyla beraber bir kayıt dosyasına yazılır. Eğer num
  	parametresi belirtilmişse, debug modu num a bağlı debug
  	seviye ayarı ile aktifleştirilir.
  
  	-debug komut satırı özelliğiyle aynıdır.
  
  
 • SET LIST
  	Kullanımı: SET LIST
  
  	Secilen OperServ parametresi ile ilgili yardim icin kullanılır
  
  
 • SET NOEXPIRE
  	Kullanımı: SET NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	No expire modunu açar yada kapatır. No expire modunda,
  	nickler, kanallar, akiller, ve exceptionlar mod kapanana
  	kadar zaman aşımına uğramazlar.
  
  	-noexpire komut satırı özelliğiyle aynıdır.
  
  
 • SET SQL
  	Kullanımı: SET SQL {ON | OFF}
  
  	Bu ayar Anope ile Sql sunucunuzun birbirine baglanmasını saglar,
  	Bu özellik Sql sunucunun servisler açıkken düşmesi sonucu
  	tekrar bağlantı kurulması icin kullanılır.
  
  
 • SET SUPERADMIN
  	Kullanımı: SET SUPERADMIN {ON | OFF}
  
  	Bu özellik ekstra yetkilendirme anlamına gelir
  	Süper admin olan kisi herşeyin "founder" (sahibi) konumuna gecer...
  
  	Bu önerilen bir özellik degildir, Eğer yinede ihtiyaç duyarsaniz
  	isteginizi gerceklestirdikten sonra uzun süre bağlı kalmadan cıkış yapmanizi öneririz.
  
  
 • NOOP
  	Kullanımı: NOOP SET server
  	      NOOP REVOKE server
  
  	NOOP SET komutu belirtilen serverdaki tüm O:line ları
  	siler ve tüm ircopları rehash komutunu kullanıp komutun
  	etkisini yok etmemeleri için killer.
  
  	NOOP REVOKE komutu belirtilen serverdaki tüm kaldırılmış
  	O:line ları yeniden oluşturur.
  
  	Not: server parametresinin doğruluğu servisler tarafından
  	kontrol edilmez.
  
  	Services adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • JUPE
  	Kullanımı: JUPE server [sebep]
  
  	Servislere bir serverın Jupiter yapılmasını söyler. -- Bu,
  	servislere bir sahte server bağlayarak, gerçek serverın o
  	isimden bağlanmasını engeller. JUPE modu standart SQUIT
  	kullanılarak kaldırılabilir. Eğer sebep belirtilmişse,
  	bu server bilgi satırına yazılır; belirtilmezse server bilgi
  	satırında "Jupitered by " yazısı yer alır, ve serverı
  	jupiter edenin nicki yazılır.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • RAW
  	Kullanımı: RAW yazı
  
  	Servislerin bağlı olduğu server a direk bir yazı gönderir.
  	Bu komutun kullanım alanları sınırlıdır, ve yanlış kullanılırsa
  	networkte çok büyük hasara yol açabilir. Tam olarak ne
  	yaptığınızı bilmiyorsanız BU KOMUTU KULLANMAYIN!
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • UPDATE
  	Kullanımı: UPDATE
  
  	Komutu gönderir gönderirmez servislerin tüm veri tabanı
  	dosyalarını güncellemelerini sağlar.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • RELOAD
  	Kullanımı: RELOAD
  
  	Servislerin conf dosyasını yeniden yüklemesine neden olur.
  	Unutmayınki bazı direktifler hala servislerin yeniden
  	başlatılmasını gerektirir. (Servislerin nickleri, session
  	limitinin aktifleştirilmesi, etc.)
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • QUIT
  	Kullanımı: QUIT
  
  	Servislerin birden kapanmasına neden olur; veritabanları
  	kaydedilmez. Bu komut veritabanlarının hafızadaki
  	kopyalarına zarar gelmesinden korkuluyorsa ve
  	yedeklenmemişlerse kullanılmamalıdır. Normal kapatmalar
  	için, SHUTDOWN komutunu kullanın.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • SHUTDOWN
  	Kulanımı: SHUTDOWN
  
  	Servislerin tüm veritabanlarını kaydederek kapanmasını sağlar.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • RESTART
  	Kullanımı: RESTART
  
  	Servislerin tüm veritabanlarını kaydederek yeniden
  	başlamasını sağlar.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • CHANLIST
  	Kullanımı: CHANLIST [{model | nick} [SECRET]]
  
  	Networkte o an kullanılan kanalları kayıtlı olsun olmasın
  	listeler.
  
  	Eğer model belirtilmişse, onla uyuşan kanalları listeler.
  	Eğer nickname belirtilmişse, o kullanıcının bulunduğu
  	kanalları listeler. Eğer SECRET belirtilmişse, sadece model
  	le uyuşan ve +s veya +p modunda olan kanallar listelenir.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • USERLIST
  	Kullanımı: USERLIST [{model | kanaladı} [INVISIBLE]]
  
  	Networkte o an bulunan tüm kullanıcıları kayıtlı olsun olmasın
  	listeler.
  
  	Eğer model belirtilmişse, onla uyuşan kullanıcıları listeler
  	(nick!user@host formatında olmalıdır). Eğer kanaladı
  	belirtilmişse, sadece o kanalda bulunan kullanıcıları listeler.
  	Eğer INVISIBLE belirtilmişse, sadece +i modundaki kullanıcılar
  	listelenir.
  
  	Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.
  
  
 • EXCEPTION
  	Kullanımı: EXCEPTION ADD [+zamanaşımı] mask limit sebep
  	      EXCEPTION DEL {mask | liste}
  	      EXCEPTION MOVE num pozisyon
  	      EXCEPTION LIST [mask | liste]
  	      EXCEPTION VIEW [mask | liste]
  
  	Servis adminlerinin, belirli oturum limiti olan hostların
  	listesini değiştirmesini sağlar. Shell server gibi bazı
  	makinaların varsayılandan daha fazla kullanıcıyı aynı anda
  	taşımasını sağlar. Eğer bir host session(oturum) limitine
  	ulaşmışsa o hosttan bağlanmaya çalışan tüm kullanıcılar
  	kill lenir. Kill lenmeden önce, OperServ'ün /NOTICE i ile
  	uyarılarak session limiti hakkında yardım verilir. Bu uyarının
  	içeriği ayar yapmayla ilgilidir.
  
  	EXCEPTION ADD exception(istisna) listesine belirtilen hostmaskı
  	ekler. nick!user@host ve user@host masklarının geçersiz
  	olduğunu unutmayın! Sadece box.host.dom ve *.host.dom gibi
  	gerçek hostmasklar kullanılabilinir, çünkü session limitleme
  	nickleri ve username leri hesaba almaz. limit sıfırdan büyük
  	yada eşit bir rakam olmalıdır. Bu o host un aynı anda kaç oturum
  	(session) kaldırabileceğini belirler. Sıfır değeri o host un
  	sınırsız oturum limiti olduğunu belirtir. Opsiyonel zamanaşımı
  	parametresinin formatı ile ilgili yardım için AKILL in
  	yardımına bakınız.
  	EXCEPTION DEL listesinden belirtilen mask ı çıkarır.
  	EXCEPTION MOVE exception numarasını(num) pozisyona (position)
  	çevirir. Aralarındaki exceptionların yeri aralığı doldurmak için
  	yukarı yada aşşağı değiştirilecektir.
  	EXCEPTION LIST ve EXCEPTION VIEW tüm mevcut exceptionları
  	gösterir; eğer opsiyonel olarak mask belirtilmişse, liste
  	bu masklarla uyuşan exceptionlarla sınırlandırılır. Aradaki fark
  	EXCEPTION VIEW daha gelismis bir komuttur ve exception ı ekleyenin
  	nickini, o exceptionın session limitini, sebebi, host maskı ve zaman
  	aşımı tarih ve zamanını gösterir.
  
  	Bağlanan kullanıcı, hostuyla uyuşan ilk exceptionı kullanır. Büyük
  	exception listeleri ve geniş olarak uyuşan exception maskları
  	servislerin performansını düşürür.
  
  	Servis adminleri tarafından kullanılabilir.
  
  
 • SESSION
  	Kullanımı: SESSION LIST threshold
  	      SESSION VIEW host
  
  	Servis adminlerinin session listesini görüntülemesini sağlar.
  
  	SESSION LIST en az threshold sessionlardaki hostları listeler.
  	Threshold(eşik) 1 den büyük bir sayı olmalıdır. Bu büyük
  	ölçüdeki tek session hostların yanlışlıkla listelenmelerini
  	önlemek içindir.
  	SESSION VIEW belirli bir host hakkında ayrıntılı bilgileri
  	görüntüler. Bu o anki session sayısını ve session limitinide
  	gösterir. host değeri wildcard(açık olarak yazılmalıdır)
  	içermemelidir.
  
  	Session limitleme ve belirli hostlara ve gruplara nasıl session
  	limit koyulacağı hakkında yardım için EXCEPTION yardımına bakın.
  
  	Servis adminleri tarafından kullanılabilir.
  
  
  
 • CHANKILL
  	Kullanımı: CHANKILL [+expiry] channel reason
  
  	Belirtilmis kanaldaki herkezi akill listesine ekler.
  	Kullanımı sonucu ident@host seklinde tüm rumuzları akill listesine alır,
  	bu listeden yasak kaldırmak icin normal akill listesi kontrol edilmeli ve aynı yöntem kullanılmalıdır.
  
  
  
 • DEFCON
  	Kullanımı: DEFCON [1|2|3|4|5]
  
  	Defcon sistemı sunucu icin onceden tanımlanmıs ayarlardır
  	servislerin daha iyi calısmaları ve herhangi bir saldırı anında
  	servislerin mevcut durumunu korumak icin düzenlenmistir.
  
  
 • DEFCON AKILL NEW CLIENTS
  	* Yeni bağlantıları akill listesine ekle
  
  
  
  
 • DEFCON FORCE CHAN MODES
  	* (OperServ) tüm kanallar icin zorunlu mod olarak atandı
  
 • DEFCON NO MLOCK CHANGE
  	* Mlock degiştirilemez
  
 • DEFCON NO NEW CHANNELS
  	* Yeni kanal kayıt edilemez
  
 • DEFCON NO NEW CLIENTS
  	* Yeni baglantılar kopartır
  
 • DEFCON NO NEW MEMOS
  	* Yeni cevrimdisi mesaj gonderilemez
  
 • DEFCON NO NEW NICKS
  	* Yeni rumuz kayıt edilemez
  
 • DEFCON ONLY
  	* Operler haric servisleri diger kullanıcıları engeller
  
 • DEFCON REDUCE SESSION
  	* Bağlantı limiti azaltıldı %d
  
 • DEFCON SILENT ONLY
  	* Sessizleri engelle(operler haric)
  
 • LOGGED
  	Not: OperServ'e gönderilen tüm komutların kaydı tutulur!
  
  
 • MODINFO
  	Kullanımı: MODINFO FileName
  
  	Eklenti hakkında bilgi almak icin kullanılır
  
  	Services Roots kullanımı icindir.
  
  
 • MODLIST
  	Kullanımı: MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]
  
  	Eklentileri listelemek icin kullanılabilir.
  
  	Services Roots kullanımı icindir.
  
  
  
  
  
 • MODLOAD
  	Kullanımı: MODLOAD FileName
  
  	Eklentileri yüklenemek icin eklenti ismi ile beraber
  	kullanılır.
  
  	Services Roots kullanımı icindir.
  
  
 • MODUNLOAD
  	Kullanımı: MODUNLOAD FileName
  
  	Yüklü olan bir eklentiyi kaldırmak icin eklenti adı belirtilerek
  	kullanılır.
  
  	Services Roots kullanımı icindir.
  
  
 • SVSNICK
  	Kullanımı: SVSNICK nick newnick
  
  	Kişinin rumuzunu degiştirmek icin kullanılır.
  	Super Admins kullanımı icindir.